Gedragscode veilig gebruik ict-middelen en persoonsgegevens | Stop Pesten NU

084-8340086

Gedragscode veilig gebruik ict-middelen en persoonsgegevens

Stap 1 | Gedragscode opstellen

Heb je nog geen gedragscode? Gebruik dan de voorbeeldgedragscodes onderaan deze pagina. Gebruik de onderdelen die op jouw school van toepassing zijn. Een gedragscode bevat sowieso afspraken over de volgende onderwerpen:

  • beveiligingsincidenten en datalekken
  • het gebruik van sociale media
  • het werken in de cloud De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met alle computers die erop aangesloten zijn, een soort “wolk van computers” vormt. Als je op je werkstation bezig bent, weet meestal niet op hoeveel of op welke computer(s) de software draait of waar die computers precies staan.
  • het gebruik van een eigen smartphone, tablet of ander device op het werk
  • geheimhouding
  • veilig gebruikmaken van het internet
  • het op een veilige manier delen van informatie en persoonsgegevens
  • gedragsregels voor online onderwijs
  • een verwijzing naar het protocol voor het gebruik van foto’s en video’s
  • hoe gecontroleerd wordt of de gedragscode wordt nageleefd

Stap 2 | Stel de gedragscode vast

Om de gedragscode te kunnen vaststellen is instemming van de (G)MR vereist, omdat het gaat om privacy van leerlingen en medewerkers en omdat naleving van de gedragscode gecontroleerd moet worden.

Stap 3 | Deel de gedragscode met je personeel en je leerlingen

Als je gedragscode is vastgesteld, zorg je ervoor dat al je medewerkers en leerlingen weten dat er een gedragscode is en wat erin staat. Je kunt de gedragscode voor medewerkers bespreken bij de introductie van nieuwe medewerkers, opnemen in het personeelshandboek, deel laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst of daarin naar de gedragscode verwijzen. De gedragscode voor leerlingen kun je bijvoorbeeld publiceren in de digitale leeromgeving, net als de huisregels. Verder is het belangrijk dat deze gedragscode ook regelmatig (bijvoorbeeld bij de start van het schooljaar) in de klas wordt besproken.

Stap 4 | Creëer bewustwording

Met één keer delen ben je er niet. Je moet de afspraken uit je gedragscode blijvend onder de aandacht brengen. Dat kan bijvoorbeeld via je interne nieuwsbrief of via een van de animaties van Kennisnet over dit onderwerp.

Tools en voorbeelddocumenten