Verschillende redenen voor Bedrijven om Stichting Stop Pesten Nu te ondersteunen | Stop Pesten NU

Verschillende redenen voor Bedrijven om Stichting Stop Pesten Nu te ondersteunen

Bedrijven zouden Stichting Stop Pesten Nu willen ondersteunen of doneren om verschillende redenen:

 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilige en respectvolle samenleving. Door Stichting Stop Pesten Nu te steunen, laten bedrijven zien dat zij deze verantwoordelijkheid serieus nemen.

 2. Betrokkenheid
  Door het ondersteunen van Stichting Stop Pesten Nu kunnen bedrijven hun betrokkenheid tonen bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Dit kan bijdragen aan een positief imago van het bedrijf en de loyaliteit van klanten en werknemers versterken.

 3. Werknemerswelzijn
  Pesten op de werkvloer kan leiden tot een onveilige werkomgeving en heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Door Stichting Stop Pesten Nu te steunen, laten bedrijven zien dat zij het welzijn van hun werknemers serieus nemen.

 4. Kostenbesparing
  Pesten op de werkvloer kan leiden tot verzuim en juridische procedures, wat hoge kosten met zich meebrengt. Door Stichting Stop Pesten Nu te steunen, kunnen bedrijven bijdragen aan het voorkomen van deze kosten.

 5. Expertise
  Stichting Stop Pesten Nu beschikt over een netwerk van professionals en experts op het gebied van pesten en gedrag. Door de stichting te steunen, kunnen bedrijven gebruik maken van deze expertise en kennis om pesten op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken.

Lees meer >> Als werkgevers is het belangrijk om te weten dat pesten op het werk een serieus probleem is dat kan leiden tot negatieve gevolgen voor zowel de slachtoffers als het bedrijf als geheel.