Pesten op school, waar kunnen ouders terecht Bron Rijksoverheid | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Pesten op school, waar kunnen ouders terecht Routekaart Bron Rijksoverheid

Als je op school gepest wordt, is dat erg vervelend. Daarom is het goed om te weten dat je ook zélf iets tegen het pesten kunt doen. Je kunt met je ouders praten, maar ook naar je mentor of de vertrouwenspersoon op school gaan. Samen kunnen jullie een oplossing zoeken. Je ouders kunnen ook een aantal dingen doen om het pesten tegen te gaan. Bijvoorbeeld naar de schoolleiding gaan. Scholen moeten altijd een vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen hebben. Dit staat in de Wet Veiligheid op school.

Routekaart Pesten op school waar kan ik als ouder terecht

Naar IB'er, anti-pestcoördintor of vertrouwenspersoon

Je kunt naar een IB'er, anti-pestcoördinator of vertrouwenspersoon van de school gaan. Die vertrouwenspersoon helpt je verder en kan bemiddelen tussen de betrokkenen.

Naar de docent of mentor

Jij en je ouders kunnen terecht bij de docent of mentor. Docenten en mentors kunnen:

  • pesten in de klas aanpakken;
  • mediation tussen leerlingen organiseren;
  • met ouders in gesprek gaan.

Naar de schoolleider

Je ouders kunnen terecht bij de schoolleider. De schoolleider kan:

  • bemiddelen tussen betrokkenen;
  • doorverwijzen naar bijvoorbeeld schoolarts, schoolpsycholoog, gemeente of politie.

Naar de kinderombudsman

Jij kunt (samen met jouw ouders) terecht bij de kinderombudsman als eerdere klachten over pesten niet zijn opgelost. De kinderombudsman spreekt de verantwoordelijken aan. Dit zijn bijvoorbeeld de schoolleider of het schoolbestuur of de inspectie. De school moet binnen 4 weken aangeven wat de school met het advies gaat doen.

Naar de Inspectie

Ook is er een inspectie die onderzoek kan doen naar pesten op school. Ook houdt de inspectie toezicht op de veiligheid op een school. Een inspecteur kan helpen bij ernstige klachten zoals:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • Psychisch en Fysiek geweld (o.a. bij pesten)
  • Discriminatie en Dadicalisering

 

Bron Rijksoverheid

 

 

En als bovenstaande allemaal niet werkt?

Meldt dit dan bij de schoolinspectie.
'Klachten over scholen en onderwijsinstellingen' https://www.onderwijsinspectie.nl/contact/contact-voor-ouders-leerlingen-en-andere-belangstellenden 

Telefoon: Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60
of via het contactformulier van de schoolinspectie https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/contactformulier 

 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):