Lange termijn gevolgen van pesten tot zelfs 40 jaar later

084-8340086

Lange termijn gevolgen van pesten op school tot zelfs 40 jaar later

Pesten kan diepe emotionele littekens achterlaten bij zowel het gepeste kind als de pester en omstanders. Deze pijnlijke herinneringen zijn vaak moeilijk te vergeten. Hoewel we misschien graag zouden willen dat deze herinneringen vervagen, gebeurt vaak het tegenovergestelde. Hoe groot deze voor jou zijn, is afhankelijk van de intensiteit van het pesten.

 Leestip! Als je vroeger werd gepest. Verhalen over mensen die gepest zijn

Effecten van pesten op school zijn 40 jaar later nog merkbaar

Kinderen die op school worden gepest, zullen daar 40 jaar later de gevolgen nog steeds van dragen. Tot die opmerkelijke conclusie komt de Britse National Development Study, waarover The American Journal of Psychiatry bericht. Het is de eerste studie die de lange termijneffecten van schoolpesterijen aantoont.​ 

"Het is hoog tijd dat we stoppen met zeggen dat pesten een onvermijdelijk onderdeel is van het opgroeien. Politici en leerkrachten moeten weten dat dat niet zo is en dat de effecten van pesten op lange termijn nog steeds voelbaar zijn. Het is goed dat er dingen worden gedaan om pesten te doen ophouden, maar we moeten ook focussen op preventie om te vermijden dat de problemen zich verderzetten in de adolescentie en de volwassenheid", aldus Arseneault. (KVW)

Het is de eerste studie die de langdurige gevolgen van pesten op school aantoont. Schoolkinderen die af en toe tot zeer frequent het slachtoffer zijn van pesterijen, hebben later een verhoogde kans op depressies en hun cognitieve functies verslechteren. Op de leeftijd van 7 en 11 jaar vroegen de onderzoekers aan de ouders of hun kind wel eens gepest werd. 28 procent kreeg soms te maken met pesterijen en 15 procent werd regelmatig gepest. Die kinderen werden opgevolgd tot hun vijftigste waarna de onderzoekers concludeerden dat de pesterijen van ongeveer 40 jaar geleden een grote impact hadden op hun volwassen leven. Meer depressies, minder relaties en een lagere levenskwaliteit

Pesten heeft gevolgen op zowel gezondheids-, sociaal- als economisch vlak

Mensen die als kind worden gepest hebben een verhoogde kans op depressies, halen minder voldoening uit hun leven, hebben minder kans op een relatie, ondervinden een lagere levenskwaliteit en hebben verslechterde cognitieve functies, aldus de studie. De onderzoekers hielden bij het opmaken van hun bevindingen rekening met het IQ van ieder kind, eventuele gedrags- of emotionele stoornissen, de economische status van de familie en de betrokkenheid van de ouders tot hun kind. Professor Louise Arseneault van het King's College in Londen, een van de auteurs van de studie, wil met het onderzoek oproepen tot actie.

Dit komt doordat pestgedrag ingrijpende gevolgen kan hebben voor het psychologische welzijn van de betrokkenen.

 

Lange termijn gevolgen van pesten voor het gepeste kind

Voor het gepeste kind kunnen de herinneringen aan de vernedering, uitsluiting en angst langdurig aanwezig blijven. Deze ervaringen kunnen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen ernstig aantasten:  ‘Ik ben niet leuk’, ‘Ik ben niks waard’, ‘Ik snap wel dat ze mij pesten’, ‘Ik kan beter op de achtergrond blijven, ik voeg toch niks toe.’ Zelfs na jaren kunnen de emotionele wonden weer naar boven komen en het dagelijks functioneren beïnvloeden.

Een negatief zelfbeeld is niet het enige gevolg, ook deze klachten/problemen worden (mede) veroorzaakt door het pesten:

 • somberheid en depressie
 • eenzaamheid
 • faalangst
 • sociale angst
 • agorafobie
 • slaapproblemen
 • anderen niet vertrouwen
 • lagere levenskwaliteit
 • suïcidaliteit (*)
  Als je aan zelfdoding denkt, praat daar dan over met de deskundige vrijwilligers van 113 Zelfmoordpreventie of bel gratis 0800-0113 of chat. Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Lange termijn gevolgen van pesten voor de pester

Voor de pester kunnen de herinneringen aan hun negatieve gedrag en de gevolgen daarvan ook belastend zijn. Het besef van wat ze anderen hebben aangedaan kan later tot spijt en schuldgevoelens leiden.

