Welk type leerling is jouw kind in de klas?

084-8340086

Welk type leerling is jouw kind in de klas? Ouders & Opvoeders

Leerkracht Annemiek Groot heeft na jarenlange ervaring veertien verschillende typen leerlingen onderscheiden. Laten we elk type leerling uitgebreider beschrijven, inclusief voorbeelden van hun gedrag en tips voor leerkrachten en ouders & opvoeders om met hen om te gaan. 

1.De popie-jopie8.De angsthaas
2.Het prinsesje9.De clown
3.Het opgewonden standje10.De slome slak
4.De kletskous11.De harder werker
5.De perfectionist12.De pestkop
6.De stuiterbal13.Het buitenbeentje
7.De loyale meewerker14.De verzorger

De popie-jopie

De popie-jopie is een extravert kind dat zich richt op uiterlijk vertoon en populariteit. Ze willen vaak opvallen en hebben een zekere machtspositie binnen de groep. Positief gezien zijn ze natuurlijke leiders, maar negatief gezien kunnen ze machtsbelust zijn.

Voorbeeld: De popie-jopie kan veel aandacht trekken door hun extraverte gedrag en kan de norm in de groep bepalen.

Tips voor leerkrachten - De popie-jopie

 • Herken het potentieel van de popie-jopie als leider en stimuleer positieve invloed op de groep.
 • Stel duidelijke grenzen en regels om te voorkomen dat ze de hele klas overnemen.
 • Moedig hen aan om anderen te motiveren en te inspireren in plaats van hun macht te misbruiken.

Tips voor ouders & opvoeders - De popie-jopie

 • Stel duidelijke grenzen en regels voor gedrag dat gericht is op machtswellust en dominantie. Leer hen respectvol om te gaan met anderen.
 • Moedig het kind aan om ook anderen te ondersteunen en te waarderen, niet alleen om zichzelf te verheffen.
 • Benadruk het belang van samenwerking en teamwork in plaats van concurrentie.

Voorbeeld: Als het kind anderen probeert te domineren, laat hen dan zien dat samenwerken en anderen steunen juist positieve aandacht kan opleveren.

Het prinsesje

Het prinsesje is gericht op uiterlijk en extravert. Ze willen graag bewonderd worden en hebben vaak publiek nodig om zich goed te voelen. Dit gedrag kan resulteren in een gebrek aan aandacht voor anderen.

Voorbeeld: Het prinsesje kan veel tijd besteden aan uiterlijk vertoon en kan drama creëren om aandacht te krijgen.

Tips voor leerkrachten - Het prinsesje

 • Erken hun behoefte aan erkenning en bewondering, maar stel ook grenzen om overdreven aandacht te voorkomen.
 • Moedig hen aan om interesse te tonen in anderen en positieve aandacht te geven aan hun klasgenoten.
 • Zorg voor een evenwichtige aandacht voor alle leerlingen, zodat het prinsesje zich niet buitengesloten voelt.

Tips voor ouders & opvoeders - Het prinsesje

 • Leer het kind dat waardering en aandacht niet alleen afhangen van uiterlijk, maar ook van innerlijke kwaliteiten en prestaties.
 • Moedig hun zelfredzaamheid aan door hen te laten experimenteren en uitdagingen aan te gaan.
 • Geef hen de ruimte om hun emoties te uiten en geef emotionele steun.

Voorbeeld: Als het kind gefixeerd is op uiterlijk, herinner hen er dan aan dat echte vrienden hen zullen waarderen om wie ze zijn, niet alleen om hoe ze eruitzien.

Het opgewonden standje

Het opgewonden standje is extravert en temperamentvol. Ze kunnen soms agressief reageren en hebben moeite met impulsbeheersing. Deze kinderen zijn vaak chaotisch en hebben moeite met het volgen van regels.

Voorbeeld: Het opgewonden standje kan snel boos worden en zich moeilijk aanpassen aan gestructureerde omgevingen.

Tips voor leerkrachten - Het opgewonden standje

 • Leer het opgewonden standje technieken voor zelfbeheersing en emotionele regulatie.
 • Bied structuur en duidelijke regels in de klas om hen te helpen zich te concentreren en te kalmeren.
 • Erken hun energie en creativiteit en kanaliseer dit in positieve activiteiten.

