Schoolaanpak bij seksuele intimidatie | Stop Pesten NU

084-8340086

Schoolaanpak bij seksuele intimidatie

Bescherming tegen seksuele intimidatie op school: Wat ouders en opvoeders moeten weten

Scholen zijn verplicht een veilige omgeving te waarborgen voor alle leerlingen. Seksuele intimidatie ondermijnt deze veiligheid en komt voor in verschillende vormen, zoals ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten, of seksueel getinte opmerkingen en gedragingen. Dit kan plaatsvinden tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeel, of onder personeelsleden zelf, en gebeurt vaak online, buiten het zicht van volwassenen.

Wat is seksuele intimidatie?

 • Verbale intimidatie
  Seksueel getinte grapjes, opmerkingen, verhalen, of het gebruik van dubbelzinnige emoticons in apps zoals TikTok, Instagram en Telegram.
   
 • Seksueel misbruik
  Dit betreft strafbare handelingen zoals grooming (het verleiden van minderjarigen voor seksuele doeleinden) of het ongevraagd verspreiden van seksueel expliciet beeldmateriaal.
   
 • Non-verbale ntimidatie
  Ernstige misdrijven zoals aanranding en verkrachting.

Signalering en actie door de school

Het is cruciaal dat scholen seksuele intimidatie herkennen en gepast reageren. Omdat het gedrag soms subtiel of online is, kan het moeilijk te identificeren zijn. Scholen hebben daarom een zorgvuldig veiligheidsbeleid met duidelijke protocollen over hoe te handelen in deze situaties.

Meldplicht en stappenplan bij seksueel misbruik

Bij vermoedens van strafbare seksuele intimidatie, zoals aanranding of verkrachting, volgen scholen deze stappen:

 1. De medewerker meldt vermoedens aan het schoolbestuur, vaak via de schooldirecteur.
 2. Het schoolbestuur overlegt met de Onderwijsinspectie over de vermoedens.
 3. Ouders/verzorgers van het slachtoffer worden geïnformeerd, en de dader wordt op de hoogte gesteld van mogelijke aangifte.
 4. Het schoolbestuur doet aangifte bij justitie of politie.

Deel vermoedens en zorgen

Als ouder of verzorger is het belangrijk om alert te zijn op tekenen van seksueel misbruik, zowel binnen als buiten de schoolcontext. Bij vermoedens, is het essentieel deze te delen met vertrouwde personen binnen de school, zoals mentoren, docenten of een vertrouwenspersoon. Door vermoedens te delen, kunnen passende maatregelen getroffen worden om de veiligheid en het welzijn van leerlingen te waarborgen.