VO lesidee bevorderen van verbinding met je klasgenoten

084-8340086

VO lesidee bevorderen van verbinding met je klasgenoten

Het doel van deze les is om te begrijpen hoe het bevorderen van verbinding met je klasgenoten en goed voor elkaar zijnkan helpen om pesten te voorkomen en hoe we kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

Stap 1: Inleiding (10 minuten)

Voor de leraar:

 • Begin met het introduceren van het thema van de les - 'Goed voor elkaar & verbinden

Stap de klas binnen met een stoere houding en een krachtige uitstraling. Begin de les met het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Maak duidelijk dat we hier gaan praten over een serieus onderwerp dat onze aandacht verdient: pesten.

Laten we eerlijk zijn, pesten is gewoon niet cool. Het is tijd om te laten zien dat we als echte helden opstaan tegen pestgedrag en een positieve verandering teweegbrengen in onze school.

Definieer pesten kort en bondig: het is herhaaldelijk en opzettelijk anderen kwetsen. Maar hier is het belangrijkste: niemand, en ik herhaal, niemand verdient het om gepest te worden. Het heeft serieuze gevolgen, zoals emotionele pijn en het ondermijnen van ons zelfvertrouwen. Laten we dus samenkomen om pesten te stoppen en te voorkomen.

Laat nu de stoere kant van jullie zien. Vertel verhalen over pestgedrag dat je hebt gezien of meegemaakt. Wees eerlijk en open. Luister actief naar de ervaringen en inzichten van jullie medeleerlingen, want jullie stemmen zijn belangrijk en worden gehoord.

Dit inleidende gesprek is de eerste stap in ons avontuur om een veilige en respectvolle omgeving te creëren. Laten we samenwerken als een team van superhelden om ervoor te zorgen dat iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Onthoud: we hebben allemaal de kracht om pesten te stoppen en een positieve schoolervaring voor iedereen te bevorderen.

Met deze inleiding laten we zien dat we stoer en vastberaden zijn, klaar om pesten aan te pakken. Het inspireert ons om samen te werken en een verschil te maken. Samen vormen we een krachtig team tegen pestgedrag!

Speel deze video af op het digibord

Leg kort uit wat pesten is en waarom het belangrijk is om pesten te voorkomen.

 

 • Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van hoe pesten eruit kan zien en hoe het hen of anderen kan beïnvloeden.

Stap 2: Groepsactiviteit (20 minuten)

 • Verdeel de klas in kleine groepjes van 3-4 leerlingen.
 • Vraag de leerlingen om met elkaar te bespreken hoe ze een positieve en veilige schoolomgeving kunnen bevorderen.
 • Moedig hen aan om ideeën te delen over hoe ze anderen kunnen helpen en ondersteunen, en hoe ze de sfeer op school positief kunnen houden.
 • Geef de groepen de tijd om hun ideeën te bespreken en noteer hun suggesties op een groot vel papier.

Stap 3: Klasdiscussie (20 minuten)

 • Vraag de groepen om hun ideeën te presenteren en bespreek deze als een klas.
 • Bespreek hoe de ideeën van de groepen kunnen helpen om pesten te voorkomen en een positieve en veilige schoolomgeving te bevorderen.
 • Moedig de leerlingen aan om aan te geven hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

Stap 4: Reflectie (10 minuten)

 • Sluit de les af door de leerlingen te vragen om kort te reflecteren op wat ze hebben geleerd en hoe ze het kunnen toepassen in hun eigen leven.
 • Bespreek als een klas wat iedereen heeft geleerd en wat de volgende stappen kunnen zijn om een ​​positieve en veilige schoolomgeving te bevorderen.

Evaluatie:

 • Evalueer de leerlingen op hun deelname aan de groepsactiviteit en klasdiscussie.
 • Beoordeel hun begrip van het belang van verbinding en hoe dit kan helpen om pesten te voorkomen.

Opmerking: Het is belangrijk om te onthouden dat deze les slechts een begin is. Het bevorderen van een positieve en veilige schoolomgeving is een doorlopend proces en vereist betrokkenheid en toewijding van alle betrokkenen. Moedig de leerlingen aan om de ideeën die ze tijdens deze les hebben besproken, in praktijk te brengen en om bij te dragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.