Tips voor ouders & opvoeders - Het opgewonden standje

Leer het kind hoe ze hun impulsen kunnen beheersen en hun frustraties op een constructieve manier kunnen uiten.
Bied hen structuur en voorspelbaarheid om hen te helpen omgaan met chaotische situaties.
Leer hen ontspanningstechnieken om hun energie te reguleren.

Voorbeeld: Als het kind snel gefrustreerd raakt, help hen dan om rustig te blijven door diep adem te halen en even afstand te nemen van de situatie.

De kletskous

De kletskous is een extravert kind dat graag kletst en interactie heeft met anderen. Dit gedrag kan zowel positief zijn als ze sociaal vaardig zijn en positief communiceren, maar het kan ook negatief zijn als ze te veel roddelen of de les verstoren.

Voorbeeld: Een kletskous kan tijdens de les voortdurend met andere kinderen praten en de aandacht van de groep afleiden.

Tips voor leerkrachten - De kletskous

 • Moedig de kletskous aan om positieve en constructieve communicatie te bevorderen en leg uit wanneer het niet gepast is om te praten.
 • Geef hen de kans om te delen en samen te werken, maar stel ook grenzen om te voorkomen dat ze te veel praten tijdens essentiële instructies.
 • Gebruik groepsactiviteiten waarbij interactie wordt aangemoedigd, maar zorg ervoor dat ze zich aan de regels houden.

Tips voor ouders & opvoeders - De kletskous

Leer het kind sociale vaardigheden, zoals luisteren en beurt nemen in gesprekken. Geef tips over hoe ze beter kunnen luisteren naar anderen.
Stel duidelijke grenzen voor praten tijdens bepaalde activiteiten, maar moedig positieve interactie met anderen aan.
Geef hen de kans om hun communicatieve vaardigheden te benutten in groepsactiviteiten, zoals groepswerk of clubactiviteiten.

Voorbeeld: Wijs het kind op het belang van luisteren naar anderen en hoe dit kan helpen bij het maken van goede vrienden.

De perfectionist

De perfectionist is een kind dat hoge eisen aan zichzelf stelt en vaak erg consciëntieus is. Ze zijn trager in het werk en kunnen onzeker zijn. Deze kinderen hebben soms moeite met ontspannen in de klas, omdat ze zich voortdurend richten op het behalen van perfectie.

Voorbeeld: Een perfectionist kan gefrustreerd raken als ze niet aan hun eigen hoge verwachtingen voldoen, zelfs als hun werk al van hoge kwaliteit is.

Tips voor leerkrachten - De perfectionist

 • Help de perfectionist om realistische doelen te stellen en hen te laten zien dat fouten maken normaal is en een kans biedt om te leren.
 • Stimuleer een groeimindset, waarin ze zien dat hun inzet en doorzettingsvermogen belangrijker zijn dan het behalen van perfectie.
 • Geef ze af en toe wat ademruimte en moedig ontspanning en ontspannen activiteiten aan.

Tips voor ouders & opvoeders - De perfectionist

 • Help het kind realistische doelen te stellen en perfectionisme te verminderen. Bespreek dat fouten maken normaal is en dat niemand perfect is.
 • Leer hen dat het oké is om hulp te vragen en dat het niet erg is als ze niet alles meteen goed doen.
 • Moedig ontspanning en vrijetijdsbesteding aan om de druk te verminderen. Laat hen zien dat balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk is.

Voorbeeld: Als je kind gefrustreerd is omdat ze een fout hebben gemaakt in hun huiswerk, laat hen zien dat je begrijpt dat het moeilijk is, maar benadruk dat ze hun best hebben gedaan en dat leren een proces is.

De stuiterbal

De stuiterbal is een extravert kind dat vaak chaotisch en impulsief is. Ze kunnen moeite hebben om zich te concentreren en worden snel afgeleid. Deze kinderen hebben veel energie en vragen vaak directe aandacht van de leerkracht.

Voorbeeld: Een stuiterbal kan tijdens de les wiebelen, met pennen spelen of constant uit hun stoel opstaan om rond te lopen.

