Stop Pesten op het werk en pak het aan | Stop Pesten NU

Stop Pesten op het werk en pak het aan

Ons aanbod: Pesten op het Werk aanpakken (maatwerk)

Stichting Stop Pesten Nu biedt u een speciaal op maat voor uw organisatie gemaakt programma preventief om pesten op het werk te stoppen. Met dit programma krijgt u een gefaseerde aanpak van voorlichting, screening en individuele coaching om pesten te voorkomen en te stoppen.

Patricia Bolwerk van Stop Pesten Nu geeft bij uw organisatie voorlichting over wat pesten op het werk inhoudt. Zij geeft de voorlichting top down: alle afdelingen komen aan de beurt op een manier die hen aanspreekt. Vervolgens screent zij uw bestaande procedures en documentatie. Denk hierbij aan omgangsprotocollen, zijn er vertrouwenspersonen ingesteld en zijn zij bekend bij de werknemers? Patricia geeft u advies en handvatten om dit binnen uw organisatie op orde te brengen.

Voor medewerkers die daar behoefte aan hebben, is individuele coaching mogelijk.

De kosten voor dit programma bedragen ca. € 4.750,- euro afhankelijk van de grootte van de organisatie (excl. reiskosten) inclusief 100 Ik STOP pesten nu armbanden.
(Gemiddelde voorbereidings- & ontwikkeltijd (inclusief vooroverleggen per organisatie): 15 uur,  uitvoeringsuren op locatie: ca 15 uur. Individuele coaching wordt in rekening gebracht op basis van een strippenkaartsysteem.  Voor meer informatie kunt u terecht bij info@stoppestennu.nl.

 

* Cijfers afkomstig uit de TNO Monitor Arbeid 2015.

Pesten op het werk, pesten onder volwassenen, het gebeurt. Je zou het niet verwachten, maar ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s. Dat is 7,8%, ruim een half miljoen werknemers. Daarvan wordt 1,2% structureel gepest, ruim 80.000 werknemers. Van de werknemers heeft 40% weleens meegemaakt dat een collega werd gepest en onder leidinggevenden is dit zelfs 50%. Terwijl een goede aanpak van pesterijen een bedrijf heel veel kan opleveren. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 euro per geval berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer. In totaal heeft 1 op de 6 werknemers last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij ruim 1 op de 3 personen van deze groep werknemers leidt dit tot burn-out klachten. Dat betekent vaak extra verzuim, een slechte sfeer op het werk en verminderde betrokkenheid van werknemers.

 

Achtergrond informatie, feiten en cijfers over Pesten op het werk

Pesten op het werk is geen klein probleem (video). Het kost de samenleving twee tot vier miljard euro per jaar. Dit zit in onder andere verzuimkosten, een lagere productiviteit en een hoger verloop onder medewerkers. 

Pesten op het werk, komt het ook bij u voor, of valt het allemaal wel mee? Pestgedrag uit zich in sociale isolatie, agressief gedrag en roddelen en ook in organisatie: medewerkers zinloze taken laten doen of verkeerd beoordelen (lees meer over Pesten).

De afgelopen periode heeft Stop Pesten Nu zich intensief bezig gehouden met dit onderwerp. Als start van de samenwerking met Stichting Pesten op de Werkvloer zijn wij een gezamenlijke koffiepostercampagne tegen pesten op het werk gestart. Samen met Stichting Stop Pesten op de Werkvloer, de Vrije Universiteit (VU) Adriba en de 3 ervaringsdeskundigen is de petitie 'Stop pesten op het Werk!' aan de Tweede Kamer aangeboden (video RTL Z). Daarnaast is Stop Pesten Nu meerdere malen uitgenodigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om mee te denken over de nieuw te vormen campagne tegen pesten op het werk, ondermeer tijdens een expertsessie. De uitkomsten van alle overleggen met diverse partijen zijn verwerkt in de Campagne Herken jij Pesten op het Werk? (video Editie NL).