Voorbeeldbrief klacht of conflict | Stop Pesten NU

084-8340086

Voorbeeldbrief klacht of conflict

<uw naam>
<adres>
<postcode en woonplaats>
<e-mail>


Aan
<naam>
<adres>
<postcode en plaats>


<woonplaats, datum>


Onderwerp:


Geachte heer, mevrouw,

<eerste alinea> Maak hierin meteen duidelijk waarover uw brief gaat. Wees daarin zo precies mogelijk. Als u verwijst naar een bepaalde gebeurtenis, noem dan plaats en datum. Reageert u op een brief? Noem dan de datum en het kenmerk van deze brief. Stuur als het kan een kopie van de brief mee.

<tweede alinea> Omschrijf kort en duidelijk uw klacht. Of hoe u het conflict ziet. Beperk u tot de belangrijkste dingen.

<derde alinea> Maak duidelijk wat u van de ander wil. Wat moet deze persoon doen om het conflict of uw klacht op te lossen?

<vierde alinea> Gebruik deze alinea voor achtergrondinformatie, als u denkt dat dit belangrijk is.

<afsluiting> Laat weten dat u een reactie van de ander verwacht. En hoe lang ze hiervoor de tijd hebben (bijvoorbeeld: vóór een bepaalde datum).

Met vriendelijke groet,


<naam en handtekening>


Bijlagen:
<noem de namen van de documenten die u meestuurt>

 

Bron Juridisch Loket