Tips voor leerkrachten - De stuiterbal

 • Geef stuiterballen de gelegenheid om hun energie kwijt te raken door korte beweegpauzes in te lassen tijdens de les.
 • Bied hen verschillende leermethoden aan die actief leren bevorderen, zoals groepsactiviteiten en hands-on ervaringen.
 • Help hen bij het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden, zoals aandacht richten en zich concentreren.

Tips voor ouders & opvoeders - De stuiterbal

 • Creëer een gestructureerde omgeving met duidelijke regels en routines om de concentratie te verbeteren. Help het kind zich te richten op de taak die voorhanden is.
 • Moedig korte pauzes aan voor beweging om de energie te kanaliseren en de focus te verbeteren. Een korte wandeling of wat actieve spelletjes kunnen helpen.
 • Geef positieve bevestiging wanneer het kind in staat is om zich te concentreren en rustig te blijven. Beloon hun inspanningen om rustig te werken.

Voorbeeld: Stel een timer in voor korte werksessies en geef het kind een beloning als ze die tijd geconcentreerd hebben gewerkt.

De loyale meewerker

De loyale meewerker is emotioneel en sociaal intelligent. Ze nemen vaak initiatieven, zijn zelfstandig en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Deze kinderen kunnen een positieve invloed hebben op de groep en zijn meestal vredestichters.

Voorbeeld: Een loyale meewerker zal andere kinderen helpen en ondersteunen bij groepsactiviteiten en conflicten.

Tips voor leerkrachten - De loyale meewerker

 • Erken en waardeer hun initiatieven en leiderschapskwaliteiten in de klas.
 • Moedig hen aan om hun positieve invloed te gebruiken om anderen te helpen en een harmonieuze sfeer in de groep te bevorderen.
 • Geef hen uitdagende taken en verantwoordelijkheden om hun gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Tips voor ouders & opvoeders - De loyale meewerker

 • Waardeer de empathie en verantwoordelijkheid van het kind en geef hen de kans om anderen te helpen.
 • Leer hen effectieve conflictoplossingsvaardigheden en hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen wanneer dat nodig is.
 • Moedig het kind aan om ook voor zichzelf te zorgen en hun grenzen te bewaken.

Voorbeeld: Laat het kind weten dat het geweldig is dat ze anderen willen helpen, maar herinner hen eraan dat ze ook hun eigen behoeften moeten aangeven en voor zichzelf moeten zorgen.

De angsthaas

De angsthaas is een introvert kind dat vaak terughoudend en onzeker is in sociale situaties. Ze willen niet opvallen en zijn geneigd krampachtig aan gestelde eisen te voldoen. Deze kinderen zijn vaak onzichtbaar in de klas en hebben moeite met nieuwe situaties.

Voorbeeld: Een angsthaasje zal vaak stil en teruggetrokken zijn tijdens groepsactiviteiten, waardoor ze minder opvallen en soms moeite hebben om hun mening te uiten.

Tips voor leerkrachten - De angsthaas

 • Creëer een veilige en ondersteunende omgeving waarin angsthaasjes zich comfortabel voelen om zichzelf te uiten.
 • Moedig ze aan om geleidelijk aan meer betrokken te raken bij groepsactiviteiten en stimuleer positieve sociale interacties.
 • Geef regelmatig complimenten en erkenning voor hun inzet en prestaties om hun zelfvertrouwen op te bouwen.

Tips voor ouders en opvoeders - De angsthaas

 • Creëer een veilige en ondersteunende omgeving waarin het kind zich op zijn gemak voelt om zijn angsten te uiten. Luister naar hun zorgen en geef geruststelling.
 • Moedig het kind aan om stap voor stap uit zijn comfortzone te treden en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Prijs hun moed en inzet bij het overwinnen van angsten.
 • Geef positieve bevestiging en beloning voor elke inspanning en prestatie, hoe klein ook. Benadruk het proces en de inzet, niet alleen het resultaat.

Voorbeeld: Als je kind bang is om voor de klas te spreken, moedig hem of haar aan om eerst voor een kleinere groep vrienden te spreken en geef complimenten voor de moed om het te proberen.

