BELANGRIJK voor de uitvoering van onderstaande lessen over pesten en online pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

BELANGRIJK voor de uitvoering van onderstaande lessen over pesten en online pesten

Tijdens alle lessen over pesten is het heel belngrijk om deze dingen in de gaten te houden:

 • Actieve observatie
  Blijf tijdens de groepsactiviteiten actief observeren. Let op tekenen van uitsluiting, negatieve opmerkingen of lichaamstaal die op pesten kan duiden.
 • Direct ingrijpen
  Indien je enige vorm van pestgedrag waarneemt, grijp dan onmiddellijk in op een kalme en beslissende manier. Bespreek het gedrag privé met de betrokken leerling(en) om het probleem aan te pakken.
 • Open dialoog
  Moedig een open dialoog aan. Geef leerlingen de ruimte om zorgen of ervaringen met pesten te delen, zowel tijdens als na de workshop.

Focus op de gedachte achter het werk

 • Elk werk is waardevol: 
  Benadruk bij de start van de workshop dat elk werk belangrijk is, ongeacht de esthetische kwaliteit. Het gaat om de boodschap en de gedachte erachter.
 • Individuele feedback
  Besteed aandacht aan het verhaal achter elk werk. Vraag leerlingen naar hun inspiratie en de boodschap die ze willen overbrengen. Dit toont waardering voor hun inspanning en creativiteit.
 • Gelijkwaardige aandacht: 
  Zorg ervoor dat elk werkje en elke leerling evenveel aandacht krijgt tijdens de presentaties. Dit bevordert een gevoel van gelijkwaardigheid en gemeenschapszin.

Het creëren van een veilige vmgeving

 • Voorbereidende discussie
  Begin de workshop met een korte discussie over wat een veilige en respectvolle omgeving inhoudt. Vraag leerlingen hoe zij denken dat ze hieraan kunnen bijdragen.
 • Groepsafspraken
  Stel samen met de leerlingen een set van groepsafspraken op die gedurende de workshop gelden. Laat iedereen akkoord gaan met deze afspraken door ze te ondertekenen of er hun hand voor op te steken.
 • Reflectie moment: 
  Sluit de workshop af met een moment van reflectie. Vraag leerlingen hoe ze zich voelden tijdens de activiteit en of ze vinden dat de groepsafspraken zijn nageleefd.