Les idee 4: Film Spijt! | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 4: Film Spijt! met lesmateriaal

Lesidee 4: Week tegen #pesten: Film Spijt! met lesmateriaal van PRIMA 

Samenvatting:

Jochem (Stefan Collier) heeft het niet makkelijk op school. Hij is het mikpunt van getreiter door het clubje van Sanne (Charlotte Bakker).Klassenleraar Tino (Dave Mantel) is veel te druk met populair doen voor de tieners en grijpt niet in als Jochem gepest wordt. Klasgenoot David (Robin Boissevain) ergert zich hieraan, maar durft er zelf ook niks van te zeggen. Dan organiseert meester Tino het klassenfeest, waar de band van David, Youssef (Brahim Fouradi), Niels (Gregory Samson) en Nienke (Fabiënne Bergmans) kan optreden. David hoopt zo indruk te maken op Vera (Dorus Witte), het leukste meisje uit zijn klas. Als dat helemaal misgaat heeft David geen oog meer voor Jochem, die te grazen wordt genomen door zijn pestkoppen. De volgende ochtend krijgt de klas van de rector te horen dat Jochem ‘s avonds niet is thuisgekomen… Spijtdefilm.nl

Waarom een lespakket bij de film Spijt!?

Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te kunnen laten komen in de klas, is het bestaande Prima-lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de populaire film Spijt!. De film loopt als een rode draad, in woord en in beeld, door alle lessen van het lespakket heen. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp aan de slag te gaan. 

Doelgroep

Het lespakket is gemaakt voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Doelstellingen

Leerdoelen van het lespakket:

 • Leerlingen kennis geven over pestgedrag en hoe het voorkomen, verminderd of gestopt kan worden.
 • Leerlingen bewust maken van hun gedrag en de verantwoordelijkheid voor de sfeer in de klas die daarmee verbonden is.
 • Leerlingen kunnen en durven verantwoordelijkheid te nemen als er sprake is van pestgedrag.


Het lesmateriaal sluit aan bij het leerplan van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en sluit aan bij enkele kerndoelen van het basisonderwijs binnen de gebieden Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Tijdsduur

Aan te raden is om op meerdere momenten binnen een bepaalde periode aandacht te besteden aan het lespakket. Het leerlingenboekje is gemakkelijk op te splitsen in zes lessen. Per les komt dan één hoofdstuk aan de orde. Iedere les duurt circa 30-45 minuten. De laatste les zal meer tijd vergen, vanwege twee afsluitende opdrachten. Na afsluiting van het lespakket is het van belang dat u het onderwerp gedurende het schooljaar nog regelmatig laat terugkomen. 

Opzet

Het leerlingenboekje bestaat uit zes hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bevat circa 4 opdrachten waarin de informatie uit het hoofdstuk verwerkt is. De hoofdstukken zijn:

 • Plagen en pesten
 • Zes rollen bij pesten
 • Pesten doet pijn
 • Cyberpesten
 • Wat kun je doen?
 • Het pesten stoppen


Benodigde materialen

Het Prima-lespakket bestaat uit:

 • een docentenhandleiding van 24 pagina's;
 • leerlingenboekjes (inclusief rollenspellen en cyberpesten);
 • eventueel een dvd van de film Spijt!.

Download de (les(materialen:

 

Jochem wordt gepest. Elke dag opnieuw is hij het slachtoffer van pestkoppen in zijn klas en dat was op zijn vorige scholen al net zo. Jochem is één van de hoofdpersonen uit ‘Spijt!’, de verfilming van het gelijknamige boek van Carry Slee. ‘Spijt!’ is een aanrader voor elke leraar. De film geeft een realistisch beeld van het groepsproces bij pesten en kan uitstekend worden gebruikt als lesmateriaal in de klas.

Zowel de film als het boek zijn zo opgezet dat de centrale boodschap al snel duidelijk wordt: de oplossing voor het pesten moet vanuit de groep komen. Want hoewel we niet allemaal verantwoordelijk zijn voor het feit dat er wordt gepest, zijn we er wel allemaal verantwoordelijk voor dat het stopt.

Je ziet in ‘Spijt!’ het pesten uit de hand lopen; zover zelfs, dat de gepeste Jochem zelfmoord pleegt. Het is dan volkomen duidelijk dat de leerlingen als groep gefaald hebben doordat ze nooit gezamenlijk voor hem zijn opgekomen. Allemaal zagen ze dat pestkop Sanne en haar twee metgezellen herhaaldelijk dingen deden die niet door de beugel konden, zoals hem slaan, uitschelden, buitensluiten of zijn spullen afpakken. Toch moedigden ze aan, lachten mee of keken ze de andere kant op. Meestal had niemand het lef om er tegen op te treden. Iets waar ze achteraf allemaal spijt van hebben. Dat ze er allemaal spijt van hebben is precies wat de film interessant maakt.

 

 

Belangrijke signalen

Jochem wordt aan het begin van de film als het laatste gekozen bij gym. Dat was gelijk een signaal dat hij eruit ligt binnen de klas. Deze manier van kiezen komt in reële schoolsituaties hopelijk niet meer voor, maar er zijn ook andere momenten waarop je kunt zien dat sommige kinderen geen aansluiting hebben: bij het plaatsnemen in de klas, tijdens de pauzes of bij het vormen van groepjes voor een opdracht. Ouders kunnen in de thuissituatie ook letten op aanwijzingen van pestgedrag. Als een zoon of dochter aangeeft dat het geen zin heeft om naar school te gaan of zich niet fijn voelt in de groep, is dat een belangrijke reden om het kind in de gaten te houden.

Ten slotte moet ook bij de leerlingen een cultuurverandering plaats vinden. De norm in de groep moet omgedraaid worden: leerlingen moeten voor elkaar op komen, in plaats van op elkaar afgeven. Met KiVa proberen we die omslag te maken door de leraar tien lessen te laten geven over respect, met elkaar als groep samenleven, communiceren; maar ook over pesten en wat je eraan kunt doen.

Als de klasgenoten in de film elkaar beter hadden gekend, had het einde niet zo dramatisch hoeven te zijn. Voor niemand was Jochem de moeite waard, behalve de moeite van het pesten. Kinderen die gepest worden kunnen hulp gebruiken, maar als we echt iets willen bereiken moet de groep die het toelaat worden aangepakt. Een goede leraar kan daarbij voor leerlingen een steun zijn. De klassenleraar in ‘Spijt!’ liet verkeerd gedrag zien. Iets om lering uit te trekken.