De clown

De clown is een extravert kind dat graag het middelpunt van de aandacht staat. Ze zijn expressief, actief en hebben een groot gevoel voor humor. Ze kunnen grappen maken en anderen aan het lachen maken. Echter, hun zoektocht naar aandacht kan soms egocentrisch worden en ze kunnen aanstellerig gedrag vertonen om de aandacht te trekken.

Voorbeeld: De clown kan tijdens de les vaak grapjes maken en de aandacht van andere kinderen afleiden. Ze kunnen soms overdreven gedrag vertonen om lachen te krijgen.

Tips voor leerkrachten - De clown

 • Waardeer de humor en expressiviteit van de clown, maar stel ook grenzen aan storend gedrag tijdens de les.
 • Moedig hen aan om hun energie en creativiteit positief te kanaliseren, bijvoorbeeld door ze te betrekken bij drama of toneelactiviteiten.
 • Geef de clown af en toe de gelegenheid om hun humor te delen met de klas op gepaste momenten.

Tips voor ouders & opvoeders - clown (tips gelijk aan tips voor leerkrachten, omdat dezelfde principes van toepassing zijn)

 • Waardeer de humor en expressiviteit van de clown, maar stel ook grenzen aan storend gedrag tijdens de les.
 • Moedig hen aan om hun energie en creativiteit positief te kanaliseren, bijvoorbeeld door ze te betrekken bij drama of toneelactiviteiten.
 • Geef de clown af en toe de gelegenheid om hun humor te delen met de klas op gepaste momenten.

De slome slak

De slome slak is een introvert kind dat traag, onverschillig en niet gemotiveerd lijkt. Ze hebben de neiging om in hun eigen wereld te leven en kunnen moeite hebben om zich te engageren. Ze hebben veel aandacht en geduld nodig om actiever deel te nemen aan de klas.

Voorbeeld: De slome slak kan langzaam reageren op instructies en lijkt vaak ongeïnteresseerd in de lesactiviteiten.

Tips voor leerkrachten - De slome slak

 • Benader de slome slak met begrip en geduld. Het kan zijn dat ze meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken en zich comfortabel te voelen in de klas.
 • Bied hen mogelijkheden om op eigen tempo te werken en stimuleer hun interesses om hun betrokkenheid te vergroten.
 • Probeer hen actiever te betrekken bij de les door open vragen te stellen en hun meningen te waarderen.

Tips voor ouders & opvoeders - De slome slak (tips gelijk aan tips voor leerkrachten, omdat dezelfde principes van toepassing zijn)

 • Benader de slome slak met begrip en geduld. Het kan zijn dat ze meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken en zich comfortabel te voelen in de klas.
 • Bied hen mogelijkheden om op eigen tempo te werken en stimuleer hun interesses om hun betrokkenheid te vergroten.
 • Probeer hen actiever te betrekken bij de les door open vragen te stellen en hun meningen te waarderen.

De harde werker

De harde werker is een geconcentreerd, gemotiveerd en ambitieus kind. Ze zijn zelfstandig en zetten zich volledig in voor hun taken. Deze leerlingen maken optimaal gebruik van hun mogelijkheden en zijn vastberaden om te slagen.

Voorbeeld: De harde werker kan vaak de eerste zijn die de opdrachten voltooit en werkt nauwgezet aan projecten.

Tips voor leerkrachten - De harde werker

 • Erken en beloon de inzet van de harde werker om hun motivatie hoog te houden.
 • Bied hen uitdagende taken en extra mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen.
 • Let op mogelijke signalen van overbelasting en moedig een gezonde balans tussen schoolwerk en vrije tijd aan.

Tips voor ouders & opvoeders - De harde werker (tips gelijk aan tips voor leerkrachten, omdat dezelfde principes van toepassing zijn)

 • Erken en beloon de inzet van de harde werker om hun motivatie hoog te houden.
 • Bied hen uitdagende taken en extra mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen.
 • Let op mogelijke signalen van overbelasting en moedig een gezonde balans tussen schoolwerk en vrije tijd aan.

De pestkop

De pestkop is een kind dat op zoek is naar slachtoffers en medestanders. Ze vertonen uitsloverig en machogedrag om hun macht te laten gelden. Ze begrijpen niet altijd wat voor schade ze aanrichten en kunnen bewust anderen kwetsen.

