Kenniscentrum Pesten voor Ouders & Opvoeders - Stop Pesten Nu

084-8340086

Kenniscentrum Pesten voor Ouders & Opvoeders - Stop Pesten Nu

Als ouder of opvoeder speelt u een cruciale rol in het leven van uw kinderen. Pesten kan een zorgwekkende uitdaging zijn, maar met de juiste kennis en ondersteuning kunt u uw kinderen helpen omgaan met pestgedrag en hen een veilige omgeving bieden. Bij Stop Pesten Nu begrijpen we dit en hebben we deze pagina speciaal voor u ontworpen.

Begrijp pestgedragPestende groep

Het eerste wat u kunt doen, is pestgedrag begrijpen. Onze pagina biedt uitgebreide informatie over wat pesten is, hoe het zich manifesteert en waarom het schadelijk kan zijn voor kinderen.

Hoe herken ik pestgedrag?

Wij delen praktische tips en voorbeelden om u te helpen pestgedrag bij uw kind te herkennen. Het vroegtijdig identificeren van signalen is essentieel om snel in te grijpen.

Bied ondersteuning

Ontdek manieren waarop u uw kinderen kunt ondersteunen als ze slachtoffer zijn van pesten. We delen adviezen over communicatie en emotionele steun.

Preventie en interventie

Leer over preventiestrategieën om pesten te voorkomen, evenals hoe u effectief kunt interveniëren als uw kind bij pestgedrag betrokken is.

Hulpmiddelen en hulpbronnen

Naast onze adviezen bieden we links naar organisaties en professionals die gespecialiseerd zijn in pesten en de emotionele gezondheid van kinderen.

 

 

Pesten. Wat kan ik als ouder doen?​

Pesten is vreselijk en het kan iedereen op elke leeftijd overkomen. Als een kind gepest wordt, gebruik dan onze adviezen om hem te helpen begrijpen waarom er wordt gepest en wat hij kan doen om het tegen te gaan. Pesters lijken populair in een groep, maar zijn het uiteindelijk niet altijd. Ze dwingen hun populariteit in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven. Via pesten lukt ze dat het makkelijkst: ze krijgen andere kinderen mee bij het te pakken nemen van een slachtoffer. En wie mee doet, loopt minder kans zelf slachtoffer te worden.

 

Wist je dit? 

Ongeveer 80% van het pesten gebeurt buiten het zicht van de leerkracht blijkt uit onderzoeken. Bijvoorbeeld in de kleedkamer bij  gym, onderweg in de rij, op de gang of de toiletten, enz. 

 

Mijn kind pest niet' en andere fabels: zo moet je met pestgedrag omgaan

Interview met Patricia Bolwerk (Hart van Nederland)

Pester

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor pesten, maar heersen er nog steeds veel fabels over. Patricia Bolwerk, ervaringsdeskundige en oprichter van Stichting Stop Pesten Nu, zet de belangrijkste op een rij.  Maar eerst: wat is pesten eigenlijk? Soms heerst er nog onduidelijk over het verschil tussen pesten en plagen. Volgens Patricia is het eigenlijk heel makkelijk: 

"Plagen is leuk voor iedereen. Er is geen schuring en je kan zo stoppen. Daarentegen is pesten stelselmatig en iemand is de pineut. Diegene houdt er pijn en of verdriet aan over. Daarnaast heeft de pester er altijd gemene bedoelingen bij en wil een reactie."  `Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden´. Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.

Pesten, in welke vorm of om welke reden dan ook, kan onmiddellijke, middellange en lange termijn gevolgen hebben voor de betrokkenen, inclusief omstanders. Enkele incidenten en conflicten of gevechten tussen gelijken, zowel persoonlijk als online, worden niet gedefinieerd als pesten. 

 

Wat pesten niet is?

 • af en toe - sociale afwijzing of afkeer
 • af en toe - narigheid of wrok
 • willekeurige daden van agressie of intimidatie
 • onderlinge ruzies, meningsverschillen of ruzies.

Deze acties kunnen veel leed veroorzaken. Ze passen echter niet in de definitie van pesten en het zijn geen voorbeelden van pesten, tenzij iemand ze opzettelijk en herhaaldelijk doet

 

 

Mijn kind doet dat niet

De meeste ouders weten het wel: pesten op school is nog steeds een groot probleem. Maar dat jouw kind een van de pesters of meelopers kan zijn? Daar is vaak veel minder aandacht voor. Als ouder en opvoeder kun je eigenlijk nooit zeggen: ‘Mijn kind doet dat niet!’. Kinderen zijn anders op school dan thuis. Dit heeft voor een groot deel met het groepsproces in de klas te maken. Ieder kind is op zoek naar manieren om staande te blijven in een groep.

Om je bewust te zijn bij pesten

Voor ouders tips 2 van 2

Pesten is geen grapje

Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Het belangrijkste is dat als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is nooit gemeen, plagen kent geen ruw randje, plagen is voor alle partijen altijd grappig. Bij pesten is de sfeer niet positief pesten is altijd gemeen bedoeld.  Meer informatie in dit artikel 'Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten?'.