Op de lange termijn kan de pester wel sociale problemen krijgen. Een pestend kind leert dat het doelen kan bereiken zonder op een sociaal aangepaste manier met anderen te onderhandelen. Jongens die pesten zijn later vaker bij vechtpartijen betrokken. Meisjes die vroeger pestten, hebben op latere leeftijd een grotere kans om betrokken te raken bij huiselijk geweld en om tienermoeder te worden. Daardoor kan hij uiteindelijk onaangepaste gedragspatronen krijgen:

 • lopen een grotere kans op ernstige problemen in hun adolescentie
 • komen vaker met justitie in aanraking
 • drinken meer alcohol
 • plegen vaker zelfmoord (*)
  Als je aan zelfdoding denkt, praat daar dan over met de deskundige vrijwilligers van 113 Zelfmoordpreventie of bel gratis 0800-0113 of chat. Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Lange termijn gevolgen van pesten voor de omstanders

Daarnaast kunnen omstanders, zoals klasgenoten die het pestgedrag hebben waargenomen maar niet hebben ingegrepen, ook geconfronteerd worden met herinneringen aan hun passieve rol.
Dit kan tot schuldgevoelens en zelfkritiek leiden.

 

Lange termijn gevolgen buitensluiten 

 

 

Het is belangrijk om te erkennen dat deze herinneringen en emoties er mogen zijn en dat het proces van verwerking tijd kan kosten. Het is cruciaal om pestgedrag serieus te nemen en actie te ondernemen om pesten te voorkomen en aan te pakken. Op die manier kunnen we hopelijk voorkomen dat toekomstige generaties geconfronteerd worden met dezelfde pijnlijke herinneringen aan pesten.

Shane Koyczan verteld over zijn pestverleden met Nederlandse ondertiteling

 

Impact of childhood bullying still evident after 40 years

The negative social, physical and mental health effects of childhood bullying are still evident nearly 40 years later, according to new research by King’s College London. The study is the first to look at the effects of bullying beyond early adulthood, and is published in the American Journal of Psychiatry.

The findings come from the British National Child Development Study which includes data on all children born in England, Scotland and Wales during one week in 1958. The study published today includes 7,771 children whose parents provided information on their child’s exposure to bullying when they were aged 7 and 11. The children were then followed up until the age of 50. 

Dr Ryu Takizawa, lead author of the paper from the Institute of Psychiatry at King’s College London, says: “Our study shows that the effects of bullying are still visible nearly four decades later. The impact of bullying is persistent and pervasive, with health, social and economic consequences lasting well into adulthood.”

Just over a quarter of children in the study (28%) had been bullied occasionally,and 15% bullied frequently – similar to rates in the UK today.

Individuals who were bullied in childhood were more likely to have poorer physical and psychological health and cognitive functioning at age 50. Individuals who were frequently bullied in childhood were at an increased risk of depression, anxiety disorders, and suicidal thoughts.

Individuals who were bullied in childhood were also more likely to have lower educational levels, with men who were bullied more likely to be unemployed and earn less. Social relationships and well-being were also affected. Individuals who had been bullied were less likely to be in a relationship, to have good social support, and were more likely to report lower quality of life and life satisfaction.

Professor Louise Arseneault, senior author, from the Institute of Psychiatry at King’s adds: “We need to move away from any perception that bullying is just an inevitable part of growing-up. Teachers, parents and policy-makers should be aware that what happens in the school playground can have long-term repercussions for children. Programmes to stop bullying are extremely important, but we also need to focus our efforts on early intervention to prevent potential problems persisting into adolescence and adulthood.”

Bullying is characterized by repeated hurtful actions by children of a similar age,where the victim finds it difficult to defend themselves. The harmful effect of bullying remained even when other factors including childhood IQ, emotional and behavioural problems, parents’ socioeconomic status and low parental involvement, were taken into account.

Professor Arseneault adds: “40 years is a long time, so there will no doubt be additional experiences during the course of these young people’s lives which may either protect them against the effects of bullying, or make things worse. Our next step is to investigate what these are.”

This study was funded by the British Academy and the Royal Society.

Paper reference: Takizawa R, Maughan B, Arseneault L. “Adult health outcomes of childhood bullying victimization: Evidence from a 5-decade longitudinal British birth cohort” is published in the American Journal of Psychiatry 

For further information, please contact Seil Collins, Press Officer, Institute of Psychiatry, King’s College London seil.collins@kcl.ac.uk / (+44) 0207 848 5377

Source Kings College London

 

 

 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

► Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen