Les PO Peer teaching over pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Les PO Peer teaching over pesten

Doelstellingen:

 1. Oudere leerlingen in staat stellen om hun kennis en begrip over pesten te verdiepen door hen lessen te laten ontwikkelen en presenteren.
 2. Jongere leerlingen voorlichten over pesten, inclusief het herkennen van pestgedrag en weten hoe ze steun kunnen zoeken.
 3. Empathie en verantwoordelijkheidsgevoel bij alle betrokken leerlingen bevorderen.

Doelgroep:

 • Oudere leerlingen (bijvoorbeeld groep 7 of 8) die de lessen ontwikkelen en presenteren.
 • Jongere leerlingen (bijvoorbeeld groep 3 t/m 6) als doelgroep van de presentaties.

Benodigde tijd:

 • Voorbereiding en training oudere leerlingen: 2-3 uur verspreid over meerdere sessies.
 • Presentaties: 30-60 minuten per presentatie.

Benodigdheden:

 • Lesmateriaal over pesten (boeken, video's, artikelen).
 • Richtlijnen voor het ontwikkelen van een lesplan.
 • Presentatiemateriaal (posterborden, markers, laptop en projector voor PowerPoint-presentaties).
 • Feedbackformulieren voor zowel de presentatoren als de jongere leerlingen.

 

Lesverloop

 

Voorbereidingsfase

Introductie:
Begin met een introductiesessie voor de oudere leerlingen over het doel en de waarde van peer teaching over pesten. Bespreek de belangrijkste onderwerpen die in de lessen aan bod moeten komen.

Training:
Geef de oudere leerlingen een training over hoe ze effectief informatie kunnen overbrengen, inclusief pedagogische technieken, presentatievaardigheden en het omgaan met vragen.

Trainingssessie te geven aan de oudere leerlingen: Effectief informatie overbrengen

Doel: Oudere leerlingen uitrusten met de vaardigheden om effectief en empathisch les te geven over pesten aan jongere leerlingen.

Duur: 1-2 uur

Benodigdheden:

 • Trainingsmateriaal over pedagogische technieken en presentatievaardigheden.
 • Voorbeelden van succesvolle presentaties of lessen.
 • Oefenscenario’s voor het omgaan met vragen.

Tekst voor de leraar: "Jullie hebben vandaag belangrijke vaardigheden geleerd en geoefend die jullie zullen helpen om effectieve, empathische lessen over pesten te geven. Onthoud dat jullie rol als oudere leerlingen krachtig is; jullie kunnen echt een verschil maken in het leven van jongere leerlingen door jullie kennis en ervaringen te delen. Ik kijk uit naar jullie presentaties en de positieve impact die ze zullen hebben."

Deel 1: Introductie (10 minuten)

Tekst voor de leraar: "Vandaag gaan we een belangrijke vaardigheid leren: hoe we onze kennis en ervaringen effectief kunnen delen met anderen. Dit is niet alleen waardevol in de context van ons project over pesten, maar ook een levenslange vaardigheid. We zullen kijken naar de kunst van het presenteren, pedagogische benaderingen om boodschappen over te brengen, en hoe we vragen van onze jongere klasgenoten kunnen beantwoorden met empathie en begrip."

Deel 2: Pedagogische technieken (20 minuten)

Tekst voor de leraar: "Effectieve communicatie draait niet alleen om wat we zeggen, maar ook om hoe we het zeggen. Een goede leraar of presentator weet hoe hij zijn publiek moet betrekken. Dit kan door vragen te stellen, interactieve activiteiten te gebruiken, of door verhalen te vertellen die de boodschap versterken. Het is ook belangrijk om oprecht en toegankelijk te zijn, zodat jullie publiek zich comfortabel voelt om te luisteren en te leren."

Deel 3: Presentatievaardigheden (20 minuten)

Tekst voor de leraar: "Bij het geven van een presentatie is je houding, stemgebruik en het gebruik van visuele hulpmiddelen van cruciaal belang. We zullen oefenen met staan op een manier die vertrouwen uitstraalt, met het moduleren van onze stem om de aandacht vast te houden, en met het effectief gebruiken van bijvoorbeeld PowerPoint of posters. Onthoud, een goede presentatie boeit, informeert en inspireert."

Deel 4: Omgaan met vragen (20 minuten)

Tekst voor de leraar: "Na je presentatie zullen er vragen komen. Dit is goed; het betekent dat je publiek geïnteresseerd is. We gaan leren hoe we effectief kunnen luisteren, hoe we op een respectvolle manier vragen kunnen beantwoorden, en hoe we kunnen omgaan met moeilijke vragen. Het sleutelwoord hier is respect - zowel voor de vraag als voor de persoon die hem stelt."

Deel 5: Oefenen en deedback (30-60 minuten)

Tekst voor de leraar: "Nu gaan we alles wat we hebben geleerd in praktijk brengen. In kleine groepjes zullen jullie korte presentaties geven over een aspect van pesten, waarna we elkaar constructieve feedback geven. Dit is een veilige ruimte om te leren en te groeien, dus wees open en ondersteunend naar elkaar."

 

Ontwikkeling van het lesplan:
Laat de oudere leerlingen in groepen werken om hun lessen te plannen. Moedig hen aan om creatief te zijn en verschillende leermiddelen te gebruiken, zoals verhalen, spellen, en rollenspellen.

 

Uitvoeringsfase:

4. Presentaties:
Plan sessies waarin de oudere leerlingen hun lessen presenteren aan de jongere leerlingen. Zorg voor een ondersteunende en positieve sfeer waarin jongere leerlingen zich comfortabel voelen om vragen te stellen en deel te nemen aan activiteiten.

Evaluatiefase:

5. Feedback:
Gebruik feedbackformulieren om zowel de oudere als de jongere leerlingen te laten reflecteren op de presentaties. Dit kan inzicht geven in wat goed werkte en wat verbeterd kan worden.

 1. Reflectiegesprek:
  Organiseer een afsluitende sessie met de oudere leerlingen om hun ervaringen te bespreken, wat ze hebben geleerd en hoe ze het proces vonden.

Afsluiting:

 • Benadruk de positieve impact die oudere leerlingen hebben gehad op hun jongere klasgenoten.
 • Overweeg om een certificaat of kleine beloning te geven aan de oudere leerlingen als blijk van waardering voor hun inzet.

Dit lesplan bevordert niet alleen het begrip en de bewustwording over pesten, maar versterkt ook de band tussen oudere en jongere leerlingen. Door de oudere leerlingen actief te betrekken bij het onderwijsproces, ontwikkelen zij leiderschapskwaliteiten en een dieper begrip van de materie.