Mijn kind wordt gepest | Voor Ouders | Kenniscentrum Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Mijn kind wordt gepest | Voor Ouders | Kenniscentrum Pesten

Pesten gaat vaak gepaard met stilzwijgen en geheimhouding. Daarom is het goed mogelijk dat kinderen niet zomaar komen vertellen dat ze gepest worden of getuige zijn van pestgedrag. Een paar mogelijke signalen en gedragsveranderingen: 

 • herhaalde pogingen tot spijbelen, of vragen om van school te veranderen;
 • een vrolijk kind dat plots teruggetrokken wordt en ongelukkig overkomt. 

Geen van die signalen wil zeggen dat er inderdaad gepest wordt. Ze kunnen ook wijzen op een (ander) probleem. 

Als jouw kind gepest wordt

Klik op bovenstaande afbeelding om de video 'Als jouw kind gepest wordt tips'  te bekijken of kliik hier

Geef je kind nooit de schuld

Het idee leeft dat kinderen die gepest worden daar op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, omdat ze zwak en passief overkomen. Ze krijgen dan het advies om het pesten te negeren, ‘voor zichzelf op te komen’ en terug te vechten. Kinderen krijgen soms te horen dat ze alleen maar wat ‘normaler’ moeten doen. Zo lijkt het dat zij moeten veranderen.
Pesten (en andere vormen van geweld) is volstrekt onaanvaardbaar, in alle gevallen en onder eender welke vorm. Niemand verdient het om gepest te worden. Geef kinderen duidelijk de boodschap dat kinderen die gepest worden hier zelf geen schuld aan hebben. 

Beschuldigingen en verwijten vermijden

Ongewenst gedrag wordt nog steeds vaak aangepakt met beschuldigingen en verwijten. Pesten valt op die manier niet te stoppen. Beschuldigingen en verwijten versterken de geheimhouding rond pesten. Ze houden zo het negatief en schadelijk gedrag in stand. Het vergroot de kans dat kinderen aan zichzelf (blijven) twijfelen en hun problemen verborgen houden. Het is daarentegen zinvol om pesten te zien als een leerkans voor kinderen.

Een kind zal een volwassene sneller benaderen met een probleem als het er zeker van is dat de volwassene:

 • aandachtig luistert en de zorgen en gedachten ernstig neemt; 
 • het kind de kans geeft om zijn gedachten te uiten en te bespreken; 
 • niet overhaast in actie komt om diegene die pest te beschuldigen en te straffen; 
 • niet de schuld geeft aan diegene die gepest wordt; 
 • geen ontgoocheling toont omdat het kind het pesten niet heeft gestopt; 
 • tijd maakt voor een strategie waarbij het kind zelf betrokken wordt; 
 • er voor het kind is en de situatie van dichtbij mee opvolgt; 
 • waardering heeft voor hoe het kind nadenkt, leert, groeit en verandert. 

 

Praten over pesten is super moelijk! Dit is waarom .... 

Praat erover als je gepest wordt is vaak makkelijk gezegd maar kan best lastig zijn.. Kies iemand die je vertrouwt om mee te praten. Dit kan een leidinggevende zijn op je werk, een leerkracht op school, of een trainer bij je sportvereniging maar ook je ouders, een oom, tante, opa of oma. Als je erover praat, kan dat enorm opluchten. Je voelt je dan minder alleen. Zoek een moment waarop je met elkaar kunt praten, bijvoorbeeld tijdens het eten, tussen de lessen door of als jullie samen wat aan het doen zijn. Bedenk dan samen wat je kunt doen om het pesten aan te pakken.

Video 'Praten over pesten is supermoeilijk! Dit is waarom .... RTL Nieuws

Praten over pesten is super moeilijk RTL Nieuws

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken.

