Ongewenst gedrag aanpakken

Ongewenst gedrag aanpakken

Het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie en discriminatie, is van cruciaal belang voor het creëren van een veilige en respectvolle omgeving. Stop Pesten Nu speelt een essentiële rol bij het bevorderen van preventie en het aanpakken van deze problemen. Ontdek hoe Stop Pesten Nu kan helpen bij het implementeren van effectieve preventiestrategieën en het creëren van een positieve en inclusieve werkomgeving.

Pesten op het werk kan op verschillende manieren: kleinerende opmerkingen, constante kritiek, intimidatie, flauwe grappen en roddelen. Maar ook fysiek geweld en isolatie van werknemers. Pesten gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen.

Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

► Tip! Bekijk deze Wegwijzer Ongewenst Gedrag: Met de wegwijzer ongewenst gedrag op het werk pak je pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk aan. TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Ongewenst Gedrag ontwikkeld. Alle tips uit de Wegwijzer kunnen vrij worden gebruikt voor het aanpakken van pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen de organisatie.

 

Wat kunt u doen tegen pesten?

Als werkgever moet u beleid vaststellen om pesten op het werk tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen. 

Beleid tegen pesten ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Daarin beschrijft u in welke situaties pesten kan ontstaan. Maatregelen die noodzakelijk zijn:

  • Het inventariseren van de risico’s in uw organisatie.
  • Benoemen van een vertrouwenspersoon en klachtencommissie.
  • Voorlichting aan uw werknemers over pesten.
  • Waar nodig nader onderzoek laten uitvoeren, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft.
  • Opstellen van een gedragscode en een klachtenprocedure.
  • Opvangen, begeleiden en bieden van nazorg aan slachtoffers van pesten.
  • Aanpakkers van de dader(s) van pesten.
  • Evalueren of de maatregelen het gewenste effect hebben.

Tip! Doe de Zelfinspectie Pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie

Doet u voldoende tegen pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie? Gebruik de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag. Ga naar werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl.

Het belang van preventie: Preventie van ongewenst gedrag is van groot belang, omdat het niet alleen schadelijke gevolgen voor individuen voorkomt, maar ook de werkomgeving positief beïnvloedt. Door preventieve maatregelen te nemen, kunnen organisaties proactief een cultuur bevorderen waarin respect, samenwerking en gelijkwaardigheid centraal staan.

Hoe Stop Pesten Nu kan helpen

Beleidsontwikkeling: Stop Pesten Nu biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van een duidelijk en effectief beleid tegen pesten en ander ongewenst gedrag. Ze verstrekken richtlijnen en adviseren over de beste praktijken om een beleid op te stellen dat nultolerantie voor pesten en discriminatie benadrukt.

Training en bewustwording: Stop Pesten Nu organiseert trainingen en workshops om bewustwording te vergroten en werknemers en leidinggevenden te informeren over het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag. Door het vergroten van kennis en het aanleren van vaardigheden kunnen organisaties een preventieve cultuur creëren.

Ondersteuning en advies: Stop Pesten Nu biedt ondersteuning en advies bij het opzetten van interne meldingsprocedures, het bieden van nazorg aan slachtoffers en het omgaan met pestincidenten. Ze staan klaar om organisaties te begeleiden en te ondersteunen bij het aanpakken van ongewenst gedrag op maat.

Samenwerking en netwerken: Stop Pesten Nu brengt organisaties, experts en professionals samen om ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan effectieve preventiestrategieën. Door deel te nemen aan het netwerk van Stop Pesten Nu kunnen organisaties profiteren van gedeelde kennis en best practices.

Samen streven naar een veilige werkomgeving: Door samen te werken met Stop Pesten Nu kunnen organisaties actief bijdragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag en het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving. Stop Pesten Nu biedt de nodige ondersteuning, expertise en hulpmiddelen om organisaties te begeleiden bij het implementeren van effectieve preventiestrategieën.