Adviesprogramma Beleid tegen Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Adviesprogramma Beleid tegen Pesten

Bouw samen aan een veilige schoolomgeving met het adviesprogramma voor anti-pestbeleid. Wij begrijpen het belang van een omgeving waarin pesten wordt tegengegaan en waarin alle betrokkenen zich veilig en gerespecteerd voelen. Met de invoering van de Wet Sociale Veiligheid op 1 augustus zijn scholen verplicht beleid te ontwikkelen om pesten te voorkomen en te monitoren. Ons advies en ondersteuning zijn gericht op het formuleren en implementeren van actueel en effectief anti-pestbeleid.

Waarom duidelijk en bekend beleid essentieel is

  • Het anti-pestbeleid moet begrijpelijk, toegankelijk en bekend zijn voor alle betrokkenen, inclusief leerkrachten, docenten, ouders en leerlingen.
  • Wij helpen bij het formuleren van beleid dat aan deze eisen voldoet, en zorgen ervoor dat de verwachtingen en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn.

Implementatie op verschillende niveaus

  • Het anti-pestbeleid moet niet alleen worden uitgevoerd door leerkrachten en docenten, maar ook door ouders en leerlingen.
  • Wij begeleiden bij het betrekken van ouders en leerlingen bij het beleid en het creëren van een gemeenschappelijk begrip.
  • Workshops en informatiesessies zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het beleid en weten hoe ze ermee kunnen omgaan.

Monitoring en evaluatie

  • We helpen scholen bij het opzetten van een systeem voor monitoring en evaluatie van het anti-pestbeleid.
  • Regelmatige evaluaties en feedbacksessies stellen vast of het beleid effectief is en waar eventuele aanpassingen nodig zijn.
  • We bieden ondersteuning bij het verzamelen en analyseren van gegevens om een actueel beeld te krijgen van de situatie op school.

Maatwerk en continue ondersteuning

  • Geen enkele school is hetzelfde, daarom bieden wij maatwerkadvies dat aansluit bij de specifieke behoeften van de school.
  • Onze ondersteuning stopt niet na de implementatie van het anti-pestbeleid. We blijven beschikbaar voor vragen, begeleiding en verdere aanpassingen.

Meer informatie en contact

Meer informatie over ons adviesprogramma en hoe we kunnen helpen bij het formuleren en implementeren van up-to-date anti-pestbeleid, is te vinden op onze website. Neem gerust contact met ons op via e-mail info@stoppestennu.nl of telefoon om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.