Steun ons met een medewerker 1 tot 4 uur per week

084-8340086

Steun ons met een medewerker 1 tot 4 uur per week

Bedrijven hebben de unieke kans om Stichting Stop Pesten Nu te ondersteunen en een positieve impact te maken. Waarom zou jouw organisatie betrokken willen zijn bij Stichting Stop Pesten Nu? Hier zijn een aantal redenen:

Steun Stichting Stop Pesten Nu

 • Bouw aan een betere samenleving
  Door Stichting Stop Pesten Nu te steunen, dragen bedrijven bij aan het creëren van een veilige en respectvolle samenleving waarin pesten geen plaats heeft.
   
 • Toon betrokkenheid
  Het ondersteunen van Stichting Stop Pesten Nu is een krachtige manier voor bedrijven om hun betrokkenheid te tonen bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Dit maakt een positieve indruk op klanten en versterkt de loyaliteit van werknemers.
   
 • Investeer in werknemerswelzijn 
  Pesten op de werkvloer heeft schadelijke gevolgen voor werknemers, zowel mentaal als fysiek. Bedrijven die Stichting Stop Pesten Nu steunen, laten zien dat het welzijn van hun werknemers een prioriteit is en dragen bij aan een veilige en gezonde werkomgeving.
   
 • Bespaar op kosten
  Pesten op de werkvloer brengt aanzienlijke kosten met zich mee, zoals verzuim en juridische procedures. Door Stichting Stop Pesten Nu te ondersteunen, helpen bedrijven deze kosten te voorkomen en dragen ze bij aan een efficiënte en harmonieuze werkomgeving.
   
 • Maak gebruik van expertise
  Stichting Stop Pesten Nu heeft een breed netwerk van professionals en experts op het gebied van pesten en gedrag. Door de stichting te steunen, kunnen bedrijven gebruikmaken van deze waardevolle expertise en kennis om pesten op de werkvloer effectief aan te pakken en te voorkomen. 
   
 • Steun met expertise: Word jij enthousiast van het idee om bij te dragen aan een betere wereld voor ieder mens die gepest wordt? Dan ben je bij Stichting Stop Pesten Nu aan het juiste adres! Wij zijn namelijk op zoek naar een gedreven ondernemers die circa 1 - 4 uur per week een medewerker beschikbaar willen stellen om ons te ondersteunen. Wij zouden bijvoorbeeld geholpen zijn met ondersteuning of advies bij:
  • AI
  • aanvragen fondsen & subsidies
  • acties voor de Landelijke Dag tegen Pesten (jaarlijks 19 april) 
  • bewustwordingsacties dat pesten gewoon te stoppen is door jou en mij
  • campagnes (ook voor de diverse subdoelgroepen)
  • ontwikkelen (les)materialen
  • ontwikkelen (online)promotie materialen
  • samenwerkingsprojecten met Hogescholen
  • social media campagnes (ook voor de diverse subdoelgroepen)
  • teksten schrijven
  • grafische vormgeving
  • video materialen

Steun Stichting Stop Pesten NuSteun Stichting Stop Pesten Nu

 

Samen kunnen we een krachtige verschuiving teweegbrengen in de manier waarop pesten wordt aangepakt.

Laten we de handen ineen slaan en Stichting Stop Pesten Nu ondersteunen om een wereld te creëren waarin respect, veiligheid en welzijn centraal staan. Neem contact op met patricia@stoppetennu.nl om samen de mogelijkheden te bekijken.

 

De financiële voordelen (*) Sponsoring & Schenkingen (Giften) fiscaal aftrekbaar

Periodieke gift (schenking) 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet: het goede doel is een ANBI, de periodieke gift dient in een overeenkomst te worden vastgelegd en er mag geen tegenprestatie worden verwacht. 

ANBIVoordelen ANBI status

 • Donateurs mogen giften (schenkingen) aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 • Stichting Stop Pesten Nu ANBI hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen. 
 • De ANBI-gift Stop Pesten Nu rekenmodule kan u direct vertellen hoeveel een gift aan ons u netto kost.

Eenmalige gift (schenking) Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Je moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. 

Sponsoring Zakelijke uitgaven bij sponsoring zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Het goede doel moet daar belasting over betalen. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt zodat de Stichting Stop Pesten Nu geen financiële tegenvallers hierdoor oploopt.