Beleid & Factsheets | Kennisbank | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Beleid & Factsheets | Kennisbank Stop Pesten Nu

(dit is een indicatie van het overzicht van de Beleid & Factsheets artikelen in de volledige kennisbank op pagina's 1 & 2)Beleid & Factsheets | KennisbankBeleid & Factsheets Pesten

 

Breng ook een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

 

Voor de meest actuele informatie check de volledige kennisbank/downloadcentrum)

* dit overzicht kan helaas nu nog niet automatisch worden bijgewerkt*

 

 

Beleid & Factsheets
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raadDownloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZWDownloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.beDownloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followupDownloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010Downloaden
Meerjarenplan 2021 - 2025 Stichting Stop Pesten NuDownloaden
Model protocol Social Media VersusDownloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCMDownloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituutDownloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSFDownloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar OnderwijsDownloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron KindertelefoonDownloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie ArbeidsinspectieDownloaden
Opschakelen Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2019Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.beDownloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.beDownloaden
Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituutDownloaden
Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos InstituutDownloaden
Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerkDownloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&EDownloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -EvaluatieDownloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs VlaanderenDownloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal OuderenfondsDownloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan AobDownloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de LingeborghDownloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland ZiekenhuisDownloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar OnderwijsDownloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBODownloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van OnderwijsDownloaden
Presentatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
PRIMA factsheet pesten op scholenDownloaden
Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos InstituutDownloaden
Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVSDownloaden
Psychisch belastend werk naar beroep CBSDownloaden
Psychosociale Arbeidsbelasting Factsheet Monitor Arbeid TNO 2014 Pesten op het werkDownloaden
Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron MovisieDownloaden
Rapport 2020 Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport iov NOC-NSF en Ministerie VWSDownloaden
Rapport Doorrekening integriteitsmaatregelen Berenschot Nog-nsfDownloaden
Remote Access Trojans van Europol PDFDownloaden
Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal ProfessionDownloaden
Report Misdirections-in prevention StopBullying.govDownloaden
Richtlijn anti-discriminatie en anti-racisme beleid KNVBDownloaden
Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZWDownloaden
Routekaart Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Bron Ouders en OnderwijsDownloaden
Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron RijksoverheidDownloaden
Safer Internet Day 2020 Impact Report publishedDownloaden
Sanctieladder naar leerlingen VODownloaden
Sexting: spannend, maar strafbaar? Bron SaxionDownloaden
So this is sexual abuse booklet? 2020 Source Council of EuropeDownloaden
Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHBDownloaden
Sport Safeguarding children in sport 2019 Source European UnionDownloaden
Sport Tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders Mulier InstituutDownloaden
Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHBDownloaden
Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind OnlineDownloaden
Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHBDownloaden
Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social mediaDownloaden
Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? NevoboDownloaden
Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventieDownloaden
Through These Walls Impartial dispute resolution of online harm during a global pandemic RHC Report 2021Downloaden
Tipkaart pesten bespreekbaar maken Sectorinstituut Transport en LogistiekDownloaden
Toolkit Een goede werksfeer, laten we dat zo houdenDownloaden
UNESCO Online Open Access programme and meeting document Global education monitoring report, 2020: Inclusion and education 2020Downloaden
UNESCO Review of homophobic bullying in educational institutions 2012Downloaden
UNICEF Geluk onder druk Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in NederlandDownloaden
Van klacht tot oplossing Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)Downloaden
Veilig sportklimaat initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. NOC*NSF, KNVB en KNHBDownloaden
Veiligheidsmonitor 2021 Online criminaliteit CBSDownloaden
Verslag kascommissie SPN 2019Downloaden
Verslag kascommissie SPN 2020Downloaden
Victims' Rights: New Strategy to empower victims June 2020 Source European CommissionDownloaden
Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tipsDownloaden
Voorlopig protocol van de sociale partners: Opstart voortgezet onderwijs Bron CNV onderwijsDownloaden
Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (verplicht stellen van een vertrouwenspersoon) Raad van StateDownloaden
Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen MovisieDownloaden
Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd InstituutDownloaden
Wegwijzer Discriminatie op het werkDownloaden
Wegwijzer Ongewenst Gedrag TNO Ministerie SZWDownloaden
Wegwijzer ongewenst gedrag: Discriminatie op het werk TNO Ministerie SZWDownloaden
Wegwijzer Pesten op het Werk TNO Ministerie SZWDownloaden
Wegwijzer Seksuele Intimidatie TNO Ministerie SZWDownloaden
Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer Ministerie Sociale Zaken en WerkgelegenheidDownloaden
Welke vragen kun je jezelf en anderen stellen om met dit advies aan de slag te gaan? KNAWDownloaden
Wet sociale veiligheid op school Staatsblad van het Koninkrijk der NederlandenDownloaden
Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015Downloaden
Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 2019Downloaden
Zelfinspectie Pesten op het Werk Werkdruk en ongewenst gedrag Pesten, discriminatie en seksuele intimidatieDownloaden
Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Bron RijksoverheidDownloaden
‘Stappenplan opnieuw naar school’ Bron Stichting School en VeiligheidDownloaden
 
STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBTDownloaden
Goede Praktijken tegen Geweld Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplekDownloaden
Handreiking voor gemeentelijk beleid Grensoverschrijdend gedrag en normstelling in de amateursport Bron MovisieDownloaden
Rapport Grensoverschrijdend gedrag aanpakken Wat werkt bij het activeren van omstanders?Downloaden
Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sportDownloaden
Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van KlokkenluidersDownloaden
29240-119 Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020Downloaden
29240-121 Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijsDownloaden
29240-122 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op schoolDownloaden
29240-123 Inspectierapport Cheider 2021Downloaden
31289-503 Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’Downloaden
Aan de slag-tabellen - KNAW-advies Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - juli 2022 KNAWDownloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raadDownloaden
Afspraken maken met je groep of team Check 4Downloaden
Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve?Downloaden
Antipestslang voor Internaten Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron VlorDownloaden
BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige BijstandDownloaden
BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZWDownloaden
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and ExtortionDownloaden
Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Inspiratie visie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Inspiratie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Link met de leerlijn Mediawijsheid Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en VeiligheidDownloaden
Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school RijksoverheidDownloaden
Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! KinderombudsmanDownloaden
CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021Downloaden
CNV-onderzoeksresultaten: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloerDownloaden
Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituutDownloaden
Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en VeiligheidDownloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJIDownloaden
Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020Downloaden
De vier tools voor een veilige werkomgeving Bron AN-Downloaden
Digitaal VeiligheidsplanDownloaden
Digitaal Veiligheidsplan School & BestuurDownloaden
Dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid MovisieDownloaden
Dossier Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren MovisieDownloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018'Downloaden
Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron KennisnetDownloaden
Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020Downloaden
Eerste Hulp bij Ongelukken bij ongewenst gedrag - KNAW-adviesrapport Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - juli 2022Downloaden
Eindrapport van de Onderzoekscommissie De Vries iov NOC NSF seksuele intimidatie en misbruik in de sport 2018Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL NieuwsDownloaden
Evaluatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNODownloaden
Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4RespectDownloaden
factsheet Hoe herken je een Broodje aap?Downloaden
Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNODownloaden
Factsheet Online sexual intimidation 2020 Ministerie VWSDownloaden
FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron MovisieDownloaden
Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Pesten op het werk TNO iov Ministerie SZW 2015Downloaden
Factsheet TNO Herken Pesten op het werk 2015Downloaden
Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source EuropolDownloaden
Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNODownloaden
Financiën 2021 Stichting Stop Pesten NuDownloaden
Framework for reopening schools UNESCODownloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSFDownloaden
Gedragscode Trainers, Coaches, BegeleidersDownloaden
Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVVDownloaden
Gedragscode voor scheidsrechters en officialsDownloaden
Gedragscode voor topsportersDownloaden
Gedragscodes voor sportersDownloaden
Gids Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap Van papier naar praktijk KNAWDownloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF ConsortiumDownloaden
Groepsdynamica in de klas van School & VeiligheidDownloaden
Guide Social Safety in Dutch Academia. From Paper to Practice (pdf) KNAWDownloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COPDownloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COPDownloaden
Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De KindertelefoonDownloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNODownloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen NederlandDownloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW ArboportaalDownloaden
Handreiking verminderen van bi+ discriminatie MovisieDownloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.beDownloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Hoe gaat u als werkgever om met een klacht of een melding? | Pesten op het werk Bron AN-iDownloaden
Infographic Cyberpesten van Beau OldenburgDownloaden
Infographic Discriminatie Monitor Bron Nationale VacaturebankDownloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron RendementDownloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau OldenburgDownloaden
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige SportDownloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSFDownloaden
Infographic Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid MovisieDownloaden
Infographic Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? MovisieDownloaden
Infographic Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren MovisieDownloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron MovisieDownloaden
Infographic-Wat-werkt-bij-culturele-interventiesDownloaden
Informatieblad Ongewenste omgangsvormen Inspectie SZWDownloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en WerkgelegenheidDownloaden
Informatieblad Seksuele intimidatie | Nederlandse ArbeidsinspectieDownloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossenDownloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf)Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedragDownloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & VeiligheidDownloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor KlokkenluidersDownloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021Downloaden
Jaarverslag 2021 Stichting Stop Pesten NuDownloaden
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020'Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018Downloaden
Kamerbrief over lerarenstrategie Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 2022Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021Downloaden
Kunnen ouders bij jou terecht als leiding PDF Bron TumultDownloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden