Kinderburgemeesters tegen pesten: innovatieve ideeën en Initiatieven | Stop Pesten NU

084-8340086

Kinderburgemeesters tegen pesten: innovatieve ideeën en Initiatieven

In Nederland zetten kinderburgemeesters zich actief in voor een veiligere en inclusievere gemeenschap. Een van de belangrijkste uitdagingen waar zij tegenover staan, is het bestrijden van pesten. Dit artikel biedt frisse en creatieve ideeën voor kinderburgemeesters die zich willen inzetten tegen pesten, geïnspireerd door de principes van Stop Pesten Nu.

 1. Groene zones
  Richt speciale 'Groene Zones' in op schoolpleinen, waar kinderen zich kunnen ontspannen en met vrijwillige volwassenen of leeftijdsgenoten kunnen praten over hun problemen in een rustige, natuurlijke omgeving.
   
 2. Wat werkt om pesten in de klas te stoppen - workshops voor leraren - vanuit visie kinderen
  Organiseer workshops waar kinderen aan leraren vertellen welke acties tegen pesten (ingezet door leerkrachten) het pesten juist erger maakt. Met tips en adviezen wat kinderen denken wat juist wel goed werkt. Laat leerlingen vertellen waar het meest gepest wordt op school en hoe scholen die kunnen aanpakken.
   
 3. Pesten? Praat erover!" workshops door kinderen voor kinderen
  Organiseer interactieve workshops op scholen waar kinderen en leer ze hoe ze kunnen opkomen voor de gepeste en hoe ze kunnen reageren als ze zien dat iemand gepest wordt. Het idee is om een open dialoog te creëren waar kinderen zich comfortabel voelen om hun ervaringen te delen en te leren van elkaar.
   
 4. Creatief schrijven en bloggen
  Moedig leerlingen aan om verhalen, gedichten, of blogposts te schrijven over hun ervaringen met en gedachten over pesten. Deze kunnen gedeeld worden op schoolwebsites of sociale media.
   
 5. Sportdag tegen pesten
  Organiseer een sportdag met nadruk op teambuilding en fair play, waarbij kinderen leren hoe belangrijk het is om elkaar te ondersteunen en samen te werken. Waar de kinderen prijzen verdienen op hoe zij samenwerken en iedereen betrekken.     
   
 6. Verhalen vertellen en boekenclubs
  Richt boekenclubs of verhalen vertellen sessies in die boeken en verhalen bevatten die gaan over pesten, vriendschap, en empathie. Dit kan kinderen helpen om zich te identificeren met personages en te leren van hun ervaringen.
   
 7. Creatieve expressie
  Organiseer een kunst- en essaywedstrijd met als thema 'vriendschap en inclusie'. Kinderen kunnen hun gevoelens over pesten en vriendschap uitdrukken door middel van tekeningen, schilderijen, gedichten of verhalen. De beste werken kunnen tentoongesteld worden in de gemeentehuizen.
   
 8. Kinderburgemeester podcast
  Start een podcast waarin de kinderburgemeester gesprekken voert met gasten over pesten, inclusie en vriendelijkheid, om bewustzijn te vergroten en ideeën te delen.
   
 9. Thematische muurschilderingen
  Werk samen met lokale kunstenaars om grote muurschilderingen te maken op schoolmuren met thema's als diversiteit, inclusie en vriendelijkheid. Dit kan een dagelijkse visuele herinnering zijn aan de waarden van de gemeenschap.
   
 10. Poppentheater of musical
  Organiseer een musical of poppentheaters op scholen, waar thema's rondom pesten op een creatieve en begrijpelijke manier worden gepresenteerd. Dit kan kinderen helpen om de impact van pesten te begrijpen en hoe ze positief gedrag kunnen tonen.
   
 11. Maatjesprogramma
  Start een maatjesprogramma waarbij oudere leerlingen gekoppeld worden aan jongere leerlingen. Dit bevordert niet alleen kameraadschap maar geeft ook de jongere kinderen een vertrouwd persoon op school.
   
 12. Vriendschapsbankjes
  Plaats speciale bankjes op schoolpleinen waar kinderen naartoe kunnen gaan als ze zich eenzaam voelen of als ze iemand nodig hebben om mee te praten. Deze 'vriendschapsbankjes' kunnen worden ontworpen door de leerlingen zelf, wat bijdraagt aan een gevoel van eigendom en verantwoordelijkheid.

Extra inspiratie 

 

Wij zouden het ook erg leuk vinden om te horen wat jullie hebben gedaan tegen pesten en wellicht kunnen wij deze informatie weer delen met de rest voor Nederland ter inspiratie. Laat het ons weten op redactie@stoppestennu.nl