Profiel & Gevolgen Online Slachtoffer | Stop Pesten NU

084-8340086

Profiel & Gevolgen Online Slachtoffer

Je zou kunnen zeggen dat het slachtoffer een soort profiel heeft. Vaak hebben slachtoffers dezelfde kenmerken. Ze zijn bijvoorbeeld meer afhankelijk van het internetgebruik. Sociale media spelen een grote rol in het leven van de meeste slachtoffers. Hierdoor is de kans dat slachtoffers op een onveilige manier het internet gebruiken, groter. Ze hebben bijvoorbeeld meer contact met onbekenden, ze delen wachtwoorden of ze beveiligen hun accounts niet goed waardoor de accounts makkelijker gehackt kunnen worden.

Mogelijke gevolgen voor het slachtoffer - je hoeft zeker niet al deze gevolgen te krijgen !

Het komt ook vaak voor bij slachtoffers dat de ouders/verzorgers het gebruik van sociale media minder toestaan. Hierdoor gaan kinderen juist stiekem sociale media gebruiken, wat kan leiden tot minder veilig internetgebruik. De slachtoffers zijn meestal niet populair en hebben niet veel vrienden. De kinderen die slachtoffer zijn van cyberpesten hebben vaak al te maken gehad met het klassieke pesten. Ze hebben snel stress en kunnen niet goed omgaan met moeilijke situaties. Hierdoor zoeken ze minder snel naar een oplossing en laten de situatie zoals het is. Uit onderzoek blijkt ook dat LGBTQ+ jongeren vaker worden gepest. Dit houdt in lesbien, gay, bisexual, transgender en twijfelend.

Mentale gezondheidsproblemen kunnen lang blijven bestaan bij volwassenen als ze in hun tienerjaren gecyberpest zijn. Denk dan aan depressie, eenzaamheid, laag zelfbeeld, sociale angst of zelfs zelfdoding. Ze kunnen hun gedrag aanpassen als gevolg van het cyberpesten. Ook zijn ze meer op hun hoede met het delen van informatie en proberen conflicten te vermijden. 

Gevolgen Slachtoffer online pesten (cyberpesten) 

 • Dit hangt af van de persoonlijkheid van het slachtoffer:
  • gaan zichzelf minder leuk vinden
  • vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet
  • zijn bang om naar school te gaan
  • leidt tot isolement en depressieve gevoelens
 • Dit hangt af of ze steun hebben van hun omgeving of niet.
 • Cyberpesten met foto's en video's vinden jongeren erger dan beledigingen via gsm/online.
 • Het effect wordt erger wanneer de jongere geen controle heeft over de situatie.
 • Schadelijk effect op korte en lange termijn:
  • funtioneren op school komt onder druk
  • psychisch en lichamelijk in de knoei
  • omgaan met anderen wordt moeilijk(er)
  • kans op drepressie, zelfdoding, maar ook crimineel gedrag verhoogt

Geef jezelf NOOIT de schuld. 

Mensen die echt stoer zijn pesten NOOIT!
 • Zelfs al bekruipt je dat gevoel, toch mag je je niet neerleggen bij wat je overkomt.
 • Jij moet je niet schamen of verontschuldigen voor de pesterijen.
 • Het zijn de pesters die fout zijn en hun houding moeten aanpassen.

Wist jij dat mensen met ECHT zelfvertrouwen NOOIT pesten? Zij vinden zichzelf oké en ieder ander ook! Zij respecteren dat ieder mens anders is en mag zijn. Zij laten anderen in hun waarde. Deze zelfverzekerde (echt sterke & echt stoere) mensen zullen een ander NOOIT klein maken, uitlachen, kwetsen of vernederen, zij helpen hen juist omhoog.

