De reële effecten van cyberpesten op kinderen | Stop Pesten NU

084-8340086

De reële effecten van cyberpesten op kinderen

Cyberpesten (Online Pesten)  is niet slechts een virtueel probleem; het heeft echte consequenties die diep kunnen ingrijpen in het leven van onze kinderen. Het begrijpen van deze effecten is cruciaal voor het beschermen van hun mentale en emotionele welzijn. Laten we eens kijken naar het artikel van Sherri Gordon, waarin de verwoestende effecten van cyberpesten op onze jeugd worden belicht.

Fysieke effecten

Elke vorm van pesten kan fysieke en psychologische gevolgen hebben voor een kind. Angst, angst, depressie, een laag zelfbeeld, gedragsproblemen en academische problemen zijn slechts enkele van de weinige uitdagingen die kinderen kunnen ervaren als ze doelwit zijn.

Cyberpesten kan echter bijzonder schadelijk zijn. Hiervoor zijn verschillende mogelijke redenen. In tegenstelling tot traditioneel pesten – dat zich vaak beperkt tot pesterijen op school en bekende pestkoppen – kan cyberpesten bijvoorbeeld op elk moment, dag en nacht plaatsvinden, en worden gepleegd door anonieme bronnen. Dit maakt het meedogenlozer en vaak wreder.

Hoewel cyberpesten kan plaatsvinden in een openbare digitale ruimte, zoals op sociale media, kan het ook de vorm aannemen van privéberichten, waardoor sommige kinderen dit geheim en de gevolgen ervan voor hen alleen kunnen beheren. Als u zich bewust bent van alle gevolgen van cyberpesten, kunt u niet alleen een kind steunen waarvan u weet dat het getroffen is, maar kunt u zich ook beter bewust worden van signalen die reden tot bezorgdheid kunnen zijn – en van een gesprek.

Emotionele effecten van cyberpesten

Het is niet verrassend dat cyberpesten een aanzienlijke stressfactor kan zijn in het leven van jongeren. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 32% van de kinderen die het doelwit zijn van cyberpesten, meldt dat ze ten minste één symptoom van stress ervaren Naast dat ze zich bedroefd voelen, kunnen ze zich ook schamen, gekwetst zijn en zelfs bang zijn voor hun veiligheid. Ze geven zichzelf misschien zelfs de schuld van het cyberpesten. Als u een verandering in de stemming van uw kind opmerkt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een zorgverlener voor evaluatie en ondersteuning.

Vernedering

Omdat cyberpesten in cyberspace plaatsvindt, voelt online pesten permanent aan. Kinderen weten dat als iets eenmaal bestaat, het er altijd zal blijven. Ze kunnen zich blootgesteld, beschaamd en overweldigd voelen.

Wanneer cyberpesten plaatsvindt, kunnen de vervelende berichten, berichten of sms-berichten met grote aantallen mensen worden gedeeld. Alleen al het grote aantal mensen dat op de hoogte is van het pesten kan leiden tot intense gevoelens van vernedering.

Isolatie

Cyberpesten zorgt er soms voor dat kinderen op school worden buitengesloten en buitengesloten. Het gevolg is dat ze zich alleen en geïsoleerd kunnen voelen.Deze ervaring kan bijzonder pijnlijk zijn omdat vrienden op deze leeftijd cruciaal zijn. Als kinderen geen vrienden hebben, kan dit tot meer pesten leiden.

Wanneer cyberpesten plaatsvindt, raden ouders soms aan om de computer of de mobiele telefoon uit te zetten. Maar voor veel kinderen wordt het gebruik van deze apparaten beschouwd als de belangrijkste manier waarop ze met anderen communiceren. Als je ze uitschakelt, betekent dit vaak dat ze hun verbinding met hun wereld verbreken, waardoor ze zich meer afgezonderd kunnen voelen.

Woede

Veel slachtoffers van cyberpesten zullen boos worden over wat er met hen gebeurt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat woede de meest voorkomende reactie is op cyberpesten (gevolgd door boosheid en zorgen).

