Straf voor pester | Stop Pesten NU

084-8340086

Straf voor pester

Bij het opleggen van een straf aan een pester is het belangrijk om een evenwichtige en educatieve aanpak te hanteren. De focus moet liggen op gedragsverandering en herstel, in plaats van louter bestraffing.

Hier zijn enkele manieren om een pester te 'straffen' of consequenties op te leggen:

 • Directe interventie

  • Gesprek met de pester Het kind moet begrijpen wat er mis is met zijn/haar gedrag. Dit kan vaak effectiever zijn als het gebeurt kort nadat het pestgedrag is waargenomen.

 • Educatieve consequenties

  • Reflectieopdracht Laat het kind een essay of verslag schrijven over de effecten van pesten. Dit helpt om empathie te ontwikkelen.
  • Educatieve workshops of trainingen Laat het kind deelnemen aan anti-pest programma's.
 • Sociale consequenties

  • Tijdelijke uitsluiting van activiteiten Het kind kan tijdelijk worden uitgesloten van bepaalde sociale activiteiten tot hij/zij zich beter gedraagt.
  • Time-out Het kind moet even apart genomen worden van de groep, om te reflecteren op zijn/haar gedrag.
 • Communicatie met ouders of opvoeders

  • Oudercontact
   Betrek de ouders in het proces. Zij kunnen vaak extra inzicht geven en zijn noodzakelijk voor een effectieve aanpak op de lange termijn.
 • Schoolbeleid

  • Officieel waarschuwingssysteem
   Volg het beleid dat de instelling heeft met betrekking tot pesten, wat kan variëren van waarschuwingen tot schorsing of verwijdering uit de BSO/school.
 • Herstelrecht

  • Verontschuldiging 
   Het kind moet oprechte persoonlijk excuses aanbieden aan het slachtoffer.
  • Herstelwerkzaamheden 
   ​Bij materiële schade kan het kind gevraagd worden om de schade te herstellen of te vergoeden.
 • Monitoring & follow-up

  • Voortdurende evaluatie Houd het gedrag van het kind in de gaten om te verzekeren dat het pesten stopt. Geef positieve feedback bij gedragsverbetering.