Psychische gevolgen

Eenzaamheid 
Bij 13-jarigen is er een piek wat betreft eenzaamheid. Deze groep kinderen is veelal in een overgang van hun leven. Denk hierbij aan de overgang vanuit groep 8 naar de brugklas. Deze jongeren stellen zichzelf dan de vragen: ‘’Hoe pas ik tussen de sociale netwerken? Hoor ik er wel bij?’’ Rond deze leeftijd gaan de hormonen een rol spelen en worden de kinderen puber, ze willen zich afscheiden van hun ouders/verzorgers. Het lichaam maakt ook verandering door. Er zijn veel nieuwe indrukken wat kan leiden tot grote onzekerheid. Zoals al eerder is beschreven, zijn jongeren met weinig zelfvertrouwen een perfect doelwit voor pesters. De jongeren weten niet goed naar wie ze toe moeten stappen als ze slachtoffer zijn van cyberpesten. Ze raken eenzaam.

Vooral meisjes voelen zich eenzaam. De verhouding tussen jongens en meisjes die zich eenzaam voelden in 2019. De bestuurder van de kindertelefoon, Roline de Wilde, verklaart deze verhouding: ‘’Zij zijn meer online actief, bijvoorbeeld voor sociale contacten in hun appgroepen. Je ziet dat als meiden in een clubje ruzie krijgen, er ineens hele teksten of foto's van diegene rondgaan.’’

Sociale gevolgen

Laag zelfbeeld en sociale angst
Een laag zelfbeeld heeft te maken met onzekerheid. Vaak zijn mensen onzeker over hun lichaam, uiterlijk, karakter of persoonlijkheid. Je denkt dan vaak dat je niet goed genoeg bent of dat je niet goed genoeg je best doet. Als men continu op deze manier denkt, kan dit erg schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid. Als je last hebt van sociale angst maak jij je druk omdat mensen je niet aardig vinden. Je bent bang om gepest te worden. Je kan het heel eng vinden om in een groep te praten en vermijdt dit liever. Het probleem is, als je het uit de weg gaat, je nooit over je sociale angst heen kan komen. 

Toch vermijden veel mensen hun angst zodat ze het niet onder ogen hoeven te komen. In de toekomst zullen mensen ook meer angst hebben om op nieuwe mensen af te stappen. Dit komt onder andere doordat het slachtoffer van cyberpesten een negatieve herinnering heeft over het aangaan van nieuwe sociale connecties. Er ontstaat een angst dat niemand je leuk vindt. 

Daarnaast kan het slachtoffer in de toekomst minder snel een baan en/of studie vinden. Als slachtoffer kan je huiverig zijn met het zoeken naar een nieuwe baan. De slachtoffers zijn bang om niet genoeg te voldoen aan de verwachtingen van de baas en zijn bang om opnieuw slachtoffer te worden. Feedback kan ook moeilijk zijn om te ontvangen voor het slachtoffer want het kan snel als een aanval voelen.  De slachtoffers worden op jonge leeftijd zó erg beïnvloed, dat hun geluk in de toekomst wordt beperkt.

Op school kunnen taken als leren, in groepjes werken, concentreren in de les en op tijd zijn, als moeilijk worden ervaren. Dit komt doordat de hoge mate van stress, vrees en het beheersen van gevoelens die het slachtoffer heeft, veel energie kost.

Depressie
Als gevolg van een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen kan er een depressie ontstaan. Depressie is een stemmingsstoornis. Mensen hebben bij een depressie last van somberheid, ze hebben weinig interesse of ze kunnen nergens meer van genieten. Daar komt bij dat het slachtoffer last heeft van stemmingswisselingen. 

Zelfdoding
Een van de heftigste gevolgen van cyberpesten is dat jongeren poging doen tot zelfdoding. Uit een internationaal onderzoek is duidelijk geworden dat het risico op zelfdoding tot drie keer zo hoog is bij slachtoffers van cyberpesten dan bij jongeren die niet gecyberpest worden. Bel direct 113 als jij ook dit soort gevoelens hebt of iemand kent die dit heeft.

Jongeren gaan soms op sociale media om zich gesteund te voelen door andere mensen die wellicht met dezelfde problemen kampen. Sociale media kan door middel van algoritmes de jongeren laten zien wat hun interesseert. Als iemand online een suïcidale identiteit aanneemt en suïcidale ideeën de wereld in verspreidt, zien anderen dat ook. Dit lijdt tot een vicieuze cirkel. Als jij je al niet goed voelt en ziet dat online veel mensen dezelfde emoties delen, kan jij je juist nóg slechter gaan voelen.

