Onze organisatie | Stop Pesten NU

Wie zijn wij?

Stichting Stop Pesten Nu wordt op dit moment volledig gerund door vrijwilligers en de betrokkenheid van vele enthousiaste Ambassadeurs. Wij zijn een enthousiast klein team dat door Patricia Bolwerk wordt aangestuurd. Tijdens de evenementen maken wij gebruik van meerdere vrijwilligers maar deze oproepen vinden plaats per evenement. Wij ondersteunen ook vele journalisten en redacties met het maken van programma's, items en artikelen over pesten en online pesten en zijn ook zelf regelmatig in de Landelijke Media te zien, zie het overzicht

Onze planning voor 2019

Wij zijn de druk bezig om Stop Pesten Nu verder te professionaliseren. Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u gewend bent maar dit komt doordat wij volledig met vrijwilligers werken die zich slechts een beperkt aantal uur per week kunnen inzetten voor ons. Hierdoor zijn onze doorlooptijden langer, maar dit maakt ons niet minder enthousiast! Wij merken dat onze projecten iedere keer weer met veel passie, betrokkenheid en inzet worden neergezet. Wij ontvangen ook regelmatig bedrijven/sponsoracties die ons werk zien, in ons geloven en ons een zeer warm hart toedragen. Dit kan in de vorm van sponsoring of ondersteuning (zie sponsoring of doneren). Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor!

Met een Raad van Toezicht gaan wij nu op naar de volgende ronde voor Stichting Stop Pesten Nu. Er is heel veel bereikt in 2018 en veel georganiseerd achter de schermen en nu gaan wij weer verder. 1e helft 2019 zijn wij hiermee bezig: KvK, statuten, directiereglement, businnesplannen en vervolgens gaan wij de ANBI status aanvragen en het CBF keurmerk.

Op dit moment is Stop Pesten Nu nog volledig afhankelijk van giften/sponsoring en het werk van vrijwilligers. Wij ontvangen nog geen fondsen/subsidies.

U kunt ons enorm helpen en steunen . . . Elke gift is welkom!

 

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 Stichting Stop Pesten Nu

Raad van Toezicht Stop Pesten Nu

Mirjam van den Brand 

Mirjam van den Brand Raad van Toezicht

Heleen Mackenbach

Heleen Mackenbach Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Lex Bolwerk (penningmeester)

Lex

 

Ons Team

Patricia  (directeur bestuurder) oprichtster en drijvende kracht

Patricia Bolwerk, directeur/bestuurder Stichting Stop Pesten Nu en tevens Oprichtster

Peter (website)

Jacqueline (administratie & webshop)

Laura (PR & Communicatie medewerker)

Martin (tekstschrijver en illustrator)

Jiska (beleid)

Froos (adviseur)

Froos Vullings adviseur Stichting Stop Pesten Nu

Mark (beleid en sales)

Oscar (ICT)

 

Hoe is Stop Pesten Nu ontstaan?

Het ontstaan van Stichting Stop Pesten Nu:

Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten.

Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij haar droom Stop Pesten Nu verder vorm gegeven en hiervoor de stichting opgericht. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter 'Stop Pesten Nu'. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen. 

Na jarenlang zich hard te hebben gemaakt voor bewustwording dat pesten moet stoppen kreeg Patricia steeds vaker de vraag voor Gastlessen, Ouderavonden, Studiedagen, Aanpak Pesten op het Werk en nog vele anderen. Patricia heeft voor deze verzoeken speciaal producten ontwikkelt die ingezet kunnen worden ter preventie en als bewustwording. Al deze diensten zijn ontwikkeld door en worden verzorgd door BOLWERKen.

Als organisatie of school ben jij het Bolwerk (zie betekenis), de veilige haven voor je medewerkers of leerlingen. Jij hebt de plicht te zorgen voor een veilige omgeving, veilig schoolklimaat, duurzaam inzetbaarheid van je medewerkers. Pesten aanpakken is iets wat je samen kunt doen.

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis). 

 

Naast dat Patricia voor haar droom 'Stop Pesten Nu' alle acties, campagnes en maatwerk producten bedenkt & ontwikkelt is zij tevens Coach & Trainer voor mensen die o.a. faalangstig zijn, hoog sensitief (HSP/HSK leren omgaan met je gevoeligheid), problemen bij groeps-/teamvorming, klassenobservaties, weerbaarheid of zelfvertrouwen (her)vinden (ook coaching-on-the-job ook voor managers en docenten). Voor scholen en bedrijven is het mogelijk om Patricia in te zetten om organisatiebreed pesten en cyberpesten aan te pakken. Je kan namelijk alleen iets duurzaams aan pesten doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Voor scholen gebruikt zij hiervoor haar licentie als trainer van de erkende anti-pest interventie, de PRIMA-aanpak. 

De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers. Wij zetten ons dagelijks in voor de activiteiten van Stop Pesten Nu en zoeken hiervoor actief contact met collega’s van andere maatschappelijke doelen. 

Bekijk hier een overzicht van onze partners en samenwerkingspartners.