Wat te doen als de school het pesten niet oplost?

084-8340086

Wat te doen als de school het pesten niet oplost?

Het kan voor gezinnen erg verontrustend zijn om erachter te komen dat het pesten nog steeds doorgaat, zelfs nadat de school erbij is betrokken. Op dit punt heb je misschien hulp gevraagd aan de leraar, anti-pest coördinator en de directeur
 

Belangrijkste punten:

  • Als je een klacht hebt ingediend bij het hoofd en je bent niet tevreden met hun reactie, dan is de volgende stap om contact op te nemen met het schoolbestuur. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.
     
  • Vraag om een ​​kopie van het schooldossier van uw kind. De directeuren zijn wettelijk verplicht om dit binnen 15 schooldagen te verstrekken, met uitzondering van weekends en feestdagen. We raden ouders aan om een ​​kopie van het schooldossier van hun kind te krijgen als het pesten aanhoudt. Het schooldossier van je kind is een waardevolle manier om erachter te komen wat er in de klas is gebeurd. Idealiter zou het kopieën moeten bevatten van rapporten die al naar huis zijn gestuurd, resultaten van klassikale tests die van tijd tot tijd in het schoolleven worden uitgevoerd, en kopieën van eventuele klachten die ouders hebben ingediend, samen met genomen maatregelen.
     
  • Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen
  • Inspectie van het Onderwijs contactinformatie  Als uw zorg of klacht gaat over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch of fysiek geweld (waaronder pesten), discriminatie of radicalisering op school dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze vertrouwensinspecteurs op  0900-1113111 (iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar).