Tips voor ouders tegen pesten | Kenniscentrum Pesten

084-8340086

Tips voor Ouders & Opvoeders tegen pesten | Kenniscentrum Pesten

Pesten aanpakken is een behoorlijk complex probleem, er komen heel veel dingen bij kijken lees meerIn het kort de cijfers en feiten van pesten op scholen.

 

Wist je dit? 

Ongeveer 80% van het pesten gebeurt buiten het zicht van de leerkracht blijkt uit onderzoeken. Bijvoorbeeld in de kleedkamer bij  gym, onderweg in de rij, op de gang of de toiletten, enz. 

 

Ga naar ► Voor Ouders voor meer informatie over pesten voor ouders en opvoeders

Of ga naar ► Kenniscentrum Online pesten  ► Kenniscentrum Pesten ► Kennisbank oa met Posters, Onderzoeken, Wet- en regelgevingen 

 

Wist je dit? 

Veel leerlingen die pesten, worden zelf ook gepest. Jongens zijn vaker dader/slachtoffer. Kinderen die zowel pesten als gepest worden lopen mogelijk de meeste kans op een problematische puberteit. Ze worden verworpen door de klas, worden vaak gepest en reageren zich voortdurend af op andere klasgenoten. Daar maken ze zich niet geliefd mee. Bij hen is sprake van een opeenstapeling van kwetsbaarheden, wat zich kan uiten in allerlei emotionele en gedragsproblemen. 

 

 

Als het op school niet zo lekker gaat, vragen we wel of het kind wordt gepest, maar meestal niet of het zelf anderen pest, of dat er in de klas gepest wordt.

Animatie Stop Pesten Nu

Wat belangrijk is om als ouder/opvoeder om te onthouden is: Jouw kind is op school (bij de hockey, voetbal, enz.) heel anders is dan bij jou thuis! Dit heeft onder andere met groepsdruk te maken of om een 'populaire' of 'gelilefde' plek in de groep of klas te willen hebben.

Als ouder hebben wij vaak soort gat in ons denken; dat ons kind ook dader kan zijn komt vaak niet eens in ons op.

Wij zijn vooral bang dat hen iets overkomt, en dit is bepalend voor de manier waarop we naar onze kinderen kijken en hoe de gesprekken gevoerd worden."

Als ouders vroeger zelf gepest zijn, zijn ze erg bang dat het hun kind zal overkomen. Dat is logisch, omdat het zo’n impact heeft gehad. Maar het kan er ook voor zorgen dat zij hierdoor niet herkennen dat hun kind een meeloperr of pester is.

Voor ouders geldt dat als zij er achter komen dat hun kind de pester of meeloper is, dat de meeste ouders zich hiervoor schamen. Op enkele uitzonderingen na, ouders die blij dat hun kind goed voor zichzelf opkomt. En ja, een kind mag voor zichzelf opkomen en grenzen aangeven. Echter als zij de ander willen kleineren of klein maken dan wijst dit op een tekort aan zelfvertrouwen, hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken.

 

De school op de hoogte brengen, stappenplan in gesprek met de leraar over het pesten van mijn kind

Stap 1 Of uw kind nu de pester is of op school wordt gepest, de leerkracht moet hiervan op de hoogte worden gesteld.

 • Bel de school en maak een afspraak: Als u zich niet op uw gemak voelt om face-to-face met de leraar te praten, kunt u het pesten bespreekbaar maken via de telefoon of per e-mail, echter de beste optie blijft altijd de face-to-face.
 • Houd in gedachte: Geen enkele leerkracht is blij als er gepest wordt in zijn/haar klas. Soms kan dit zelfs een enorme schok zijn als zij dit van een ouder horen, zij willen dat ieder kind in hun klas veilig is. Ga er niet vanuit dat de leerkracht altijd alles ziet, het meeste pesten vindt stiekem plaats (dus juist als de leraar niet in de buurt is).
 • Blijf kalm en vertel hen dat u een situatie die uw kind heeft ervaren wilt bespreken en vraag wanneer het een goed moment is om af te spreken? Of misschien heeft de school contact met u opgenomen.

Stap 2 Voorbeiden op het gesprek op school - in overleg met je kind

 • Schrijf van tevoren een paar situaties van het pesten op (hoe, wat, waar, wie, wanneer, hoe vaak).
 • Schrijf van tevoren op welke zorgen of vragen je hebt (dan kan je ook niks vergeten).
 • Het is belangrijk om de afspraak kort en to the point te houden. De meeste tijd moet immers besteedt worden aan het aanpakken van het pesten en niet aan de situaties/voorbeelden.
 • Probeer te kijken of je zelf suggesties kan doen en eventuele oplossingen voorbereidt:
  • Vraag bijvoorbeeld aan je kind of hij/zij een idee heeft wat hem/haar zou kunnen helpen? Of wat veilige plekken zouden zijn op school?
  • Pesten aanpakken een complex probleem is moet je je kind duidelijk zeggen dat het niet morgen opgelost kan zijn.
  • Vraag aan de school wat zij vanaf morgen gaan doen om jouw kind zich veilig te laten voelen op school.
   • De meeste scholen willen dit goed aanpakken en hebben dan tijd nodig om te kijken hoe ze dat kunnen doen.
   • Zeg dan: Dit begrijp ik. En wat gaan jullie nu in de tussentijd doen om te zorgen dat de school ook een veilige omgeving is voor mijn kind? Kan hij/zij bijvoorbeeld je in de pauzes binnen blijven? Kan hij/zij bijvoorbeeld ergens anders omkleden bij gym? Of kan je kind gezelllig bij de conciërge of administratie zitten? Of op een andere plek waar in ieder geval een persoon in de nabijheid is die zou ingrijpen als er gepest wordt. 

