Wat zijn mijn rechten als ik op het werk gepest word? | Stop Pesten NU

084-8340086

Wat zijn mijn rechten als ik op het werk gepest word?

Pesten op de werkvloer is een ernstig probleem dat de fysieke en mentale gezondheid van werknemers kan schaden. Het is belangrijk om te weten dat er wetten en regels zijn die werknemers beschermen tegen pestgedrag op het werk. In dit artikel bespreken we jouw rechten als je te maken hebt met pesten op de werkplek en wat je kunt doen om jezelf te beschermen.

 

1. Arbowetgeving

In Nederland is de Arbowetgeving de basis voor de bescherming van werknemers tegen ongewenst gedrag, waaronder pesten. Werkgevers zijn verplicht om een veilige werkomgeving te waarborgen en pestgedrag te voorkomen. Als werknemer heb je het recht om in een pestvrije omgeving te werken.

 

2. Meldingsplicht werkgever

Je werkgever is wettelijk verplicht om een beleid te hebben dat gericht is op het voorkomen van pesten en andere vormen van ongewenst gedrag op het werk. Als je slachtoffer bent van pesten, moet je dit melden bij je werkgever of leidinggevende. Zij zijn verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen om het pesten te stoppen.

 

3. Vertrouwenspersoon

Veel organisaties hebben een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie werknemers terechtkunnen met klachten over pestgedrag. Het recht om met een vertrouwenspersoon te spreken, biedt je een veilige ruimte om je zorgen te delen en advies te krijgen over hoe je kunt omgaan met pesten op het werk.

 

4. Klachtenprocedure

Als het melden van pesten bij je werkgever niet leidt tot een oplossing, kun je gebruik maken van de klachtenprocedure binnen je organisatie. Dit kan onder andere resulteren in een officieel onderzoek naar het pestgedrag en passende maatregelen tegen de daders.

 

5. Juridische stappen

Als alle interne stappen niet helpen of als je werkgever niet adequaat reageert op je klachten, heb je het recht om juridische stappen te ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een arbeidsrechtadvocaat om je zaak te bespreken en te overwegen om een schadevergoeding te eisen.

 

Conclusie

Pesten op het werk is onacceptabel en in strijd met de Nederlandse wetgeving. Het is belangrijk om je rechten te kennen en stappen te ondernemen als je met pestgedrag wordt geconfronteerd. Je hebt het recht om in een respectvolle en veilige werkomgeving te werken, en er zijn middelen beschikbaar om je te helpen bij het aanpakken van pesten op de werkvloer.

Vergeet niet om altijd professioneel en respectvol te handelen bij het aankaarten van pestgedrag en het volgen van de juiste procedures binnen je organisatie.