Gesprek met de pester | Stop Pesten NU

084-8340086

Gesprek met de pester

Niemand wordt geboren als een pestkop. 

Laat pester een inzicht- en reflectieopdracht maken 

Reflecteer op jouw gedrag ten opzichte van jouw klasgenoot die je (online) hebt gepest.

 1. Denk na over hoe jouw acties hen en hun welzijn hebben beïnvloed.
  • Schrijf jouw gedachten en gevoelens over de situatie op.
    
 2. Denk na over de impact die jouw gedrag heeft gehad op jouw eigen leven.
  • Heb je vriendschappen verloren of negatieve gevolgen ondervonden als gevolg van jouw acties?
  • Schrijf jouw gedachten en gevoelens hierover op.
    
 3. Denk na over wat je anders had kunnen doen in de situatie om pesten te voorkomen.
  • Schrijf enkele strategieën of acties op die je had kunnen nemen in plaats van pesten.
  • Ontwikkel een plan over hoe je het goed kan maken met jouw klasgenoot en stappen kan zetten om verdere pesterijen te voorkomen.
  • Dit kan onder andere inhouden dat je hulp aanbiedt of een openbare verklaring aflegt waarin je pesten veroordeelt.
    
 4. Schrijf een reflectie op jouw ervaringen bij het voltooien van deze opdracht.
  • Bespreek hoe je je voelde en wat je hebt geleerd over jezelf en jouw gedrag naar anderen toe.
  • Denk na over hoe je deze kennis kunt toepassen op jouw toekomstige interacties met anderen
  • Onthoud dat het doel van deze opdracht is om je te laten reflecteren op jouw gedrag en stappen te zetten om het goed te maken en verdere schade te voorkomen.
  • Het is belangrijk om deze opdracht serieus te nemen en deze met een open geest en de wil om te leren en te groeien te benaderen.
 

Pesten is een groepsproces en moet met de hele groep worden aangepakt, zie hier onderaan pagina opdracht voor de hele groep.

 

Gesprek met de pester

 • Maak direct duidelijk dat hun gedrag ongepast en onaanvaardbaar is, en dat er consequenties aan verbonden zijn.
 • Luister naar hun kant van het verhaal. Let op! Veel pesters reageren emotioneel of overdreven lief om straf te ontlopen. Trap niet in deze valkuil 
 • Help ze de redenen achter hun pestgedrag te begrijpen, zoals problemen thuis, gebrek aan aandacht, of blootstelling aan pestgedrag.
 • Toon empathie en medeleven door met hen te delen hoe het slachtoffer zich waarschijnlijk voelt.
 • Pas gespecificeerde consequenties toe om hen te helpen van de situatie te leren. Deze consequenties moeten relevant, respectvol en redelijk zijn.
 • Laat het kind herstellen wat hij of zij verkeerd heeft gedaan, zoals een oprechte verontschuldiging aanbieden of iets positiefs doen voor het slachtoffer.
 • Stimuleer het kind om zelf oplossingen te bedenken voor het stoppen van het pestgedrag.
 • Waardeer en erken positieve gedragsveranderingen, inclusief het toegeven van fouten.
 • Leg uit dat regels voor iedereen gelden.
 • Praat met de ouders en stel samen een plan op.

Voorbeeldvragen

 • Hoe komt het dat je het leuk vindt om anderen te pesten?
  • Wil je dat ze tegen je opkijken?
  • Wil je dat ze bang voor je zijn?
 • Doe je het om populair te zijn bij je klasgenoten?
 • Ben je zelf thuis ooit gepest door een broer of zus?

Belangrijk is dat je wilt stoppen

 • Je wilt dat mensen je leuk vinden om wie je echt bent.
 • Je vindt het niet meer leuk om anderen pijn te doen.
 • Deze keuze is geheel aan jou; jij kunt het verschil maken.

 

► Tip! Zie hier vormen van straf die je kan geven aan een pestkop

 

Reflectie opdracht hele groep - hele klas

Inleiding: Reflectieopdracht: Neem deze opdracht serieus en ben bereid om te leren en te groeien.

Pestgedrag is een serieus probleem dat invloed heeft op de veiligheid en het welzijn van medeleerlingen​. Als getuige van pestgedrag tegen een klasgenoot heb je een belangrijke rol in het creëren van een veilige en ondersteunende schoolomgeving. Deze reflectieopdracht nodigt je uit om na te denken over je keuze om niets te zeggen in een dergelijke situatie en om te overwegen hoe je in de toekomst beter kunt reageren op pestgedrag.

Reflectie is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in onze gedachten, gevoelens en acties. Door te reflecteren op onze keuzes en de gevolgen ervan, kunnen we groeien en verandering teweegbrengen. Deze opdracht is bedoeld om je bewust te maken van de impact van pestgedrag en om je aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen voor je rol als medeleerling.

Denk na over je keuze om niets te zeggen toen je getuige was van pestgedrag tegen een klasgenoot

 • Hoe voelde je je op dat moment?
 • Zou je nu anders handelen als je dezelfde situatie opnieuw zou tegenkomen?
 • Schrijf je gedachten en gevoelens op over deze ervaring.

Overweeg ook de mogelijke gevolgen van je keuze om niets te zeggen

 • Heeft het pestgedrag zich voortgezet en is de klasgenoot nog steeds slachtoffer van pesten?
 • Bedenk hoe dit van invloed kan zijn op hun leven en welzijn.
 • Schrijf je gedachten en gevoelens op over deze impact.

Vervolgens is het belangrijk om na te denken over hoe je in de toekomst beter kunt reageren op pestgedrag

 • Welke acties kun je ondernemen om de klasgenoot te helpen die gepest wordt?
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat pestgedrag niet onopgemerkt blijft?
 • Schrijf je gedachten en ideeën op.

Ten slotte, ontwikkel een plan voor hoe je je verontschuldigingen kunt aanbieden aan de klasgenoot die gepest wordt en hoe je kunt bijdragen aan het creëren van een veiligere omgeving op school. Denk aan:

 • het melden van pestgedrag bij een vertrouwenspersoon
 • het ondersteunen van slachtoffers van pesten
 • Schrijf een reflectie op je ervaring met het voltooien van deze opdracht.

Bespreek tijdens het afronden van deze opdracht hoe het je deed voelen en wat je hebt geleerd over jezelf en je verantwoordelijkheid als medeleerling. Overweeg hoe je deze kennis kunt toepassen in de toekomst om pesten te voorkomen en de veiligheid van je medeleerlingen te waarborgen.

Onthoud dat het doel van deze opdracht is om je te laten reflecteren op je gedrag en verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van je acties of inacties op anderen.