Een vijandig werkklimaat en pesten op de werkplek: wederzijdse effecten en genderverschillen | Stop Pesten NU

084-8340086

Een vijandig werkklimaat en pesten op de werkplek: wederzijdse effecten en genderverschillen

In dit artikel betogen de auteurs dat het organisatieklimaat en pesten op de werkplek met elkaar verbonden zijn, met elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden. Meer specifiek ligt de focus van dit onderzoek op de vraag hoe een vijandig klimaat op het werk verband houdt met pesten op de werkplek. Een vijandig werkklimaat wordt gedefinieerd als een affectief organisatieklimaat dat doordrongen is van wantrouwen, achterdocht en antagonisme. De auteurs testten vier hypothesen over de wederzijdse effecten en mogelijke sekseverschillen.

Rosander, Michael 

Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.ORCID iD: 0000-0002-0202-4650

Salin, Denise Hanken Sch Econ, Finland.In: Employee relations, ISSN 0142-5455, E-ISSN 1758-7069, Vol. 45, no 7, p. 46-61

Conclusie

We hebben het wederzijdse verband onderzocht tussen een vijandig werkklimaat en pesten op de werkplek. De resultaten ondersteunen het idee dat het organisatieklimaat en pesten elkaar beïnvloeden. Met andere woorden: een vijandig werkklimaat vergroot het risico op daaropvolgende pesterijen, en pesterijen vergroten op hun beurt het risico dat het klimaat doordrongen raakt van wantrouwen, achterdocht en antagonisme. Dit zou kunnen leiden tot vicieuze cirkels waarin het welzijn van zowel de huidige als de toekomstige doelstellingen in gevaar komt en waar het risico bestaat dat er een giftige omgeving ontstaat die gevolgen heeft voor de werknemers in het algemeen. Dit geldt vooral voor mannen, die een groter risico lijken te lopen om het volgende doelwit te worden op werkplekken met een hoog vijandig werkklimaat. Het doorbreken van een vicieuze cirkel wordt in de loop van de tijd waarschijnlijk steeds moeilijker, dus vroege maatregelen tegen pesten en het serieus nemen van signalen van wantrouwen, misverstanden en conflicten die de werkplek doordringen, zijn van het allergrootste belang: een steek in de tijd bespaart er negen.