Wat leraren moeten weten over het aanpakken van pesten in de klas | Stop Pesten NU

084-8340086

Wat leraren moeten weten over het aanpakken van pesten in de klas

Pesten is een complex en veelzijdig probleem dat niet alleen de slachtoffers treft, maar ook de hele klas, de schoolcultuur en zelfs de bredere gemeenschap. Als leraar speel je een cruciale rol in het aanpakken en voorkomen van dit probleem. Neem ook een kijkje in het Kenniscentrum Pesten voor School voor meer informatie

Hoe herken je onveilig groepsgedrag?poster

Het is belangrijk om te weten wat normaal en wat onveilig groepsgedrag is. Normaal groepsgedrag kenmerkt zich door het corrigeren van elkaar met de intentie om de groep bij elkaar te houden. Onveilig groepsgedrag herken je aan gedrag dat gericht is op het vasthouden of versterken van de eigen positie in de hiërarchie en het buitensluiten van degenen die afwijken of zich niet kunnen verweren.

Hoe ga je om met pesten in de klas?

Een veilige en inclusieve omgeving creëren is de eerste stap. Wees alert op tekenen van pesten en grijp direct in. Open communicatie met zowel de gepeste als de pester is essentieel. Lees hier meer tips voor leerkrachten.

Hoe kun je het beste reageren op pesten?

Reageer kalm en objectief. Straf de pester niet meteen, maar probeer eerst het gedrag te begrijpen. Geef het slachtoffer de ruimte om te praten en bied ondersteuning. Hoe spreek je kinderen aan die pesten?

Wat is de rol van de school om pesten te voorkomen en te begeleiden?

Scholen moeten een duidelijk anti-pestbeleid hebben en dit actief handhaven. Leraren, schoolleiding en ouders moeten samenwerken om een veilige omgeving te creëren. Informatie voor scholen over pesten en online pesten.

Is pesten een groepsprobleem?

Ja, pesten is vaak een groepsdynamisch probleem. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de pester of het slachtoffer, maar van de hele groep. Dit betekent dat het aanpakken van pesten een collectieve inspanning vereist. Lees hier meer over agressie versus pesten.

Regels voor de Leerlingen - aanpak van pesten

  1. Regel 1: Inschakelen van de leerkracht wordt niet gezien als klikken.
  2. Regel 2: Een 'zwijgende omstander' heeft ook de verantwoordelijkheid om het pestprobleem aan te kaarten.
  3. Regel 3: School en gezin moeten samenwerken zonder bemoeienissen.

Onderzoek en misverstanden

Beau Oldenburg van de Rijksuniversiteit Groningen deed vijf jaar lang onderzoek naar pesten op basisscholen. Haar conclusie is dat leraren en scholen hun best doen, maar dat het vaak niet lukt om pesten effectief aan te pakken. Dit komt omdat pesten een complex sociaal verschijnsel is waarbij niet alleen de pester en het slachtoffer betrokken zijn, maar ook de leerkrachten en klasgenoten.