Ouders en Opvoeders | Kenniscentrum Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Voor Ouders & Opvoeders | Kenniscentrum Pesten

Welkom in het Kenniscentrum voor Ouders & Opvoeders over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten).

Pesten. Wat kan ik als ouder doen?animatie stop pesten nu

De meeste ouders weten het wel: pesten op school is nog steeds een groot probleem. Maar dat jouw kind een van de pesters of meelopers kan zijn? Daar is vaak veel  minder aandacht voor. Als ouder en opvoeder kun je eigenlijk nooit zeggen: ‘Mijn kind doet dat niet!’ Kinderen zijn anders op school dan thuis. Dit heeft voor  een groot deel met het groepsproces in de klas te maken. Ieder kind is op zoek naar  manieren om staande te blijven in een groep.
Zeg nooit: ‘Mijn kind doet zoiets niet!’

 

Pestende groepPesten op school bespreekbaar maken 

► Hoe kan ik het gesprek met school aangaan

► Wat kan ik doen als school het pesten niet oplost

► Klacht indienen - op school - over een school - of bij de - Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) hoe moet ik dit doen?

Hand met hart

 

Wist je dit? 

Ongeveer 80% van het pesten gebeurt buiten het zicht van de leerkracht blijkt uit onderzoeken. Bijvoorbeeld in de kleedkamer bij  gym, onderweg in de rij, op de gang of de toiletten, enz. 

 

Jaarlijks worden meer dan 400.000 jongeren in Nederland online gepest

Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden'. Bij Online Pesten krijgt dit pestgedrag een andere vorm, maar met hetzelfde doel als offline pesten. Online Pesten betreft vaak het zwart maken of afkraken van iemand door kwetsende opmerkingen, chanteren met foto's en video's. Daarnaast kan het zijn dat een hele groep, één persoon met opzet negeert.

Online kan men andere mensen negeren door bijvoorbeeld, bewust of onbewust, niet te reageren in groepsapps. De laatste jaren is sociale media steeds meer een normale bron in ons leven geworden. Bijna niemand kan zich een wereld zonder bedenken. Sociale media maken het een stuk gemakkelijker om te pesten doordat dit platform het mogelijk maakt om onder andere nare berichten en foto’s te kunnen sturen. Op elk online platform waar men contact met andere mensen heeft, kan Online Pesten plaatsvinden.