Les idee 333`; Lesbrief Week Tegen Pesten 2020 Samen aan zet van Stichting Stop Pesten Nu | Stop Pesten NU

084-8340086

Les idee 333 lesbrief met opdrachten Samen aan zet Week tegen Pesten

Thema: Samen Aan Zet!

Lesmateriaal  ‘Samen aan zet’.Week Tegen Pesten 2020 

Samen met je klas, het team, de hele school zijn jullie aan zet om weer op een prettige manier met elkaar om te gaan. De Week tegen Pesten wordt gestimuleerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door Stichting School & Veiligheid. 

De Week Tegen Pesten biedt je de mogelijkheid om het nog meer te hebben over hoe jij en de leerlingen het komende schooljaar met elkaar willen optrekken. Dat is dit jaar vanwege de Corona-situatie nog belangrijker. Door samen normen te stellen krijgt de groep weer structuur en heerst er stabiliteit en emotionele rust in de klas. Jij als leraar speelt een belangrijke rol: jij bent in eerste instantie aan zet. Vervolgens ben je samen aan zet. Samen met jouw leerlingen stel je (nieuwe) normen vast. Het bewust sturen en met aandacht doorlopen van de norming-fase* zorgt voor een mildere storming-fase. Dat zorgt op lange termijn voor minder pestgedrag in de klas. Kan je een zetje gebruiken? Met de Week Tegen Pesten ondersteunen we jou als leraar. Na de zomervakantie geven we je inspiratie, informatie  en tools om stappen te zetten en te investeren in een positieve sfeer en een veilige groep.

 

Door middel van opdrachten in onze lesbrief kunnen u en uw leerlingen met het thema 'Samen Aan Zet' aan de slag, wordt er dieper over pesten nagedacht en leren ze zich te verplaatsen in de ander.

Een centrale vraag hierin is:  “Wat zou er nodig zijn om zowel in de klas als online pesten tegen te gaan?” 

We verplaatsen ons d.m.v. de opdrachten in: de gepeste, de pester, de meeloper en de omstander.

Download hier de Stop Pesten Nu lesbrief met de opdrachten voor de Week tegen Pesten 2020

Tijdens deze week, juist nu we na de Zomervakantie allemaal weer op school zijn, gaan we ons samen inzetten om van de school een fijne,  leuke, veilige plek voor iedereen te maken. Pesten hoort daar niet bij. Samen met jouw klas, het team en de hele school zorgen we voor een prettige manier van omgaan met elkaar en een goede, positieve sfeer! We zijn daarom echt: Samen aan zet!

Een belangrijk gebied waar pestgedrag tegenwoordig veel plaatsvindt is online, en dan vooral op de diverse social media zoals Instagram, SnapChat, TikTok en in app-groepen (What's App, Messenger, Telegram), fora en chatrooms. Het cyberpesten krijgt extra aandacht aangezien veel pestgedrag zich verschoven heeft naar het digitale en zich veelal onttrekt aan het zicht van leraren en ouders. Met onderstaande kunt u in de ‘Week Tegen Pesten’, maar uiteraard ook gedurende het gehele jaar, alvast goed aan de slag!

Nog meer online door Corona

Zeker nu door Corona veel leerlingen thuisbleven en veel (naschoolse) activiteiten niet door konden gaan, zijn zij nóg 

meer online dan ze al waren. Het brengt contact met vrienden, houd ze op de hoogte en geeft hen afleiding enz. Helaas brengt het ook pestgedrag met zich mee, dat zich snel, meestal ongemerkt, gemakkelijk massaal en soms anoniem plaatsvindt. Door middel van onderstaande opdrachten kunnen u en uw leerlingen met het thema'Samen Aan Zet' aan de slag, wordt er dieper over pesten nagedacht en leren ze zich te verplaatsen in de ander. Een centrale vraag hierin is “Wat zou er nodig zijn om zowel in de klas als online pesten tegen te gaan?” We verplaatsen ons d.m.v. de opdrachten in: de gepeste, de pester, de meeloper en de omstander.

Download hier de Stop Pesten Nu lesbrief met de opdrachten voor de Week tegen Pesten 2020