Als werkgever belangrijk om te weten dat pesten op het werk een serieus probleem is

084-8340086

Als werkgever is het belangrijk om te weten dat pesten op het werk een serieus probleem is

Pesten gebeurt overal. Grootschalig onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2000 laat zien dat 23 procent van de werknemers wel eens is gepest op de werkvloer. Bij 16 procent van hen kwamen de treiterijen ook in hun huidige baan voor. Pesten, in psychologenjargon 'mobbing', gebeurt niet alleen door collega's onderling. In 45 procent van de gevallen is de leidinggevende de schuldige, vermoedelijk om zich populair te maken bij zijn ondergeschikten.

Als manager is het belangrijk de financiële gevolgen van getreiter op het werk niet te onderschatten. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert in hun werk is groot. Sommige slachtoffers besluiten uiteindelijk zelfs ontslag te nemen. 

  • Jaarlijks 500.000 werknemers slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)
  • Pesters & meelopers kosten werkgevers veel geld, leed & schade
  • 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro
  • 900 miljoen p.j., 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten)
  • Maatschappelijke kosten: ziekte, verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade​ 
  • Lees ook gevolgen voor organisatie van Pesten op het Werk

Als werkgevers is het belangrijk om te weten dat pesten op het werk een serieus probleem is dat kan leiden tot negatieve gevolgen voor zowel de slachtoffers als het bedrijf als geheel.

Enkele belangrijke feiten en aandachtspunten zijn:

1. Pesten op het werk komt vaak voor

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 6 werknemers te maken heeft met pesten op het werk. Dit kan leiden tot psychische en fysieke klachten, verzuim en verminderde productiviteit.

2. Pesten kan verschillende vormen aannemen

Pesten kan plaatsvinden door middel van intimidatie, uitsluiting, roddelen en andere vormen van ongewenst gedrag. Het kan ook voorkomen via digitale kanalen, zoals e-mail en sociale media.

3. Pesten is schadelijk voor het bedrijf

Pesten op het werk kan leiden tot een onveilige werkomgeving, wat kan leiden tot verminderde productiviteit en hoger verzuim. Het kan ook leiden tot juridische procedures en een slecht imago van het bedrijf.

4. Preventie is belangrijk

Het is belangrijk voor bedrijven om preventieve maatregelen te nemen om pesten op de werkvloer te voorkomen. Dit kan onder meer worden bereikt door het opstellen van duidelijke gedragsregels en het aanbieden van trainingen aan werknemers.

5. Aanpakken van pesten

Als pesten toch plaatsvindt, is het belangrijk voor bedrijven om snel en effectief te reageren. Dit kan onder meer worden bereikt door het instellen van een klachtenprocedure en het bieden van ondersteuning aan slachtoffers en daders.

Het is dus belangrijk als werkgever om pesten op het werk serieus te nemen en actief te werken aan het voorkomen en aanpakken van dit probleem. Door dit te doen, kan het bedrijf bijdragen aan een veilige en respectvolle werkomgeving voor alle werknemers en positieve resultaten behalen op het gebied van productiviteit en werknemerswelzijn.

 

Voor meer informatie ga naar het Kenniscentrum Pesten op het Werk 

► Of navigeer snel naar de informatie per functionaris