Sponsor worden of doneren Stichting Stop Pesten Nu?

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Sponsor worden of doneren?

Wil jij ons steunen? Wat leuk! Daar zijn wij ontzettend blij mee 

Stichting Stop Pesten Nu is een toonaangevende liefdadigheidsinstelling tegen pesten en online pesten in Nederland. Va onze website en e-mail bieden wij praktische informatie & advies aan jongeren, ouders, sportverenigingen, werkgevers en werknemers aan pesten preventief & duurzaam aan te pakken in de eigen omgeving. 

Dit willen we bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.

Slachtoffers van pesten sturen ons dagelijks berichten dat ze zich door ons gesteund, gehoord en gezien voelen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Want door doen wij het uiteindelijk allemaal voor. Iedere keer als wij dit horen geeft ons nog meer kracht en passie om door te blijven gaan. Wij zijn de stem voor alle slachtoffers van pesten in Nederland die onze stem kunnen gebruiken. Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep.

Dit willen we oplossen

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten.

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatieplatform en expertisecentrum over pesten en online pesten. Onze activiteiten richten zich op bewustwording & preventie om pesten en online pesten duurzaam en effectief aan te pakken in uw organisatie, school, sportvereniging (of anders) met als gezamenlijk doel een prettig sport-, werk-, leer- en leefklimaat.

Stichting Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

 

Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel CBF 

Stichting Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Als Erkend Goede Doelen organisatie, krijg je na de erkenning het Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu en opname in het officiële Register Erkende Goede Doelen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

 

 

U kunt ons op heel veel manieren steunen...

* Fotograaf Stefan Schipper & Ambassadeur Joep Sertons hebben met al deze BN'ers geheel onbezoldigd deze mooie campagnebeelden rechtenvrij voor ons gemaakt *

 

 

 Sponsorpakketten: U kunt kiezen uit vier sponsorpakketten Small - Medium -  Large -  SpecialVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Bolwerk, patricia@stoppestennu.nl

Actie sponsoring Bijv. reclame-uitingen, evenementen, op bedrijfsfeesten, jubilea, teamdeelname aan marathons, congressen, inzamel activiteiten

Expertise sponsoring: Bijv. door een medewerker beschikbaar te stellen max 4 uur per week, zoals: DTP'er, marketing, secretaresse, content manager, redacteur, tekstschrijver, stageprojecten.

Online inzameling op Instagram of Facebook, Ga naar ons Instagram profiel @stoppestennuofficial en klik op de knop doneren of ga naar Facebook Stop Pesten Nu en kies

naast Meer > Inzamelingsacties

Online donatie U kunt een bedrag kiezen maar ook zelf een bedrag bepalen, doneren kan eenvoudig via deze link Doneer nu (via iDeal, Doorlopende machtiging, Creditcard, PayPal, Debitcard, Kadobon Online)

Online donatie voor Stichting Stop Pesten Nu

(Eenmaligebijdrage via bank Uw bijdrage kunt u overmaken op Rabobank NL34 RABO 0162 1333 91 o.v.v. 'donatie' Met uw bijdrage groot en klein kunnen wij pesten bestrijden.

Nalatenschappen (erfenis of legaat) Lees meer over Nalaten aan een Erkend Goed Doel

(Eenmalige) donatie via QR-code: Scan deze door de camera op je telefoon te openen - betaalwijze via iDeal, Doorlopende machtiging, Creditcard, PayPal, Debitcard, Kadobon Online

Steun Stichting Stop Pesten Nu via deze QR code

Online Collerteren maakt het mogelijk om een Online collectebus aan te maken. Ga naar https://stoppestennu.onlinecollecteren.nl - klik op 'Start jouw digitale collectebus'.

Merchandise sponsoringBiijv t-shirts, inkoop Ik STOP pesten nu armbanden, posters, banners, folders.

Stop Pesten Nu armband Ik STOP pesten nu bandje á Eur 1,95 per stuk

 

Sponsor Stop Pesten Nu Special

Foto: Pip Pellens zegt Ik STOP pesten nu!
 • U sponsort ons door een jaar lang minimaal twee uur per week - meer mag natuurlijk ook! - een medewerker ter beschikking van Stop Pesten Nu te stellen. Uw medewerker zet zich voor minimaal twee uur per week in voor werkzaamheden
 • Wij vermelden uw bedrijfslogo, met foto en een korte tekst over uw bedrijf, op onze website;
 • Wij plaatsen een link naar uw corporate website op onze website;
 • Wij vermelden uw bedrijf op onze Facebookpagina;
 • Wij verzorgen een workshop/voorlichtingsavond (circa 3,5 uur) voor uw personeel over pesten of online pesten.

