In gesprek met de leraar over pesten van je kind

Gesprek met de leraar over het pesten

Stap 1 Of uw kind nu de pester is of op school wordt gepest, de leerkracht moet hiervan op de hoogte worden gesteld.

 • Bel de school en maak een afspraak: Als u zich niet op uw gemak voelt om face-to-face met de leraar te praten, kunt u het pesten bespreekbaar maken via de telefoon of per e-mail, echter de beste optie blijft altijd de face-to-face.
 • Houd in gedachte: Geen enkele leerkracht is blij als er gepest wordt in zijn/haar klas. Soms kan dit zelfs een enorme schok zijn als zij dit van een ouder horen, zij willen dat ieder kind in hun klas veilig is. Ga er niet vanuit dat de leerkracht altijd alles ziet, het meeste pesten vindt stiekem plaats (dus juist als de leraar niet in de buurt is).
 • Blijf kalm en vertel hen dat u een situatie die uw kind heeft ervaren wilt bespreken en vraag wanneer het een goed moment is om af te spreken? Of misschien heeft de school contact met u opgenomen.
   

Stap 2 Voorbeiden op het gesprek op school - in overleg met je kind

 • Schrijf van tevoren een paar situaties van het pesten op (hoe, wat, waar, wie, wanneer, hoe vaak).
 • Schrijf van tevoren op welke zorgen of vragen je hebt (dan kan je ook niks vergeten).
 • Het is belangrijk om de afspraak kort en to the point te houden. De meeste tijd moet immers besteedt worden aan het aanpakken van het pesten en niet aan de situaties/voorbeelden.
 • Probeer te kijken of je zelf suggesties kan doen en eventuele oplossingen voorbereidt:
  • Vraag bijvoorbeeld aan je kind of hij/zij een idee heeft wat hem/haar zou kunnen helpen? Of wat veilige plekken zouden zijn op school?
  • Pesten aanpakken een complex probleem is moet je je kind duidelijk zeggen dat het niet morgen opgelost kan zijn.
  • Vraag aan de school wat zij vanaf morgen gaan doen om jouw kind zich veilig te laten voelen op school.
   • De meeste scholen willen dit goed aanpakken en hebben dan tijd nodig om te kijken hoe ze dat kunnen doen.
   • Zeg dan: Dit begrijp ik. En wat gaan jullie nu in de tussentijd doen om te zorgen dat de school ook een veilige omgeving is voor mijn kind? Kan hij/zij bijvoorbeeld je in de pauzes binnen blijven? Kan hij/zij bijvoorbeeld ergens anders omkleden bij gym? Of kan je kind gezelllig bij de conciërge of administratie zitten? Of op een andere plek waar in ieder geval een persoon in de nabijheid is die zou ingrijpen als er gepest wordt. 
     

Stap 3 Zorg dat je op tijd voor het gesprek bent

 • Zorg dat je zelf op tijd bent met je aantekeningen inclusief je vragen en zorgen. Begrijp dat de leraar tussen de lessen in kan zijn of in zijn eigen tijd met jou deze afspraak heeft ingepland. Op tijd zijn laat zien dat je hun tijd respecteert
   

Stap 4 Leg je zorgen uit

 • Leg aan de hand van je aantekeningen je zorgen over het pesten uit. Zo weet de leerkracht wat er nodig is om uw kind te helpen.
 • Geef de leerkracht de gegevens door die uw kind heeft verstrekt.
  Blijf kalm, adem diep in.
 • Op dit punt weet je of de leraar behulpzaam zal zijn. Als de leraar je pesterige overtuigingen geeft of excuses begint te maken, moet je je zorgen voorleggen aan de directeur. Je kunt tactvol aangeven dat je liever samen met hen tot oplossingen komt voor het pesten op school, maar je bent bereid om met de directeur te praten.
 • Je kunt pas stoppen als het pesten op school stopt. U moet zorgen voor de veiligheid van uw kind.
   

Stap 5 Benoem de oplossingen die jij en je kind bedacht hebben

 • Als de leraar ruimdenkend is en met je wil samenwerken, kunnen jullie ook samen oplossingen gaan bedenken.
 • Vraag ook naar:
  • Het beleid van de school ten aanzien van pesten?
  • Hoe denkt de leerkracht het pesten aan te pakken?
  • Welke maatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw kind veilig is en niet te maken krijgt met represailles van de pestkop? Of uw kind wordt gerespecteerd en niet als pestkop bestempeld.
  • Wat kunt u met uw kind doen om het voor te bereiden?
  • Wat kunt u thuis doen om hen te ondersteunen?

Het goede nieuws is dat je een relatie met de leraar bent begonnen, dus alle follow-up zal hopelijk voortbouwen op de goede wil en toekomstige pestgesprekken met de leraar veel gemakkelijker maken.
 

Stap 5 Follow up

 • Spreek af wanner de follow up afspraak komt (check dat je goede tussentijdse afspraken hebt gemaakt)
 • Leg aan uw kind uit hoe jij en de leerkracht gaan samenwerken om het pesten te stoppen en/of de pester te helpen op een positievere manier in zijn behoeften te voorzien.
 • Informeer tussendoor bij je kind of hij/zij verbeteringen waarneemt. Zo ja, waar? Maar laat het ook eerlijk vertellen als er geen veranderingen zijn óf dat het pesten misschien zelfs nog erger is geworden. Bedank je kind dat ze dit eerlijk zeggen en trek bij de leerkracht aan de noodklok, want de maatregelen werken niet of leiden juist tot meer pesterijen..

 

Meldingen & klachten over sociale veiligheid op scholen 

Bel of mail met de Onderwijsinspectie (Ministerie van OCW): Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een Vertrouwensinspecteurs.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900-1113111 (lokaal tarief). Website www.onderwijsinspectie.nl

Lees ook:

 

Wil jij even per mail of telefonisch met iemand sparren of klankborden?

Dat kan! Stichting Ouders & Onderwijs is een gesubsidieerd onderdeel van het MInisterie van Onderwijs om Ouders & Opvoeders ondersteuning te bieden bij het aanpakken van pesten op school.