Super goed nieuws! CBF erkend Stichting Stop Pesten Nu | Stop Pesten NU

084-8340086

Super goed nieuws! CBF erkend Stichting Stop Pesten Nu

Super trots zijn wij om dit nieuws met jullie te kunnen delen.

Erkend goed doel CBF + Erkenningspaspoort Stop Pesten Nu

Wij zijn door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkend als Goede Doelen organisatie, zie ons Erkenningspaspoort in het Register Erkende Goede Doelen. Als je als fonds voldoet aan alle eisen, krijgt het kwaliteitskeurmerk: ‘Erkend goed doel’.

 

‘Ik vind het super belangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland en om deze reden hebben wij de erkenning aangevraagd bij het CBF. Wij zijn ongekend trots om te horen dat wij in het CBF Goede Doelen register worden opgenomen’ 

Met deze Erkenning laten wij jullie weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het CBF en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Wij willen hiermee investeren in het vertrouwen van onze donateurs en overige geldverstrekkers zoals bedrijven, private fondsen en loterijen. Met deze Erkenning leggen wij onszelf kwaliteitscriteria op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweeg brengen.

Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

 

Erkenningspaspoort volstaat als publicatieformat ANBI’s voor de Erkende Goede Doelen

Vanaf 1 januari 2021 moeten bepaalde  ANBI’s verplicht gebruik maken van standaardformulieren van de Belastingdienst om te voldoen aan de ANBI-publicatieplicht. Als Erkend Goed Doel publiceert u uw CBF-Erkenningspaspoort op uw website. Met de Belastingdienst is afgesproken dat u daarom het nieuwe standaardformulier niet hoeft te gebruiken. Hiermee voldoen wij aan de publicatieplicht via het CBF-Erkenningspaspoort, lees meer

Als Erkend Goed Doel mogen wij het ‘Erkend Goed Doel’-logo voeren en actief uitdragen in alle publicitaire uitingen. Wij krijgen het CBF-Erkenningspaspoort (per 1 mei 2021) en daarmee worden wij opgenomen in het register van het CBF. Iedereen die dit register raadpleegt, weet dat de vermelde Erkende Goede Doelen hun zaken op orde hebben.

 

Bekijk ons CBF Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu | CBF - Toezichthouder Goede Doelen

 

Over het CBF

Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland, informeert en reflecteert. Wij zorgen ervoor dat Erkende Goede Doelen hun beloftes nakomen en integer opereren. Zo bouwen we aan het publieksvertrouwen en zorgen we ervoor dat mensen met een gerust hart kunnen geven aan Erkende Goede Doelen die de wereld beter maken.

Hieronder lees je meer over onze drie kerntaken: toezicht houden, informeren en reflecteren.

Toezicht houden

In Nederland is er geen toezicht op goede doelen vanuit de overheid. Daarom heeft de sector het toezicht zelf geregeld. Het CBF is aangewezen als onafhankelijke toezichthouder en controleert de Erkende Goede Doelen.

Het actief toezicht van het CBF bestaat uit het controleren van goede doelen die de Erkenning aanvragen of hebben. Hiervoor hanteren we strenge kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van de goededoelensector en voorkomen we misstanden zo veel mogelijk. Sinds de invoering van de nieuwe Erkenningsregeling in 2016 is de Erkenning hard op weg de standaard te worden voor goede doelen.

Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkómen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. Dit doen we op basis van concrete meldingen of klachten.
Klachten en meldingen over niet-erkende organisaties registreren wij. Alle klachten over niet-erkende goede doelen worden geregistreerd om analyses te maken over de aard van klachten. Daarnaast kan het CBF bij veelvuldig inhoudelijk dezelfde klachten een waarschuwing plaatsen op zijn website of de klachten doorsturen naar het Openbaar Ministerie.

Informeren

Het is een taak van het CBF om openbare data beschikbaar te stellen en publiek, goede doelen, gemeentes, pers en bedrijven te informeren over goede doelen en de Erkenning. Zo dragen we bij aan het publieksvertrouwen. Ook zijn we een loket voor vragen over goede doelen.

Reflecteren

Door het toezicht doet het CBF een schat aan informatie op. In het kader van onze ‘reflectierol’ geven we belangrijke inzichten terug aan de sector, kijken we sectorbreed vooruit en gaan we de dialoog aan over trends en ontwikkelingen. Het doel is om samen te leren en zo bij te dragen aan de groei en verdere professionalisering van de sector. 

Geschiedenis

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) werd in 1925 opgericht door de Armenraden en charitatieve organisaties om toezicht te houden op de geldwerving aan de deur en op straat. Met het uitgeven van het CBF-Keur voor goede doelen en het later geïntroduceerde CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, ontwikkelde het CBF zich in de loop der jaren tot kwaliteitsbeoordelaar.

In 2015 besloot de sector om de verschillende keurmerken en certificaten te vervangen door de Erkenning. Hiermee kwam er één keurmerk dat toegankelijk is voor zowel grote als kleine organisaties en dat groei en professionalisering stimuleert. Door het Erkenningslogo is de Erkenning duidelijk herkenbaar voor het publiek. De Erkenning is nu het enige officiële keurmerk van de goede doelen in Nederland.

Het CBF maakt deel uit van een internationaal netwerk: het International Committee on Fundraising Organizations (ICFO).