Mijn kind wordt gepest | Stop Pesten Nu

084-8340086

Mijn kind wordt gepest | Voor Ouders | Kenniscentrum Pesten

Pesten gaat vaak gepaard met stilzwijgen en geheimhouding. Daarom is het goed mogelijk dat kinderen niet zomaar komen vertellen dat ze gepest worden of getuige zijn van pestgedrag. Een paar mogelijke signalen en gedragsveranderingen: 

 • herhaalde pogingen tot spijbelen, of vragen om van school te veranderen;
 • een vrolijk kind dat plots teruggetrokken wordt en ongelukkig overkomt. 

Geen van die signalen wil zeggen dat er inderdaad gepest wordt. Ze kunnen ook wijzen op een (ander) probleem. 

Als jouw kind gepest wordt

Klik op bovenstaande afbeelding om de video 'Als jouw kind gepest wordt tips'  te bekijken of kliik hier

 

Geef je kind nooit de schuld

Het idee leeft dat kinderen die gepest worden daar op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, omdat ze zwak en passief overkomen. Ze krijgen dan het advies om het pesten te negeren, ‘voor zichzelf op te komen’ en terug te vechten. Kinderen krijgen soms te horen dat ze alleen maar wat ‘normaler’ moeten doen. Zo lijkt het dat zij moeten veranderen.
Pesten (en andere vormen van geweld) is volstrekt onaanvaardbaar, in alle gevallen en onder eender welke vorm. Niemand verdient het om gepest te worden. Geef kinderen duidelijk de boodschap dat kinderen die gepest worden hier zelf geen schuld aan hebben. 

Beschuldigingen en verwijten vermijden

Ongewenst gedrag wordt nog steeds vaak aangepakt met beschuldigingen en verwijten. Pesten valt op die manier niet te stoppen. Beschuldigingen en verwijten versterken de geheimhouding rond pesten. Ze houden zo het negatief en schadelijk gedrag in stand. Het vergroot de kans dat kinderen aan zichzelf (blijven) twijfelen en hun problemen verborgen houden. Het is daarentegen zinvol om pesten te zien als een leerkans voor kinderen.

Een kind zal een volwassene sneller benaderen met een probleem als het er zeker van is dat de volwassene:

 • aandachtig luistert en de zorgen en gedachten ernstig neemt; 
 • het kind de kans geeft om zijn gedachten te uiten en te bespreken; 
 • niet overhaast in actie komt om diegene die pest te beschuldigen en te straffen; 
 • niet de schuld geeft aan diegene die gepest wordt; 
 • geen ontgoocheling toont omdat het kind het pesten niet heeft gestopt; 
 • tijd maakt voor een strategie waarbij het kind zelf betrokken wordt; 
 • er voor het kind is en de situatie van dichtbij mee opvolgt; 
 • waardering heeft voor hoe het kind nadenkt, leert, groeit en verandert. 

 

Help, mijn kind wordt gepest! - Kidsweek

Als je kind gepest wordt, raakt dat diep in je hart. Gelukkig hoef je als ouder niet machteloos toe te kijken maar kun je wel degelijk iets doen om je kind te helpen. Tijdens de Week tegen Pesten (die vandaag begint en tot en met 25 september duurt) is er extra aandacht voor pesten en iedereen die daar mee te maken heeft. 

Als je kind je vertelt dat het gepest wordt op school, zou je misschien het liefst meteen op hoge poten naar school stappen. Of direct de pester en zijn ouders aanspreken. Het pesten moet gestopt worden, en wel NU! Dat is heel begrijpelijk. Toch is het volgens Patricia Bolwerk van de stichting StopPestenNu zaak om vooral even rustig te blijven. Bolwerk krijgt dagelijks telefoontjes van ongeruste ouders die zich zorgen maken om hun kind en die het liefst snel in actie willen komen. ‘Maar maak even een pas op de plaats. Je kind is er niet bij gebaat als jij met andere ouders of de school een conflict aangaat. Geef aan je kind het goede voorbeeld door rustig met het pestprobleem om te gaan’, stelt ze.