Stap 3 Zorg dat je op tijd voor het gesprek bent

 • Zorg dat je zelf op tijd bent met je aantekeningen inclusief je vragen en zorgen. Begrijp dat de leraar tussen de lessen in kan zijn of in zijn eigen tijd met jou deze afspraak heeft ingepland. Op tijd zijn laat zien dat je hun tijd respecteert

Stap 4 Leg je zorgen uit

 • Leg aan de hand van je aantekeningen je zorgen over het pesten uit. Zo weet de leerkracht wat er nodig is om uw kind te helpen.
 • Geef de leerkracht de gegevens door die uw kind heeft verstrekt.
  Blijf kalm, adem diep in.
 • Op dit punt weet je of de leraar behulpzaam zal zijn. Als de leraar je pesterige overtuigingen geeft of excuses begint te maken, moet je je zorgen voorleggen aan de directeur. Je kunt tactvol aangeven dat je liever samen met hen tot oplossingen komt voor het pesten op school, maar je bent bereid om met de directeur te praten.
 • Je kunt pas stoppen als het pesten op school stopt. U moet zorgen voor de veiligheid van uw kind.

Stap 5 Benoem de oplossingen die jij en je kind bedacht hebben

 • Als de leraar ruimdenkend is en met je wil samenwerken, kunnen jullie ook samen oplossingen gaan bedenken.
 • Vraag ook naar:
  • Het beleid van de school ten aanzien van pesten?
  • Hoe denkt de leerkracht het pesten aan te pakken?
  • Welke maatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw kind veilig is en niet te maken krijgt met represailles van de pestkop? Of uw kind wordt gerespecteerd en niet als pestkop bestempeld.
  • Wat kunt u met uw kind doen om het voor te bereiden?
  • Wat kunt u thuis doen om hen te ondersteunen?

Het goede nieuws is dat je een relatie met de leraar bent begonnen, dus alle follow-up zal hopelijk voortbouwen op de goede wil en toekomstige pestgesprekken met de leraar veel gemakkelijker maken.

Stap 5 Follow up

 • Spreek af wanner de follow up afspraak komt (check dat je goede tussentijdse afspraken hebt gemaakt)
 • Leg aan uw kind uit hoe jij en de leerkracht gaan samenwerken om het pesten te stoppen en/of de pester te helpen op een positievere manier in zijn behoeften te voorzien.
 • Informeer tussendoor bij je kind of hij/zij verbeteringen waarneemt. Zo ja, waar? Maar laat het ook eerlijk vertellen als er geen veranderingen zijn óf dat het pesten misschien zelfs nog erger is geworden. Bedank je kind dat ze dit eerlijk zeggen en trek bij de leerkracht aan de noodklok, want de maatregelen werken niet of leiden juist tot meer pesterijen..

 

Meldingen & klachten over sociale veiligheid op scholen 

Bel of mail met de Onderwijsinspectie (Ministerie van OCW): Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een Vertrouwensinspecteurs.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900-1113111 (lokaal tarief). Website www.onderwijsinspectie.nl

Lees ook:

 

Wil jij even per mail of telefonisch met iemand sparren of klankborden?

Dat kan! Stichting Ouders & Onderwijs is een gesubsidieerd onderdeel van het MInisterie van Onderwijs om Ouders & Opvoeders ondersteuning te bieden bij het aanpakken van pesten op school. 

 
 

Veel mensen doen niets als er gepest wordt

Opvallend is dat biji pesten altijd veel mensen toekijken en maar een klein aantal daadwerkelijk ingrijpt. Volgens Patricia Bolwerk, oprichtster van stichting Stop Pesten Nu, is dit wat mensen die gepest worden het allerergst vinden. Zie deze video Experiment Gepeste jongen in kilko dumpen - Grijpen mensen in (of klik op de afbeelding)

"Als je gepest wordt, voel je je vaak onzichtbaar omdat niemand ingrijpt", legt Bolwerk uit. "Met die onzichtbaarheid hebben ze het vaak zwaarder dan met de fysieke pijn. Je eigenwaarde wordt van pesten heel laag, als niemand iets zegt, ga je zelf ook geloven dat je het wel verdiend zult hebben. Als er ook maar een iemand iets van zegt, weet je: diegene vindt ook dat ik dit niet verdien." Volgens Bolwerk is het daarom altijd belangrijk om er iets van te zeggen.

Wat ook meespeelt bij de afwachtende houding van omstanders, is dat mensen opgevoed worden met het idee dat stoeien erbij hoort. "Daarom denken ze: ik bemoei me er niet te snel mee. Wat ook veel mensen denken, is dat de gepeste voor zichzelf moet opkomen. De meeste slachtoffers bijten ook echt wel van zich af, maar het is altijd een oneerlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat de pesters met meer zijn of omdat een pester ouder is."

 

Bronnen RUG, Dove, EO, RTL Nieuws,, Jinek Kies Kleur tegen Pesten