Aanvullende tips of adviezen: Een leerling heeft last van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van klasgenoten | Stop Pesten NU

084-8340086

Aanvullende tips of adviezen: Een leerling heeft last van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van klasgenoten

Door deze maatregelen te nemen, kun je als school een ondersteunende omgeving creëren waarin leerlingen die last hebben van angst en stress door pestgedrag geholpen worden en leren omgaan met hun gevoelens. Hieronder volgen enkele aanvullende tips en adviezen:

1. Neem het pestgedrag van klasgenoten serieus en luister naar de leerling die last heeft van angst en stress

Laat de leerling weten dat hij/zij er niet alleen voor staat en dat je als school het pesten serieus neemt.

2. Bied ondersteuning aan de leerling, bijvoorbeeld door hem/haar in contact te brengen met een vertrouwenspersoon, schoolmaatschappelijk werker of psycholoog.

Deze professionals kunnen de leerling helpen om te gaan met de stress en angst die hij/zij ervaart.

3. Zorg voor een veilige en ondersteunende omgeving op school.

Dit kan bijvoorbeeld door pestgedrag direct aan te pakken, een anti-pestprotocol op te stellen en regelmatig klassikale gesprekken te organiseren over pesten en de gevolgen ervan.

4. Stimuleer de leerling om te praten over zijn/haar gevoelens en gedachten met vrienden, familie of professionele ondersteuners.

Het is belangrijk dat de leerling zich gehoord voelt en zijn/haar verhaal kan delen.

5. Geef de leerling handvatten om om te gaan met de angst en stress die hij/zij ervaart.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ademhalingsoefeningen, mindfulness-technieken of ontspanningsoefeningen. Het kan ook helpen om de leerling te stimuleren om te gaan sporten of een hobby te beoefenen waar hij/zij plezier uit haalt.