Overig  
Als je online bent gepest en het is gelukt om de dader uiteindelijk aan te pakken, kan je als persoon veerkrachtiger worden. Mensen kunnen beter omgaan met tegenslagen doordat ze zelf al een keer in een heftige periode goed moesten handelen. 
Daarnaast word je als slachtoffer bewuster van de mensen in de directe omgeving die altijd voor je klaar staan. Wie laat je in de steek en wie laat je als een blok vallen? Achteraf houd je er hechte vriendschappen aan over met de mensen die je door dik en dun hebben gesteund in een moeilijke periode.

Fysieke gevolgen

De slachtoffers kunnen te maken krijgen met fysieke gevolgen. Het slachtoffer krijgt van de cyberpester heel vaak te horen dat hij/zij niet goed genoeg is. Op den duur gaan de slachtoffers dat zelf geloven. Ze denken dat ze niks meer waard zijn. Hierdoor kunnen de slachtoffers bijvoorbeeld minder goed voor zichzelf gaan zorgen wat betreft hun uiterlijk. Dit kan voor de directe omgeving te zien zijn. De omgeving kan hierdoor doorhebben dat het niet goed gaat met een desbetreffend persoon. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld een beetje ’in elkaar gezakt’ gaan lopen. Kortom; je loopt en beweegt hoe jij je vanbinnen voelt.

De slachtoffers kunnen eveneens buik-, rug- en hoofdpijn krijgen. Dit komt door de spanning die zich in het lichaam bevindt. Deze symptomen ontstaan voornamelijk als de slachtoffers hun problemen en gevoelens niet met de buitenwereld delen.

Wist je dit over Pesters & Meelopers?

 • Pesters & Meelopers hebben weinig eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld.
 • Zij zijn ooit zelf ergens beschadigd en hebben dit geen plek kunnen geven. 
 • Om deze reden hebben zij het voor zichzelf nodig om een ander klein te maken, te kwetsen of vernederen zodat zij zichzelf daardoor zogenaamd groot, sterk of stoer denken te voelen.

  Hurt people, hurt people. Whole people, heal people. Mensen met pijn doen anderen pijn. Mensen die geen pijn hebben, helpen anderen.

Laat het stoppen! 'Het pesten moet nu stoppen', dat is sneller gezegd dan gedaan.

Niemand vraagt erom om gepest te worden. Pesten is de manier van de pester om zich sterker te voelen. Lachen ze je uit omdat je het goed doet? Dan zal het meestal niet helpen om minder goed je best te doen. De pesters vinden dan wel een andere reden om je uit te lachen, uit te sluiten of te kleineren.

De pester stopt pas echt als hij geen aandacht meer krijgt van de groep. Een goede sfeer in je groep is het tegengif tegen pesten. Dat heb je zelf natuurlijk maar voor een stukje in handen. Vergeet ook je leerkracht, docent, leider of coach niet, die speelt een belangrijke rol. Een goede sfeer bouw je samen.

Het is NOOIT jouw schuld dat je gepest wordt. Maar je wil natuurlijk vooral dat het pesten zo snel mogelijk ophoudt.

De allerbelangrijkste tip, voor alle andere tips, is dan ook: Praat erover! Zolang niemand weet dat je het lastig hebt, is het niet alleen nog lastiger voor jou. Het is dan ook moeilijker voor anderen om te helpen.

Neem iemand in vertrouwen en zoek steun

 • Blijf niet met je probleem zitten.
 • Zoek iemand die je kan vertrouwen, die echt wil luisteren: een vertrouwenspersoon, een juf, een meester, je ouders, opa of oma.
 • Heb de moed om te praten over wat je raakt. Zoek een rustig moment om het te vertellen.
 • Zeg duidelijk dat je niet wil dat hij/zij meteen iets onderneemt!
 • Vraag vooral om te luisteren en mee na te denken over een volgende stap, om het pesten te stoppen.

