Tips bij Cyberpesten | Voor Ouders | Kenniscentrum Online Pesten

084-8340086

Tips bij Cyberpesten | Voor Ouders | Kenniscentrum Online Pesten

Wat kun jezelf doen om cyberpesten bij je kind te voorkomen? Wat kun je je kind meegeven? En hoe kun je als ouder helpen? Lees de tips hieronder.

Sociale media & internet gebruik

Praat met je kind over het gebruik van sociale media en internet.  Maak hier afspraken over. Spreek bijvoorbeeld af dat je online nooit privégegevens deelt, scherm samen een account of profiel af voor vreemden, plaats geen foto’s en filmpjes of alleen neutrale, accepteer alleen vriendschapsverzoeken van bekenden uit het dagelijks leven, hou inloggegevens altijd geheim. 

Niet verbieden

Verbied het gebruik van sociale media en internet niet. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die sociale media verbieden juist meer kans hebben om online gepest te worden. Social media is voor kinderen enorm belangrijk. Het is onderdeel van hun sociaal leven. Verbied het niet, maar blijf wel betrokken bij wat ze online doen en maak afspraken.

Wat als mijn kind slachtoffer is van cyberpesten?

 • Wees attent op signalen die je kind geeft.
 • Wees nabij, luister en biedt steun/houvast.
 • Probeer als ouder rustig te blijven, ook al kunnen de boodschappen hard aankomen.
 • Neem je kind serieus en stel het gerust.
 • Heb aandacht voor het zelfvetrouwen van je kind.
 • Zeg je kind om niet te reageren op haatmailtjes of -berichten en om ze ook niet zelf te versturen. Blokkeer de afzenders. Hij/zij kan dan geen berichten meer sturen naar je kind.
 • Maak een andere nickname en een tweede e-mailadres aan.
 • Meld misbruik bij de provider van de site. Deze kan de pester uit de chatroom verwijderen of het profiel van de site halen.
 • Doe niets zonder je kind op de hoogte te brengen.
 • Breng ook de school op de hoogte. Praat erover op school en met andere ouders. De oplossing van dit probleem zou moeten kaderen in het anti-pestbeleid van een school. Over het algemeen zou men op 5 sporen tegelijkertijd moeten werken. De pester, de omstaanders, de gepeste, ouders en school moeten rond de tafel gaan zitten en een oplossing zoeken voor het probleem.
 • In ernstige gevallen, kan de politie ingeschakeld worden. Neem ‘bewijsmateriaal' mee. Bewaar daarom pestmails en -smsjes, chatconversaties, printscreens,...
 • Geef je kind mogelijkheden om hulp te zoeken:
 • Hou rekening met het effect van cyberpesten op het zelfwaardegevoel of het schuldgevoel van je kind. Hoe groter dit effect, hoe meer tijd er nodig zal zijn voor gesprek en begeleiding.

Wat als mijn kind zelf een pestkop is?

 • Kies een gepast gespreksmoment uit en beheers je emoties.
 • Vraag je kind wat er precies gebeurd is of wat het deed op internet.
 • Luiter naar je kind en vraag waarom het dit doet.
 • Maak duidelijk dat jij dat pestgedrag niet accepteert en eis van je kind dat het onmiddellijk stopt.
 • Boos worden helpt niet!
 • Grijp niet meteen naar straf, maar wijs je kind wel op zijn verantwoordelijkheid.
 • Probeer je kind bewust te maken van de gevolgen van zijn of haar daden voor een ander.
 • Help je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen, ook op internet.
 • Help je kind om zich aan afspraken en regels te houden.
 • Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen en verbied hen niet op internet te gaan.
 • Bespreek het ook op school met de leerkracht.

 Je kind als omstander

 • Leg aan je kind uit dat je als omstander ook een belangrijke rol hebt:
  • Stel je in de plaats van het gepeste kind
  • Niets doen of meedoen versterkt het gedrag van de pester
  • Reageer samen met enkele vrienden
  • Praat over de situatie met een vertrouwenspersoon
 • Ook al helpt slechts 1 omstaander, dan zal dit de pijn bij het slachtoffer met de helft verzachten.
 • Hoe kleiner de groep omstaanders wordt, hoe sneller de pestkop zal stoppen.
 

 

Cyberpesten voorkomen

 • Zorg dat je weet waar je kind mee bezig is. Probeer een sfeer te creëren waarin je kind met problemen naar je toe komt.
 • Een goede relatie met je kind(eren) door:
  • voor hen tijd en aandacht te hebben.
  • ruimte te geven en toch betrokken te zijn.
  • hen te waarderen en dit ook te zeggen.
 • Ga op een positieve manier het gesprek aan over internetgebruik en maak duidelijke afspraken.
 • Leg aan je kind uit wat strafbaar is.
 • Zet de computer in een gemeenschappelijke ruimte. Kinderen zijn voorzichtiger als ze weten dat er een oogje in het zeil gehouden wordt.
 • Leer je kind respect voor elkaar. Internet geeft een vals gevoel van anonimiteit en jongeren durven dan meer omdat ze geen reacties zien
 • Leer je kinderen op een veilige, verantwoorde en respectvolle manier met het internet omgaan. Zeg hen geen zaken te versturen die anderen kunnen kwetsen.

Tip zie ook de video's pesten en online pesten op ons YouTube @stoppestennu kanaal