Pesten | Online Pesten | Stop Pesten NU

Pesten en Online Pesten (Cyberpesten)

Pesten

`Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden´. 

Kenniscentrum Pesten | Stop Pesten Nu

Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken. 

‘Stel je niet aan, het is maar plagen!’ Hoor je dat ook wel eens? Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten? Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen kent geen ruw randje, plagen is voor alle partijen altijd grappig. Om plagen kun je lachen, iedere keer is iemand anders aan de beurt. Plagen is één tegen één en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden.

Bij pesten is de sfeer nooit positief en er is altijd sprake van meer tegen één.

Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. Er zijn veel manieren waarop je kunt pesten. Het kan concreet zijn door iemand fysiek pijn te doen, eigendommen stuk te maken of te verstoppen. Het kan ook subtieler zijn door roddelen, buitensluiten, negeren, uitlachen of leugens te vertellen. De zender kan het nog zo leuk bedoelen, maar als de ontvanger het niet leuk vindt dan is het pestgedrag.

Ga naar Kenniscentrum over Pesten  

► Ga naar Voorlichtingen voor informatie over een studiedag, bijeenkomst, workshop, ouderavond of gastles over pesten voor groepen 

 

 

Kenniscentrum Online Pesten | Stop Pesten NuOnline Pesten ... cyberpesten (digitaal pesten)

de gevaren, risico's online en op social media voor kinderen & jongeren 

Deze manier van pesten bestaat nog niet zo heel lang en is ook lang niet zo zichtbaar als het pesten in het ‘echte leven’.  Het gebeurt veel via de mobiele telefoon of via internet. Het nadeel van online pesten is dat het vaak anoniem gebeurt, wat de pester een extra machtspositie geeft.

De gevolgen bij online pesten zijn vaak groter dan bij het 'gewone' pesten. Je kunt je als kind moeilijker verdedigen, het is een publieke vernedering omdat iedereen het kan lezen en het blijft actief omdat het lastig is om iets van internet te verwijderen. 


► Ga naar Kenniscentrum over Online Pesten  Ga naar Kenniscentrum over Online Pesten

► Ga naar Voorlichtingen ► Ga naar Voorlichtingen voor informatie over een studiedag, bijeenkomst, workshop, ouderavond of gastles over pesten voor groepen

 

 

​Heb jij met pesten of online pesten te maken? Jij bent niet de enige. Je bent niet alleen!

Bellen, chatten of mailen met jouw specifieke vraag over pesten of online pesten (cyberpesten)

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. 

Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt! 

 

Bellen, chatten of mailen met jouw specifieke vraag over pesten of online pesten (cyberpesten)

Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken over een oplossing!

► voor vragen over pesten  

► voor vragen over online pesten

Patricia Bolwerk

* Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen 

* Workshops * Zoom of Teams bijeenkomsten *

Alle Stop Pesten Nu opleidingen & trainingen zijn gericht op bewustwording & preventie

 

Er zijn vele mogelijkheden om bij pesten, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen en voor het stellen van vragen.

De voorlichtingen hebben verschillende vormen met als hoofddoel: Kennis & inzichten bij de deelnemers te vergroten over pesten of online pesten gericht op bewustwording en preventie en wat kan ik doen? 

Peter AertsPesten

Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?

* Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen 

* Workshops * Zoom of Teams bijeenkomsten *

Online Pesten / Cyberpesten

Wat is cyberpesten (online pesten)? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten

** Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden en Annuleringsvoorwaarden van BOLWERKen van toepassing

Alle Stop Pesten Nu & Online Pesten opleidingen & trainingen, zijn duurzaam ondergebracht bij BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft sinds 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten! 

Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu! 

Voor interventies op scholen verwijzen wij u naar de antipestprogramma's in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).