Voorbeeld: De pestkop kan andere kinderen belachelijk maken, uitschelden of buitensluiten om zichzelf beter te voelen.

Tips voor leerkrachten - De pestkop

 • Neem pestgedrag serieus en grijp direct in wanneer pesten plaatsvindt.
 • Organiseer regelmatig klassikale gesprekken over empathie, respect en het belang van een positieve sfeer in de klas.
 • Bevorder positieve vriendschappen en moedig de pestkop aan om zich op een positieve manier te uiten.

Tips voor ouders & opvoeders - De pestkop

 • Wees duidelijk over het onacceptabele gedrag en de gevolgen van pesten. Leer hen empathie en de impact van hun acties op anderen.
 • Werk samen met school en andere ouders om het pestgedrag te stoppen en positief gedrag te bevorderen.
 • Leer het kind dat ze hun eigenwaarde niet hoeven te vergroten door anderen te kleineren.

Voorbeeld: Als je hoort dat je kind pest, praat dan serieus met hen over de gevolgen van hun gedrag en werk samen met schoolpersoneel om het probleem aan te pakken.

Het buitenbeentje

Het buitenbeentje is een introvert kind dat moeite heeft om sociale normen te begrijpen en niet zo sociaal vaardig is. Ze kunnen soms de zondebok van de groep worden en zich geïsoleerd voelen. Deze kinderen zijn vaak niet weerbaar en hebben weinig zelfinzicht.

Voorbeeld: Het buitenbeentje kan moeite hebben om contact te maken met andere kinderen en zich vaak terugtrekken tijdens groepsactiviteiten.

Tips voor leerkrachten - Het buitenbeentje

 • Creëer een veilige en ondersteunende omgeving waarin het buitenbeentje zich geaccepteerd voelt en positieve interacties kan aangaan met anderen.
 • Stimuleer groepsactiviteiten waarbij samenwerking en empathie worden bevorderd, zodat het buitenbeentje zich meer betrokken voelt bij de groep.
 • Wees alert op signalen van pestgedrag en neem indien nodig actie om het buitenbeentje te beschermen.

Tips voor ouders & opvoeders - Het buitenbeentje

 • Bied het kind ondersteuning bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en bouw geleidelijk aan zelfvertrouwen op. Help hen bij het maken van nieuwe vrienden.
 • Organiseer activiteiten waarbij interactie met anderen wordt aangemoedigd, maar forceer het kind niet om in grote groepen te zijn als ze dat niet willen.
 • Zoek naar gedeelde interesses en hobby's om hen te helpen connecties te maken met anderen.

Voorbeeld: Als het kind moeite heeft om vrienden te maken, moedig hen dan aan om lid te worden van clubs of activiteiten die hun interesses delen.

De verzorger

De verzorger is een evenwichtig kind met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en sociale intelligentie. Ze zijn behulpzaam en zorgzaam, maar kunnen soms ook als een slijmbal overkomen wanneer ze de leerkracht willen behagen.

Voorbeeld: De verzorger zal vaak andere kinderen helpen en ondersteunen bij problemen en taken, maar kan soms te veel proberen de leerkracht te plezieren.

Tips voor leerkrachten - De verzorger

 • Erken en waardeer hun behulpzaamheid en stimuleer positieve sociale interacties met andere kinderen.
 • Moedig hen aan om hun leiderschapskwaliteiten positief te gebruiken, zonder overmatige slijmerigheid.
 • Bied uitdagende taken en projecten aan waarbij de verzorger anderen kan ondersteunen en leiden 

Tips voor ouders & opvoeders - De verzorger

 • Erken hun inspanningen om anderen te helpen, maar leer hen ook om voor zichzelf te zorgen. Laat zien dat ze ook aandacht aan zichzelf mogen besteden.
 • Moedig hen aan om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te gebruiken voor hun eigen groei.
 • Leer het kind dat ze niet altijd iedereen tevreden kunnen stellen en dat het oké is om soms "nee" te zeggen.

​Voorbeeld: Als het kind zich te veel opoffert voor anderen, herinner hen er dan aan dat het ook belangrijk is om tijd te nemen voor hun eigen behoeften en interesses.