Wat is pesten op het werk niet?

084-8340086

Wat is pesten op het werk niet? Wat is wel pesten op het werk?

Het is belangrijk om te weten wat pesten op het werk is maar ook wat pesten op het werk niet is.

 • Een geïsoleerd incident van ongewenst gedrag
   
 • Management taken die op een redelijke manier zijn uitgevoerd – dit omvat:
  • redelijke prestatiedoelen, normen en deadlines stellen.
  • roosteren en toewijzen van werk- en verlofuren waar de eisen redelijk zijn.
  • overplaatsing van een werknemer om operationele redenen.
  • beslissen om een werknemer niet voor promotie te selecteren wanneer een redelijk proces wordt gevolgd
  • een werknemer informeren over zijn onbevredigende prestaties.
  • een werknemer informeren over zijn onredelijke of ongepaste gedrag in een objectieve en vertrouwelijke manier.
  • het doorvoeren van organisatieveranderingen of herstructureringen.
  • het nemen van disciplinaire maatregelen, waaronder schorsing of beëindiging van het dienstverband.
    
 • Een klacht indienen over het gedrag van een manager of een andere medewerker
   
 • Een conflict op de werkvloer, b.v. een verschil van mening of een meningsverschil

 

Wat is pesten op het werk wel?

Pesten op het werk is herhaald, onredelijk gedrag gericht tegen een medewerker of een groep medewerkers dat een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid. Pesten omvat niet redelijke managementpraktijken of prestatiebeheer, die op een redelijke manier worden uitgevoerd. Pesten kan de vorm aannemen van verbaal, fysiek, emotioneel, sociaal en/of seksueel misbruik. Het kan face-to-face gebeuren of via kanalen zoals sociale media, internetchatrooms, e-mail, sms, telefoon en videoconferentie.

Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld. Lees meer over de vormen van pesten op de werkvloer.

 

De pester maakt gebruik van (een combinatie van)

 • Woorden (verbaal) gesproken (face-to-face of per telefoon) geschreven (per brief, e-mail, sms, social media)
   
 • Gebaren, gezichtsuitdrukkingen (non-verbaal)
   
 • Direct lichamelijk contact (fysiek) 

 

Pestgedrag kan ... 

 • direct gericht zijn tegen de persoon (zoals steeds kleinerende en vernederende opmerkingen maken, voortdurend kritiek geven, fysiek aanvallen of bedreigen met geweld).
   
 • meer achter de rug om plaatsvinden (zoals iemand isoleren, buiten sluiten en negeren of roddelen, het verspreiden van kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen).

 

Meer informatie over Pesten op het Werk