 • Je moet hier niet alleen mee rond blijven lopen. Pesten zegt namelijk NOOIT iets over jou!
 • Door er met iemand over te praten die jij vertrouwt kan je samen over een oplossing nadenken, zie ook dit overzicht voor hulp.
 • Zolang niemand weet dat je het ECHT lastig hebt, is het moeilijker voor ze om je te helpen. 
 • Ook pestkoppen profiteren ervan als jij niemand iets durft te vertellen. Hierdoor durven zij dan weer door te gaan, ze weten dat ze dan toch niet geconfronteerd worden met hun gedrag. In feite maken wij het met name voor de pestkoppen makkelijk door hier niet over te praten en wij maken het voor ons zelf moeilijker. 
 • Behind the mask

  Zie video 'Behind the mask' 1-minuut video, klik op de afbeelding of klik hier 

 

De school op de hoogte brengen

Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Scholen moeten aangepaste maatregelen nemen, ingrijpen als het nodig is en gesprekken voeren met de ouders.

Het is een goed idee om hulp te zoeken bij het schoolteam bij pestsituaties. Een gesprek aanvragen is vaak de eerste stap van een actieplan rond een pestprobleem. Het is niet altijd gemakkelijk om als ouder de stap te zetten naar de directeur, leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, ..
Ter voorbereiding kan het helpen uzelf volgende vragen te stellen:
 • Vindt u in de situatie de kernelementen van pesten terug? Of kan het om een conflict gaan? 
 • Hebt u uw kind betrokken in de beslissing over hoe het nu verder moet? Kan en wil uw kind deelnemen aan gesprekken op school? 
 • Is de school al op de hoogte van het probleem? Heeft uw kind er al iets over verteld op school? ?`
Wellicht ben je als ouder verontwaardigd en/of boos door de situatie, maar het is erg belangrijk om tijdens het gesprek het goede voorbeeld te geven van een gezonde communicatie. Dat verhoogt de slaagkansen van het gesprek en deze voorbeeldfunctie is erg belangrijk voor uw kind. De kans dat kinderen volwassenen zullen benaderen in probleemsituaties is namelijk groter als ze er vertrouwen in hebben dat ze zich respectvol en opbouwend zullen
opstellen.
 

In gesprek met de juf of meester

Ga er altijd van uit dat de leerkracht het beste voorheeft met je kind. Doe je dat niet en klinkt je toon beschuldigend, dan gaat de leerkracht automatisch in de verdediging. Dan heb je wel een gesprek, maar je lost niets op. Oké, de afspraak voor een gesprek met de juf of meester van je kind is gemaakt.

Het zal geen gemakkelijk gesprek worden, maar met deze 6 tips in het achterhoofd, gaat het vast beter:

 • Hou altijd het belang van je kind voor ogen. Bedenk van tevoren hoe je zélf op jouw woorden zou reageren.
 • Spreek vanuit jezelf en begin je zin met ‘ik’ in plaats van ‘jij’ (‘Ik heb het gevoel dat…’ en ‘Ik vind…’). Probeer ook woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’ te vermijden.
 •  Let erop dat je toon niet beschuldigend is. Zoek naar oplossingen. Vraag de leerkracht wat hij of zij zou kunnen doen om het probleem op te lossen. Of doe zelf een voorstel.
 •  Check of de leerkracht herkent wat jij in de klas (of op het schoolplein) ziet of hoort.
 •  Geef je kind ook een rol als hij bij het gesprek is. Zo leert hij voor zichzelf opkomen én problemen oplossen.
 • Vraag naar de vervolgstappen en wat zij op korte termijn gaan inzetten voorlopig zodat ook jouw kind veilig is op school.

Als dit niet werkt

Heb je het idee dat je toch niet gehoord wordt, dat de leerkracht niets doet met je probleem of niet capabel genoeg is? Het kan zijn dat de (nieuwe) juf of meester wat tijd nodig heeft. Heb je het idee dat dit niet zo is, dan kun je vervolgstappen zetten.

Bronnen RUG, EO, RTL Nieuws,, Jinek Kies Kleur tegen Pesten