Tip 1: doe het samen!

Als vader of moeder zie je niet alles wat er op de sportclub gebeurt. En de trainer of coach dan? Die toch wel? Nee, ook voor hem of haar is echt niet alles zichtbaar wat er in een groep of op de vereniging gebeurt. Ten eerste omdat hij vooral bezig is om de kinderen te helpen met sporten, ten tweede omdat veel van het pestgedrag onzichtbaar is: het gebeurt tussendoor en ook via social media. Helaas heeft uiteindelijk de hele groep last van een slechte sfeer in de groep. Pesten is daarom voor een hele groep vervelend. Stap dus op de trainer of coach af en geef aan dat je graag sámen wilt werken aan een sfeer die voor iedereen veilig en leuk is!

Tip 2: twee-richtings-gesprek

Als jouw kind gepest wordt, is het logisch dat je je zorgen maakt. Het is belangrijk voor je kind dat het pesten zo snel mogelijk stopt. Als je met een trainer of coach gaat praten, is het belangrijk dat het gesprek geen monoloog wordt van jou naar hem of haar toe. Reageer je emoties niet af op de coach of trainer. Hij/zij vindt het ook vervelend dat jouw kind gepest wordt. Geef aan dat je doel is het verminderen van het pestgedrag. Dat moeten we samen doen. Vraag de trainer ook naar zijn verhaal: wat voor gedrag vertoont je kind op de club? Heeft de trainer ook gezien dat er gepest wordt, zo ja: is jouw kind altijd slachtoffer? Misschien heeft de trainer hier direct een goed beeld bij, het kan ook zijn dat het niet zo duidelijk is. Je kunt dan vragen of de trainer daar in de komende twee weken wat extra op wil letten, zodat je daarover een volgende keer in gesprek kunt gaan. Twee weten meer dan één! 

Tip 3: pestprotocol

Om vervolgens samen aan de slag te gaan om het gedrag te veranderen, kan je vragen of de vereniging een pestprotocol heeft. In zo’n protocol staat omschreven wat de regels zijn op de vereniging en hoe er wordt omgegaan met pestsituaties. Is dat er al? Misschien kunnen jij en de trainer het eens samen doornemen en een keertje bespreken met de kinderen. Het oplossen van pesterijen op de vereniging ligt namelijk niet alleen bij de kinderen, de coach of bij jou als ouder. Samen staan we sterker!

Als het je lukt om ook andere ouders daarbij te betrekken, wordt het meteen een gesprek van jullie allemaal. Kennen zij deze regels? Vertellen andere kinderen ook over pesten op de vereniging? Leg uit dat het lastig is om kinderen die gepest worden te helpen, als niemand ervan weet! Het moet vooral duidelijk worden dat de sportvereniging een omgeving is waar iedereen zich thuis voelt. Waar je lol hebt met elkaar. Een veilige plek waar je elkaar begrijpt en dat er altijd iemand is die je kan helpen of waar je mee kunt praten en dat je je absoluut niet hoeft te schamen!

Is het pestprotocol er nog niet? Gebruik dit gesprek als vertrekpunt en stel samen belangrijke regels op. Deel ze met de hele vereniging en zet zo een grote stap naar meer Sportplezier!

Jack's list:

  • Werk samen en houd je doel voor ogen: jij en de vereniging willen allebei dat er een goede en veilige sfeer is!
  • Voer een dialoog in plaats van een monoloog: geef de trainer de kans zijn of haar verhaal te doen
  • Ga op zoek naar het pestprotocol op de vereniging en bespreek dat met trainers, kinderen en ouders. Is het er nog niet? Laat dit gesprek dan het startpunt zijn!