Voor ouders | Gesprek met school | Kenniscentrum Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Voor ouders | Gesprek met school | Kenniscentrum Pesten

Om samen tot een oplossing te komen is het belangrijk dat zowel de ouder als de school het gesprek op een prettige manier voert. Hierbij hoort het samen maken van een afspraak, de voorbereiding, het voeren van het gesprek en de verslaglegging daarvan. Wij geven tips.

Maak een afspraak

Het bespreken van een probleem of klacht begint met een gesprek. Een gesprek biedt de mogelijkheid om echt aandacht voor elkaar te hebben en afspraken te maken om de situatie in de toekomst te verbeteren. Wanneer  u een afspraak wilt maken, kunt u dit beter niet al te formeel doen. Geef bijvoorbeeld voor de les aan dat u graag een afspraak wil maken.

Voorbereiding voor het gesprek op school

Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat u meer uit het gesprek met de school kan halen. Het kan ook helpen om het gesprek prettiger te laten verlopen. Een aantal tips:

Schrijf op wat de kern van het probleem is.
Denk na over mogelijke oplossingen.
Wees concreet en geef voorbeelden. Bijvoorbeeld: ‘Als mijn zoon thuis een driftbui heeft zet ik hem op een vaste plek in huis en laat ik hem vijf minuten met rust’.
Bespreek uw emoties en verwachtingen vanuit uzelf. Bijvoorbeeld: ‘Als mijn kind huilend thuiskomt, voel ik me als ouder boos’.

Het gesprek op school

Geef in het gesprek duidelijk aan wat het probleem is. Het is beter om uit te gaan van hoofdzaken en details te vermijden. De leerkracht is een expert op onderwijsgebied. De ouder is deskundig op het gebied van het opvoeden van kinderen. Het is belangrijk om deze gelijkwaardigheid te behouden in het gesprek. Laat elkaar uitspreken en erken dat jullie het niet altijd met elkaar eens hoeven zijn. Het doel is om een oplossing te vinden waar jullie beiden tevreden mee zijn, niet om gelijk te krijgen of behalen.

Actielijst of verslag

Tot slot is het van belang om bij te houden wat er is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt, is wel zo handig. In veel gevallen kan een actielijst voldoende zijn. Spreek vooraf af wie het verslag schrijft. Het is sowieso aan te raden om tijdens het gesprek aantekeningen  te maken.

Neem iemand mee

Soms kunnen emoties hoog oplopen. Dan kan het verstandig zijn om af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij het gesprek. Neem hiervoor  contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Soms kan een ouder ook iemand uit de directe omgeving meenemen naar het gesprek. Dit is bij voorkeur iemand die iets verder van de situatie afstaat.

 

Bron Ouders & Onderwijs