Raad van Toezicht | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. 

Bezoldiging: De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen. 

 

Paul van Eykel

Paul van Eykel secretaris Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Nevenfunctie(s): Secretaris Raad van Toezicht en Intern Vertrouwenspersoon Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Algemeen juridisch adviseur, Secretaris commissie bezwaarschriften, Interne vertrouwenspersoon (Gemeente Bronckhorst)  

 

Arnoud Jansen 

Arnoud Jansen

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Geneesheer Directeur Dimence Groep

 

Sander Kanninga 

Sander

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Ministerie van Defensie Informatiemanagement

 

Jan Kalisvaart

Jan Kalisvaart

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Managing Partner Mandaat

 

Manon Vosjan 

Manon VosjanNevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Gebiedsmanager Overijssel - Raad voor de Kinderbescherming