Les over pesten Speciaal Onderwijs | Landelijke Dag tegen Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Les over pesten Speciaal Onderwijs | Landelijke Dag tegen Pesten

Doelstellingen:

  • Kinderen begrijpen wat pesten is.
  • Kinderen leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan.
  • Kinderen leren hoe ze hulp kunnen vragen als ze gepest worden.

Materialen:

Lesverloop:

  1. Introductie (5 minuten)

Begin de les door aan de kinderen te vragen of ze wel eens iemand hebben gepest of geplaagd. Geef hierbij een voorbeeld van iets wat als pesten of plagen kan worden gezien.

Leg uit dat jullie vandaag gaan praten over pesten en waarom het niet oké is.

  1. Lees het prentenboek voor (15 minuten)

Lees het prentenboek voor en gebruik de afbeeldingen van gezichten met verschillende emoties om het verhaal uit te beelden.

Vraag de kinderen wat ze hebben geleerd van het verhaal. Bespreek de gevoelens van de personages in het verhaal en hoe het pesten hen beïnvloedde.

  1. Praat over respectvol omgaan met elkaar (10 minuten)

Leg uit wat het betekent om respectvol met elkaar om te gaan en vraag de kinderen om voorbeelden van respectvol gedrag te geven.

Bespreek de verschillende voorbeelden en benadruk waarom het belangrijk is om respectvol met elkaar om te gaan.

Bespreek hulp vragen (10 minuten)

Laat de pictogrammen van hulpverleners zien en leg uit wat de kinderen moeten doen als ze gepest worden. Moedig ze aan om hulp te vragen aan een volwassene of iemand anders die ze vertrouwen als ze gepest worden.

  1. Afsluiting (5 minuten)

Bespreek kort wat de kinderen hebben geleerd tijdens de les.

Sluit af door te benadrukken dat het belangrijk is om respectvol met elkaar om te gaan en hulp te vragen als je gepest wordt.

Evaluatie:

Observeer tijdens de les hoe de kinderen met elkaar omgaan en of ze begrijpen wat respectvol gedrag inhoudt.

Bespreek na de les nogmaals kort wat de kinderen hebben geleerd en vraag of er nog vragen zijn.