Anders dan de norm

Het belangrijk om je als ouder te realiseren dat, hoe graag je het misschien ook zult willen, je niet kunt voorkomen dat je kind gepest wordt, stelt Bolwerk. Pesten gebeurt volgens haar meestal als een kind ‘anders’ is dan de norm, maar die norm verschilt per school en zelfs per klas. 'Als de norm een zesje is en je kind steeds negens haalt, kan hij gepest worden. Maar ook als hij rood haar heeft of verlegen is.'

Niemand verdient het

Als een kind de moed heeft gehad om ouders te vertellen over het pesten, is het zaak om het kind vooral duidelijk te maken dat het er geen schuld aan heeft. StopPestenNu benadrukt dat geen enkel kind het advies zou moeten krijgen om maar wat ‘normaler’ te doen. 'Het idee leeft soms nog dat kinderen die gepest worden daar op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, omdat ze zwak en passief overkomen. Maar niemand verdient het om gepest te worden. Pesten is een groepsproces dus het moet in de hele groep aangepakt worden. Scholen moeten zich dat goed realiseren. Het is belangrijk dat niet alleen het gepeste kind, maar ook de pester geholpen wordt.’ 

Praten met school

De allerbelangrijkste stap is volgens Bolwerk om te gaan praten met school. ‘Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Een gesprek aanvragen is dus een belangrijk begin. Het niet altijd gemakkelijk om als ouder de stap te zetten naar de leerkracht of zorgcoördinator maar het kan wel het begin van een oplossing zijn.’ 

Ook bij de Kindertelefoon hebben ze veel ervaring met kinderen die op zoek zijn naar gouden tips om het pesten te stoppen. Franny Pouderoyen, medewerker bij de Kindertelefoon, legt uit wat daar de adviezen van de experts zijn waar ouders bij aan kunnen sluiten. ‘In de eerste plaats geven we kinderen altijd de tip om de pester geen aandacht te geven. Kunnen negeren is ook een vorm van kracht. Tegelijkertijd adviseren we ze om voor zichzelf op te komen en niet in een hoekje te kruipen. En uiteraard benadrukken we dat het belangrijk is om iemand in vertrouwen te nemen. Of dat nou een juf, ouder of vriendin is.’ 

Leuke dingen

Als je kind met pesten te maken heeft, is het volgens Pouderoyen des te belangrijker om je kind te stimuleren om vooral ook dingen te blijven doen waar het wel blij van wordt. ‘Stimuleer bij een kind dat het moeilijk heeft juist een leuke hobby. Of dat nou skaten, schrijven, tekenen, of muziek luisteren is.’

Bron Kidsweek

 

Waarom pesten kinderen en jongeren?

Een aantal belangrijke redenen waarom kinderen en jongeren elkaar pesten (voor de leesbaarheid wordt hieronder alleen over kinderen gesproken) is om hun sociale positie te verbeteren, omdat ze het leuk of spannend vinden of omdat ze juist zelf gepest worden. Bekijk onderstaande video en lees meer Waarom pesten kinderen en jongeren?

 

Praten over pesten is super moelijk! Dit is waarom .... 

Praat erover als je gepest wordt is vaak makkelijk gezegd maar kan best lastig zijn.. Kies iemand die je vertrouwt om mee te praten. Dit kan een leidinggevende zijn op je werk, een leerkracht op school, of een trainer bij je sportvereniging maar ook je ouders, een oom, tante, opa of oma. Als je erover praat, kan dat enorm opluchten. Je voelt je dan minder alleen. Zoek een moment waarop je met elkaar kunt praten, bijvoorbeeld tijdens het eten, tussen de lessen door of als jullie samen wat aan het doen zijn. Bedenk dan samen wat je kunt doen om het pesten aan te pakken.

Video 'Praten over pesten is supermoeilijk! Dit is waarom .... RTL Nieuws

Praten over pesten is super moeilijk RTL Nieuws

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken.

 • Je moet hier niet alleen mee rond blijven lopen. Pesten zegt namelijk NOOIT iets over jou!
 • Door er met iemand over te praten die jij vertrouwt kan je samen over een oplossing nadenken, zie ook dit overzicht voor hulp.
 • Zolang niemand weet dat je het ECHT lastig hebt, is het moeilijker voor ze om je te helpen. 
 • Ook pestkoppen profiteren ervan als jij niemand iets durft te vertellen. Hierdoor durven zij dan weer door te gaan, ze weten dat ze dan toch niet geconfronteerd worden met hun gedrag. In feite maken wij het met name voor de pestkoppen makkelijk door hier niet over te praten en wij maken het voor ons zelf moeilijker. 
 • Behind the mask

  Zie video 'Behind the mask' 1-minuut video, klik op de afbeelding of klik hier 

 

De school op de hoogte brengen

Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Scholen moeten aangepaste maatregelen nemen, ingrijpen als het nodig is en gesprekken voeren met de ouders.

