Voor scholen | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Voor scholen

Pesten aanpakken is een complex probleem

Pesten is een complex en universeel probleem (Swearer, e.a., 2010). Op de basisschool is circa 15% van de leerlingen er slachtoffer van. Pesten heeft tal van negatieve consequenties (Salmivalli & Peets, 2009). Slachtoffers kunnen last hebben van psychische klachten, zoals gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan zelfwaardering, geen vertrouwen hebben in anderen of depressiviteit. Niet alleen slachtoffers ondervinden (soms blijvende) problemen, ook pesters lopen het risico in hun ontwikkeling slechter af te zijn. Pesters leren niet met overleg of met begrip voor anderen iets te bereiken en blijven vaak onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze een grotere kans om op latere leeftijd probleemgedrag te vertonen, zoals delinquentie (Nansel e.a., 2004). Klasgenoten die niet direct bij het pesten betrokken zijn, ondervinden vaak ook hinder van ernstige pesterijen; ze voelen zich minder veilig en zijn bang om het volgende slachtoffer te worden (Nishina & Juvonen, 2005). Pesten heeft tot slot ook negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten (zie Espelage e.a., 2013). Bron RUG. Ingrijpen als omstander bij pesten & discriminatie, het nut en de noodzaak lees hier meer.

Onderstaande video van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een goede weergave 'waarom' het pesten aanpakken zo complex is. 

Bekijk bovenstaande video door op de afbeeldingen te klikken of op deze link waar Sander Dekker laat zien waarom pesten aanpakken een complex probleem is en welke partijen allemaal nodig zijn om pesten aan te pakken.

 

Hieronder treft u een overzicht met interessante informatie om pesten op uw school (preventief) aan te pakken. 

De informatie is in verschillende functies opgedeeld:

 1. Anti-pest coördinatoren / mentoren

 2. Beleid & Factsheets, Lesmaterialen, Posters, Wetenschappelijke onderzoeken

 3. Schooldirectie & Management

 4. Docenten

 5. Ons aanbod: Stichting Stop Pesten Nu op uw school gericht op bewustwording & preventie

 6. Ouderraad & MR

 7. Leerlingen

 

Schooldirectie en Management

 

Docenten:Youri Mulder

 

Anti-pest coördinatoren / mentoren

Foto  Amgela Groothuizen 

Ouderraad & MR

 

Leerlingen:

 

 

 

Scholen en online pesten

Pesten komt voor op en om scholen, maar ook buiten de school kan het pesten verder gaan. Steeds vaker worden leerlingen online gepest via whatsapp, snapchat of facebook. Hoewel deze online manier van pesten buiten schooltijd en buiten het schoolterrein plaats kunnen vinden, heeft het wel een grote impact op de leerling op school. Daarom is het ook in deze situaties belangrijk om de school te betrekken. Stichting Stop Pesten Nu biedt veel informatie over pesten en sociale media.

Everon Jackson Hooi zegt: Ik STOP pesten nu

Cyberpesten

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit.
Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak, waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan? Dankzij deze sessie in de onderstaande video kun je ten strijde trekken tegen de cyberpest-plaag. Bron Veilig Online.be

 

Er zijn een aantal organisaties waar je cyberpesten kan melden. Wij zien ook steeds vaker fraudes met mensen die zich eerst voordoen als jouw ideale online liefde, zie deze video of op een andere manier jou om te tuin willen leiden bijvoorbeeld  waarin jou wordt gevraagd om tijdelijk geld voor te schieten, lees dit bericht. Dit is geen cyberpesten maar cybercrime! Bij de les suggesties tref je ook vele lesmaterialen aan om cyberpesten te bespreken zoals ook de lessenserie Cyber Helden (les idee 232)

Foto: Everon Jackson Hooi

 

 

 

Video Stickers op What's app leuk maar je kunt er ook mee pesten NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om de video te bekijken ► of  klik hier ♦ 

oi zegt: Ik STOP pesten n

TIP! Hoe kan je problemen op social media melden (Facebook, Twitter, YouTube, Google, Skype, Whatsapp, Instagram)?

Bekijk hier de handleidingen van Helpwanted.nl. Zie ook deze tips wat je kan doen als je online wordt gepest.

 

Online pesten voelt veilig voor de dader omdat niemand het kan zien (lees meer profielen bij cyberpesten). Dit maakt het voor velen aantrekkelijk om op deze manier te pesten. De dader blijft anoniem en hoeft het slachtoffer niet in de ogen te kijken. Eigenlijk is het de meest laffe manier van pesten. Online zijn er vele valse profielen, lees hier meer over hoe je een vals profiel kan ontmaskeren.

 

Kinderen vaak uitgescholden en bedreigd op YouTube NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om video te bekijken ► of klik hier ♦

 

 

"Zorgen over online pesten nu kinderen thuis zitten" NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om video te bekijken ► of klik hier ♦

 
 

Stop Pesten Nu op uw school, voor tarieven zie ons aanbod ... 


(VO, PO, Speciaal Onderwijs, Cluster 4, Middelbare scholen, Hogescholen, Universiteiten)

 • Gastles in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • Klassenmiddag / Creatieve workshop over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • Gastles & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • 1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken

 • Ouderavond / Lezing Pesten of Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Online Pesten) 

 • Studiedag pesten, online pesten (cyberpesten)

Algemeen

 • (Klassen/kind/team) Observatie 

  • ​Klassenobservatie: 1 observatie, 1 nabespreking, 1 verslag
  • Kindobservatie: voorgesprek met leerkracht (1x), observatie met video (1x), nabespreking (1x), verslag + begeleidingsadviezen (1x)   
 • Externe Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren 

 • Coaching on-the-job leerkrachten, IB'ers, anti-pestcoördinatoren, re-integratie trajecten

  • Individueel coachingstraject
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)

 

 

Beleid & Factsheets, Lesmaterialen, Posters, Wetenschappelijke onderzoeken

Deze documenten zijn te downloaden in ons kennisbank / downloadcentrum

 
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs
Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad
Digitaal Veiligheidsplan
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium
Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid
Model protocol Social Media Versus
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO
PRIMA factsheet pesten op scholen
Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW
Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB
Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB
Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online
Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB
Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media
Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo
Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie
Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tips
Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut
Wegwijzer ongewenst gedrag TNO campagne #moettochkunnen
Wegwijzer Pesten op het Werk TNO 2015 Ministerie SZW
Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015

 

Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten

 
Draaiboek online pesten terugdringen Teamsessie: Online pesten (po, vo) les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf
Presentatie teamsessie Online pesten les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf
Durf jij het aan les voor Week tegen Pesten van School & Veiligheid
Estafette stellingenspel (+10) zie lesidee 135 Bron TopInDeSport
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.be
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb
Sport voor begeleiders: Stappenplan sportief met media Mijn Kind Online KNHB
Van plagen tot pesten Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement van NJI
Voorbeeldbrief voor ouders: preventie rond cyberpesten van Go! Vlaanderen
What's app 'What's happy' les Mijn Kind Online + zie poster

 

 

Ook leerkrachten worden online door leerlingen gepest ... NOS

 

 

► Klik op bovenstaande afbeelding voor de video of klik hier  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ♦