Belangrijkste verschillen tussen de manier waarop jongens en meisjes pesten?

 • Subtiel. Bij meisjes gebeurt het pesten vaak heel subtiel. Meestal gaat het om sociaal pestgedrag, bijvoorbeeld door roddels te verspreiden en anderen buiten te sluiten, in plaats van face-to-face pesten
 • Voorbedacht. Meisjes maken vaak vooraf al plannen om te pesten, terwijl jongens dit vaak op het moment zelf beslissen.
 • Psychologisch of emotioneel pesten. Bij jongens is pesten vaak fysiek. Soms pesten jongens om een gevecht uit te lokken en op die manier hun status te verhogen. Bij meisjes is het pestgedrag vaak langduriger en meer psychologisch (iemand kwetsen) dan fysiek
 • Jongens en meisjes. Meisjes kunnen gepest worden door jongens en meisjes, terwijl jongens vaak alleen door jongens worden gepest. 
  Als het pesten fysiek is, reageren ouders vaak heel snel. Bij meisjes is pesten vaak psychologisch en daardoor moeilijker te herkennen – maar het is net zo belangrijk om snel actie te ondernemen.
 • Lees meer over de verschillen bij pesten tussen jongens & meisjes  ​​

 

1 minuut video over Pesten (Behind the Mask)

 

Veelgestelde vragen over Pesten Ouders & Opvoeders

 

'Pesten is voor kleuters'  Er heersen veel fabels over pesten. Enkele voorbeelden

 • 'Mijn kind pest niet'."Er zijn ouders die zeggen dat hun kinderen nooit zouden pesten omdat ze zo niet zijn opgevoed. Fijn dat ze dit leren maar kinderen vinden dit lastig om toe te passen in de klas. Ze willen aardig en leuk gevonden worden. Ze veranderen dan ook op school als er groepsdruk is."  
   
 • Leerkrachten, medewerkers BSO of overblijf zeggen regelmatig: 'Je bent nou oud & wijs genoeg om pesten zelf te stoppen (tegen bijvoorbeeld leerlingen in groep 7 en 8) want jullie zijn geen kleuters meer'. 'Je moet het zelf oplossen. Je zit al in groep zeven.' Dat kan niet. Iemand die gepest wordt, heeft altijd hulp nodig. Je kan het niet in je eentje stoppen", legt Patricia uit. Bovendien komt pesten ook gewoon voor op universiteiten, op het werk, bij sportverenigingen en in woonzorgcentra. Pesten is dus geen kleuterding!
   
 • Patricia merkt dat mensen weleens zeggen 'Ik ben vroeger ook gepest maar ik ervaar er geen last van. Zij vinden alle aandacht over pesten tegenwoordig maar overdreven. Onderzoekers reageren daar heel stellig op: 'Heb jij geen last van het pesten van vroeger? Dan is het te vraag of het wel echt pesten was.
   
 • Ja, wat een gedoe allemaal tegenwoordig, vroeger werd ook gepest. "Dus. Dat maakt het nog steeds niet oké. Mensen kunnen veertig jaar na de lagere school nog steeds de gevolgen van pesten ondervinden."  
   
 • 'Dat hebben ze vast niet zo bedoeld' wordt vaak tegen kinderen gezegd die gepest worden. Ook wordt er dan gezegd dat iets een grap is en niet zo bedoeld is, onzin volgens Bolwerk: "Je doet hiermee degene die gepest wordt tekort. 
   
 • Een pester zal altijd zeggen dat het niet zo bedoeld was, per ongeluk of als grapje omdat diegene geen straf wil. Al bedoelt die het altijd gemeen. Het is beter om je te realiseren dat de kinderen pesten met een reden. In het Engels zeggen ze zo mooi 'Hurt people, hurt people', alleen mensen met innerlijke pijn kunnen anderen pijn doen. Pesters & Meelopers ereageren hun pijn af op anderen door te pesten. Ga in gesprek met hen en vraag wat hen ertoe zet om te pesten en wat ze nodig hebben om te stoppen."   

 

 

animatie stop pesten nu

Hand met hart

Hulp nodig - Speciaal voor Ouders & Opvoeders

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

Stichting Ouders & Onderwijs 

(onderdeel vanuit het MInisterie van Onderwijs) voor ondersteuning van ouders bij pesten op school.  www.oudersenonderwijs.nl ma t/m vr tussen 9.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur, bel 088-6050101 of mail: vraag@oudersonderwijs.nl

 

Bel, chat of mail over Pesten of Online Pesten voor hulp of advies bij jouw individuele vraag met onderstaande organisaties. Zij zijn er voor jou!​ 

► Overzicht organisaties - Pesten

► Overzicht organisaities Online Pesten (Cyberpesten)