Ouders en scholen verenigd tegen pesten

084-8340086

Ouders en scholen verenigd tegen pesten

Welkom bij Stichting Stop Pesten Nu, waar we ons inzetten voor het creëren van veilige en respectvolle leeromgevingen voor alle kinderen. We geloven dat ouders en scholen samen een krachtige rol kunnen spelen in het terugdringen van pestgedrag en het bevorderen van positieve relaties onder kinderen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een verschil maken en pesten effectief aanpakken.  

Onze missie

Bij Stichting Stop Pesten Nu is onze missie duidelijk: het verminderen van pestgedrag op scholen door middel van bewustwording, educatie en samenwerking tussen ouders, scholen en leerlingen. We geloven dat door gezamenlijke inspanningen en betrokkenheid van ouders en scholen, we een cultuur kunnen creëren waarin pesten niet wordt getolereerd en kinderen veilig en met respect behandeld worden.  

Hoe kunnen ouders helpen? Voor ouders - om je bewust van te zijn

Als ouder speel je een cruciale rol in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Hier zijn enkele manieren waarop je kunt bijdragen:  

 • Communicatie: Praat regelmatig met je kind over zijn/haar ervaringen op school en moedig openheid aan. Stel vragen en luister zonder oordeel, zodat je eventuele signalen van pesten kunt opvangen.
   
 • Ondersteuning: Bied een veilige omgeving waarin je kind zich vrij voelt om zijn/haar zorgen te delen. Geef emotionele steun en help je kind positieve copingstrategieën te ontwikkelen.
   
 • Samevoor ouders deel 2nwerking met school: Onderhoud een goede communicatie met de school van je kind. Neem deel aan ouderbijeenkomsten, werk samen met leraren en schoolpersoneel en steun initiatieven tegen pesten.
   
 • Educatie: Verdiep je in het onderwerp pesten en de effectieve strategieën om het aan te pakken. Stichting Stop Pesten Nu biedt educatief materiaal en workshops die ouders kunnen helpen bij het begrijpen en bestrijden van pestgedrag.

Tip voor Ouders & Opvoeders!

Neem een kijkje in het Kenniscentrum Pesten voor Ouders & Opvoeders voor meer tips en informatie.

 

 

Hoe kunnen scholen bijdragen? Voor Scholen

Scholen spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige en respectvolle omgeving. Hier zijn enkele manieren waarop scholen kunnen bijdragen:  

 • Anti-pestbeleid: Ontwikkel een duidelijk anti-pestbeleid dat pesten niet tolereert en voorziet in passende maatregelen en interventies.
   
 • Voorlichting en training: Zorg ervoor dat leraren en het niet onderwijzend personeel getraind zijn in het herkennen, voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Organiseer workshops en professional development sessies.
   
 • Peer-to-peer programma's: Implementeer Peer-to-Peer-projecten waarbij oudere leerlingen als mentoren optreden en jongere leerlingen ondersteunen. Stichting Stop Pesten Nu biedt trainingen en materialen om deze programma's effectief te implementeren.
   
 • Actieve betrokkenheid: Moedig leerlingen aan om op te staan tegen pesten en een positieve sfeer te creëren. Organiseer bewustwordingscampagnes en evenementen om het belang van respect en inclusiviteit te benadrukken.

Tip voor Scholen! 

Neem een kijkje in het Kenniscentrum Pesten op School → Per functionaris voor meer tips en informatie.

Heeft u haast? Navigeer snel naar de indelingen per functie 

► Schooldirectie & MT 

► Anti-pest coördinatoren 

► Leerkrachten 

► Mentoren

► Ouderraad & MR

  
Voor vragen van Leerlingen of Opvoeders kunt u verwijzen naar:  

► Leerlingen

► Ouders & Opvoeders

  

 

Samen kunnen we een verschil maken Bij Stichting Stop Pesten Nu geloven we in de kracht van samenwerking tussen ouders en scholen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een veilige en respectvolle omgeving creëren waarin kinderen kunnen groeien, leren en gedijen zonder de angst voor pestgedrag. Laten we samen een verschil maken en pesten voorgoed stoppen!  

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe je kunt bijdragen aan onze missie en samenwerking kunt stimuleren.