Sommige kinderen die het slachtoffer zijn, plannen misschien zelfs wraak en nemen deel aan vergelding. Afgezien van de problemen waar ze in terecht kunnen komen, is deze aanpak gevaarlijk omdat ze hierdoor gevangen kunnen blijven in de cyclus van pestkop en slachtoffer. Als uw kind intens boos lijkt over cyberpesten, kan het helpen om met een hulpverlener of therapeut te praten die hem kan leren die woede op productieve manieren te kanaliseren.

Machteloosheid

Slachtoffers van cyberpesten vinden het vaak moeilijk om zich veilig te voelen. Ze kunnen zich kwetsbaar en machteloos voelen. Meestal komen deze gevoelens naar boven omdat het online pesten op elk moment van de dag hun huis kan binnendringen via een computer of mobiele telefoon. Ze hebben geen plek meer waar ze kunnen ontsnappen.

Omdat de pesters anoniem kunnen blijven, kan dit besef bovendien gevoelens van angst doen escaleren.1 Soms hebben kinderen die het doelwit zijn, geen idee wie de pijn toebrengt, hoewel sommige cyberpesters mensen kiezen die ze kennen en er geen probleem mee hebben zichzelf te identificeren.

Cyberpesters richten zich op mensen die ze kennen

Geestelijke gezondheidseffecten van cyberpesten

Wanneer cyberpesten aanhoudt, kunnen slachtoffers zich anders verhouden tot de wereld om hen heen dan anderen. Voor velen kan het leven hopeloos en zinloos aanvoelen. Ze verliezen mogelijk hun interesse in dingen waar ze ooit van genoten en besteden minder tijd aan interactie met familie en vrienden. En in sommige gevallen kunnen depressie en zelfmoordgedachten optreden.

Depressie en angst

Slachtoffers van cyberpesten kunnen bezwijken voor angst, depressie en andere stressgerelateerde aandoeningen. De extra stress die gepaard gaat met het regelmatig omgaan met cyberpesten kan hun gevoelens van geluk en tevredenheid wegnemen. 

Onderzoek heeft consequent het idee ondersteund dat toenemende niveaus van cyberpesten leiden tot hogere niveaus van depressie. Uit één onderzoek bleek zelfs dat 93% van de slachtoffers van cyberpesten gevoelens van verdriet, machteloosheid en hopeloosheid rapporteerde.

Een laag zelfbeeld

Online pesten kan een impact hebben op het gevoel van eigenwaarde. Het doelwit van pesterijen kan een intense ontevredenheid beginnen te voelen over wie ze zijn. Als gevolg hiervan kunnen ze beginnen te twijfelen aan hun waarde en waarde.

Onderzoekers speculeren dat, omdat jonge mensen een intense psychologische behoefte hebben om deel uit te maken van en geaccepteerd te worden door een groep leeftijdsgenoten, cyberpesten kan leiden tot psychologische onaangepastheid, verminderd welzijn en uiteindelijk een laag zelfbeeld.

Academische kwesties

Kinderen die het slachtoffer worden van cyberpesten, kunnen hun interesse in school verliezen. Als gevolg hiervan hebben zij vaak een veel hoger ziekteverzuim dan niet-gepeste kinderen. Ze kunnen school overslaan om te voorkomen dat de kinderen hen cyberpesten, of omdat ze zich schamen en vernederd worden door de berichten die online worden gedeeld.

Hun cijfers kunnen er ook onder lijden omdat ze moeite hebben zich te concentreren of te studeren. En in sommige gevallen kunnen kinderen de school verlaten of hun belangstelling verliezen om na de middelbare school verder te studeren.

Suïcidale ideatie en zelfbeschadiging

Soms reageren doelwitten van cyberpesten op hun intense gevoelens door zichzelf op de een of andere manier schade toe te brengen. Sommigen kunnen zich bijvoorbeeld schuldig maken aan zelfbeschadiging, zoals zichzelf snijden of verbranden. Onderzoek heeft pesten en zelfbeschadiging consequent met elkaar in verband gebracht.

Cyberpesten verhoogt ook het risico op zelfmoord. Kinderen die voortdurend worden gekweld door leeftijdsgenoten via sms-berichten, instant messaging, sociale media of apps kunnen zich soms hopeloos voelen en overwegen zichzelf schade toe te brengen.

 

Source