Raad van Toezicht en Bestuur

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Raad van Toezicht en Bestuur Stichting Stop Pesten Nu

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Bezoldiging: De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen. 

Paul van Eykel

Paul van Eykel secretaris Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Nevenfunctie(s): Secretaris Raad van Toezicht en Intern Vertrouwenspersoon Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Algemeen juridisch adviseur, Secretaris commissie bezwaarschriften, Interne vertrouwenspersoon (Gemeente Bronckhorst)  

 

Arnoud Jansen 

Arnoud Jansen

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Geneesheer Directeur Dimence Groep

 

Jan Kalisvaart 

Jan Kalisvaart

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Managing Partner Mandaat
(* binnenkort zichtbaar op de KvK)

 

Manon Vosjan 

Manon VosjanNevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Gebiedsmanager Overijssel - Raad voor de Kinderbescherming
​(* binnenkort zichtbaar op de KvK)

 

 

 

Bestuur Stichting Stop Pesten Nu

Patricia Bolwerk 

Patricia BolwerkFunctie(s): Oprichter & Directeur Bestuurder Stichting Stop Pesten Nu 

  • De bestuurdersactiviteiten worden jaarlijks onbezoldigd uitgevoerd. Alle directie werkzaamheden zijn 11 jaar lang fulltime vrijwillig uitgevoerd. Inmiddels kleine vergoeding voor werkzaamheden 0,2 FTE.
  • Nevenfunctie(s): BOLWERKen Opleidingen & Trainingen aanpakken van pesten en online pesten bij bedrijven en scholen.

Beluister deze PestCast over Plagen & Pesten (vanaf 3:50 minuut)

In een uitgebreid interview vertel ik hoe Stop Pesten Nu is ontstaan, waarom pesten zo'n groot probleem is en wat Stichting Stop Pesten Nu doet.