Foto: Pip Pellens zegt Ik STOP pesten nu

 

 

Sponsor Stop Pesten Nu Groot

 • U sponsort ons voor 5.000 euro per jaar;
 • Wij vermelden uw bedrijfslogo, met foto en een korte tekst over uw bedrijf, op onze website;
 • Wij plaatsen een link naar uw corporate website op onze website;
 • Wij vermelden uw bedrijf op onze Facebookpagina;
 • Wij bieden ook een tegenprestatie aan in de vorm van live trainingen:
  • 4 x lezingen 'Herkennen Pesten op het werk' voor uw personeel (circa 1 uur) 
  • 2 x workshop ''Pesten op de werkvloer aanpakken' (circa 3,5 uur) bijvoorbeeld voor een team/leidinggevenden/OR/vertrouwenspersonen;
  • intake gesprek om te inventariseren wat er allemaal al georganiseerd is in uw organisatie gericht op bestrijding ongewenst gedrag (inclusief pesten);
  • 2 x adviesgesprek over de 'best' passende (aanvullende/ondersteunende) aanpak van pesten (en ander ongewenst gedrag) binnen uw organisate;
 • U ontvangt 100 'Ik Stop Pesten Nu!' armbandjes;
 • Wij vermelden uw bedrijfsnaam of logo bij al onze evenementen en campagnes gedurende 1 jaar.

Foto: Bennie Jolink zegt Ik STOP pesten n

 

Sponsor Stop Pesten Nu MediumPeter Aerts

 • U sponsort ons voor 2.000 euro per jaar;
 • Wij vermelden uw bedrijfslogo, met foto en een korte tekst over uw bedrijf, op onze website;
 • Wij plaatsen een link naar uw corporate website op onze website;
 • Wij vermelden uw bedrijf op onze Facebookpagina;
 • Wij bieden ook een tegenprestatie aan in de vorm van live trainingen:
  • 2 x  lezingen 'Herkennen Pesten op het werk' voor uw personeel (circa 1 uur) 
  • 1 x workshop ''Pesten op de werkvloer aanpakken' (circa 3,5 uur) bijvoorbeeld voor een team/leidinggevenden/OR/vertrouwenspersonen;
 

Foto: Peter Aerts zegt Ik STOP pesten nu

 

Foto: Erik de Vogel (Ludo Sander) zegt: Ik STOP pesten nu!

Sponsor Stop Pesten Nu Small

 • U sponsort ons voor 1.000 euro per jaar;
 • Wij vermelden uw bedrijfslogo, met foto en een korte tekst over uw bedrijf, op onze website;
 • Wij plaatsen een link naar uw corporate website op onze website;
 • Wij vermelden uw bedrijf op onze Facebookpagina;
 • Wij bieden ook een tegenprestatie aan in de vorm van live trainingen:
  • 2 x  lezing 'Herkennen Pesten op het werk' voor uw personeel (circa 1 uur) 

 

 

Foto: Erik de Vogel (Ludo Sander) zegt: Ik STOP pesten nu!

 

 

 

ANBI (periodieke gift in geld, periodieke gift in natura, betalingsvolmacht)

 

Een ANBI stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting. Donateurs mogen giften aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bij een schenking in het algemeen belang betaalt de ontvanger geen schenkbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 

Een ANBI stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting. Bij een schenking in het algemeen belang betaalt de ontvanger geen schenkbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. RSIN: 853212296

Downloaden


Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

 

 

Nalatenschappen - Stichting Stop Pesten Nu als (gedeeltelijke) bestemming van uw nalatenschap

Hoe werkt nalaten aan Stichting Stop Pesten Nu?

 • Stichting Stop Pesten Nu als erfgenaam: Neem Stichting Stop Pesten Nu op als erfgenaam in je testament
 • Een legaat nalaten: Neem een vastgesteld geldbedrag, een percentage van jouw nalatenschap of een bepaald goed op in jouw testament.

Nalaten aan een goed doel zoals Stichting Stop Pesten Nu is alleen mogelijk via een testament dat door een notaris is opgesteld. Een zelfgeschreven verklaring is onvoldoende. Voor een juiste afhandeling bij de notaris is het van belang de officiële gegevens van Stichting Stop Pesten Nu op te nemen: 

Stichting Stop Pesten Nu
KvK-nummer: 58860622
RSIN: 853212296
Postadres: Hagensteeg 19, 7411 PV Deventer
E-mail: bestuur@stoppestennu.nl of e-mail: patricia@stoppestennu.nl
Hoofdthema: Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten
Bankrekening: Rabobank NL34 RABO 0162 1333 91

 

100% van jouw gift gaat naar Stichting Stop Pesten Nu

Stichting Stichting Stop Pesten Nu is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en een erkende Goede Doelen organisatie bij het Centraal Bureau Fondsenwerving, zie ons erkenningspaspoort (CBF). Daarom hoeven wij geen erfbelasting te betalen over jouw erfdeel of legaat. 

Meer weten?

Overweeg je om Stichting Stop Pesten Nu in jouw testament op te nemen? Of wil je meer informatie over nalaten aan Stichting Stop Pesten Nu? Patricia Bolwerk helpt je graag verder! Stuur een mail naar patriciia@stoppestennu.nl of bel 06-20017161