Wat kunt u doen als u wordt beschuldigd van pesten op de werkvloer? | Stop Pesten NU

084-8340086

Wat kunt u doen als u wordt beschuldigd van pesten op de werkvloer?

Luister goed naar de klacht

  • Vraag opheldering over welke aspecten van uw gedrag als onaanvaardbaar worden beschouwd. Vraag indien nodig om een ​​pauze of tijd om uw reactie te overwegen. Bied uw excuses aan voor eventuele overtredingen en bespreek hoe u effectiever kunt samenwerken.

Raadpleeg het beleid en de richtlijnen rondom pesten

  • Lees het beleid, protocol of de richtlijnen ter voorkoming van intimidatie en pesten van de organisatie, club of school om te bepalen of uw gedrag als pesten kan worden beschouwd.

Ik begrijp de klacht niet

Stop met het gedrag

  • Kijk wat je aan het doen bent en stop met het gedrag.

Ik word onterecht beschuldigd

  • Als u vindt dat u onterecht wordt beschuldigd en/of dat de beschuldiging vals en kwaadaardig is, neem dan contact opnemen met de afdeling HRM of personeelszaken of de vertrouwenspersoon voor advies.

Een formele klacht is tegen u ingediend

  • Als er een formele klacht tegen u wordt ingediend, heeft u het recht om geïnformeerd te worden over de beschuldigingen, om erop te reageren en om een ​​ondersteunend persoon u te laten vergezellen naar vergaderingen. Verzamel bewijs voor uw verdediging, inclusief getuigen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, worden disciplinaire maatregelen genomen. Als de klacht niet gegrond wordt verklaard en de organisatie van mening is dat deze niet te goeder trouw is ingediend, dan worden disciplinaire maatregelen genomen tegen de persoon die de valse klacht indient. 

 

Belangrijke reminder!

Maak geen slachtoffer van de klager of iemand die de klager heeft gesteund en bewijs heeft geleverd.