Praat erover met iemand die JIJ vertrouwt

Als je hebt bedacht met wie je wilt gaan praten, kan het helpen om van tevoren op een briefje te schrijven wat je wilt vertellen of vragen. Het is niet gek als je het spannend vindt. Een briefje kan je dan helpen wanneer je even niet meer weet wat je wilt zeggen, of wanneer je het moeilijk vindt.

Schrijf bijvoorbeeld op wat er gebeurd is, hoe je je voelt en waar je bang voor bent. Heb je vragen? Schrijf die dan ook op. Verder is het ook goed om op te schrijven wat je van de ander verwacht. Wat wil je dat diegene doet en wat juist niet? Misschien wil je dat iemand eerst liever alleen luistert, of wil je dat diegene niets doet zonder dat jij het weet. Het is fijn om dit uit te spreken. Weet ook dat je niets hoeft te vertellen wat jij niet wilt. Jij bepaalt wat je wanneer en met wie deelt.

Het is NOOIT jouw fout als je gepest wordt.

Het kan spannend zijn om je kwetsbaar op te stellen en over je gevoelens te praten. Maak het makkelijker door een rustig moment uit te kiezen om je verhaal te vertellen, op een rustige plek. Geef aan dat je het moeilijk vindt om erover te praten. De ander kan er dan rekening mee houden dat het moeilijk is, de tijd voor je nemen en goed luisteren. Het kan prettig zijn het gesprek dus van te voren te plannen. Laat de persoon met wie je wil praten weten dat het belangrijk is en dat je graag even samen wilt praten, zonder anderen erbij.

Praten over de gevolgen

Ook wanneer je niet meer wordt gepest, is het goed om iemand te vertellen over je ervaringen. Vertel hoe het ging en wat je er nu bij voelt. Misschien voel je je sinds die tijd eenzaam, vaker down of boos. Of ben je bang om naar school te gaan, of vertrouw je andere jongeren niet meer en vind je het moeilijk om vrienden te maken. Als je zelf hebt gepest, voel je je misschien schuldig. Dat is niet gek of raar, het is juist goed dat je daar nu anders over denkt. Dat betekent dat je ook voor jezelf stappen hebt gemaakt. Toch wil dat niet zeggen dat je er geen last meer van hebt. Praten met iemand die je vertrouwt kan helpen om je weer beter te voelen en hulp te krijgen bij de problemen die je ervaart. Pesten kan gevoelens van eenzaamheid, minderwaardigheid en uitzichtloosheid veroorzaken, met soms zelfs zelfmoordgedachten. Blijf daar niet mee rondlopen, maar praat erover. Dat lucht vaak op. 

 

 

 

tipJan JoostIk word online gepest, bij wie kan ik terecht ...

Soms is het gewoon lekker om eerst te praten met iemand die je niet kent. Gewoon met mensen
die de tijd hebben om naar jou te luisteren en mee te denken voor een oplossing. 

Je hoeft je nooit te schamen! 
Ook niet als het niet lekker gaat, of als je niet weet hoe je het pesten kan stoppen.

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

Lees ook ► Ik word gepest, wat kan ik doen?

 

Overzicht van organisaties waar jij terecht kan voor Hulp of Advies?

Bel, chat of mail met deze organisaties voor hulp of advies bij pesten of online pesten

hand met hart

Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken over een oplossing! Als je met deze organisaties belt of chat, stellen ze je altijd een paar vragen. Op deze manier proberen zij jou zó te helpen, dat je zelf met een oplossing kan komen òf dat zij jou daarover kunnen adviseren.

Het kunnen uiten van de dingen die je meemaakt, of over hoe je je voelt kan zorgen voor een opluchting. 

Ook kan een gesprek (chatten, bellen of mailen) met deze organisaties ervoor zorgen dat je: Je weet wat je zelf kan zeggen of doen aan de situatie of Hoe je in gesprek kan gaan met je school, werkgever of sportvereniging over het pesten of ......

 ► Pesten - Hulp of advies nodig? Chat, bel of mail met deze organisaties

 ► Online Pesten - Hulp of advies nodig? Chat, bel of mail met deze organisaties