Het is een goed idee om hulp te zoeken bij het schoolteam bij pestsituaties. Een gesprek aanvragen is vaak de eerste stap van een actieplan rond een pestprobleem. Het is niet altijd gemakkelijk om als ouder de stap te zetten naar de directeur, leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, ..
Ter voorbereiding kan het helpen uzelf volgende vragen te stellen:
 • Vindt u in de situatie de kernelementen van pesten terug? Of kan het om een conflict gaan? 
 • Hebt u uw kind betrokken in de beslissing over hoe het nu verder moet? Kan en wil uw kind deelnemen aan gesprekken op school? 
 • Is de school al op de hoogte van het probleem? Heeft uw kind er al iets over verteld op school? ?`
Wellicht ben je als ouder verontwaardigd en/of boos door de situatie, maar het is erg belangrijk om tijdens het gesprek het goede voorbeeld te geven van een gezonde communicatie. Dat verhoogt de slaagkansen van het gesprek en deze voorbeeldfunctie is erg belangrijk voor uw kind. De kans dat kinderen volwassenen zullen benaderen in probleemsituaties is namelijk groter als ze er vertrouwen in hebben dat ze zich respectvol en opbouwend zullen
opstellen.
 

In gesprek met de juf of meester

Ga er altijd van uit dat de leerkracht het beste voorheeft met je kind. Doe je dat niet en klinkt je toon beschuldigend, dan gaat de leerkracht automatisch in de verdediging. Dan heb je wel een gesprek, maar je lost niets op. Oké, de afspraak voor een gesprek met de juf of meester van je kind is gemaakt.

Het zal geen gemakkelijk gesprek worden, maar met deze 6 tips in het achterhoofd, gaat het vast beter:

 • Hou altijd het belang van je kind voor ogen. Bedenk van tevoren hoe je zélf op jouw woorden zou reageren.
 • Spreek vanuit jezelf en begin je zin met ‘ik’ in plaats van ‘jij’ (‘Ik heb het gevoel dat…’ en ‘Ik vind…’). Probeer ook woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’ te vermijden.
 •  Let erop dat je toon niet beschuldigend is. Zoek naar oplossingen. Vraag de leerkracht wat hij of zij zou kunnen doen om het probleem op te lossen. Of doe zelf een voorstel.
 •  Check of de leerkracht herkent wat jij in de klas (of op het schoolplein) ziet of hoort.
 •  Geef je kind ook een rol als hij bij het gesprek is. Zo leert hij voor zichzelf opkomen én problemen oplossen.
 • Vraag naar de vervolgstappen en wat zij op korte termijn gaan inzetten voorlopig zodat ook jouw kind veilig is op school.

Als dit niet werkt

Heb je het idee dat je toch niet gehoord wordt, dat de leerkracht niets doet met je probleem of niet capabel genoeg is? Het kan zijn dat de (nieuwe) juf of meester wat tijd nodig heeft. Heb je het idee dat dit niet zo is, dan kun je vervolgstappen zetten.

Hulp nodig

Een op de drie kinderen die veel gepest wordt, durft dit aan niemand te vertellen. Dat blijkt uit onderzoek van vijf universiteiten en het Trimbos Instituut.

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt! Bel, chat of mail over Pesten of Online Pesten voor hulp of advies bij jouw individuele vraag met onderstaande organisaties. Zij zijn er voor jou!​

► Overzicht organisaties - Pesten

► Overzicht organisaities Online Pesten (Cyberpesten)

 

Tip!

Speciaal voor Ouders & Opvoeders

Stichting Ouders & Onderwijs Onderdeel vanuit het MInisterie van Onderwijs om ouders en opvoeders ondersteuning te bieden bij het aanpakken van pesten op school. Website: www.oudersenonderwijs.nl 
Maandag t/m vrijdag tussen 9.30-12.30 uur en  13.00-16.00 uur.

Bel 088-6050101 of mail: vraag@oudersonderwijs.nl