Onze organisatie | Stop Pesten NU

084-0035994

Wie zijn wij?

Ambassadeurs

Stop Pesten NU! voert al jaren campagne om het pestprobleem op de kaart te zetten. Dit doen wij met behulp van Bekende Nederlandersen Ambassadeurs die het oranje 'Ik STOP pesten nu' armbandje dragen. Ons uitgangspunt daarbij is: pesten is te stoppen en het begint bij jezelf. Talloze BN’ers uit de wereld van film, televisie, politiek en sport ondersteunden al onze campagne. 

Het oranje 'Ik STOP Pesten Nu!' bandje tegen pesten is niet zomaar een bandje tegen pesten. Het is een bandje met een boodschap met een missie en een visie alles gebaseerd op: Jij hebt de keuze, wat doe jij? Zeg ook: Ik STOP pesten nu. Pesten is te stoppen en het begint bij jou! Wij geloven erin dat pesten is te stoppen door het klein te maken en op individueel niveau een keuze te maken en te zeggen: Ik STOP pesten nu! Alle veranderingen beginnen klein en beginnen bij onszelf. Door middel van het dragen van het bandje laat je anderen zien dat jij gekozen hebt en vindt dat pesten moet stoppen. Inspireer hier je omgeving weer mee zodat zij ook vanuit de eigen Ik gaan zeggen, Stop Pesten Nu en 'Samen maken wij het verschil tegen Pesten'.

Stichting Stop Pesten Nu wordt op dit moment volledig gerund door vrijwilligers en de betrokkenheid van vele enthousiaste Ambassadeurs. Wij zijn een enthousiast klein team dat door Patricia Bolwerk wordt aangestuurd. Tijdens de evenementen maken wij gebruik van meerdere vrijwilligers maar deze oproepen vinden plaats per evenement. Wij ondersteunen ook vele journalisten en redacties met het maken van programma's, items en artikelen over pesten en online pesten en zijn ook zelf regelmatig in de Landelijke Media te zien, zie het overzicht

 

 

Raad van Toezicht Stop Pesten Nu

 

Mirjam van den Brand (voorzitter) 

Mirjam van den Brand voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu


Heleen Mackenbach
Heleen Mackenbach lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

  


Jeroen Harink

Lex Bolwerk 

Lex Bolwerk algemeen lid Stichting Stop Pesten Nu

 

Visie

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisatie, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk. De komende jaren zetten wij ons in voor vergroting van dit bewustzijn, zodat het pestgedrag van binnenuit en buitenaf wordt aangepakt. 

 

Missie

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. Hierdoor bij te dragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin uiteindelijk geen pestgedrag meer voorkomt. Omstanders en actieve betrokken deelnemers bij pestgedrag in plaats van alleen passieve getuigen om de invloed van pesters te beperken.

 

 

Organisatie

Wij zijn continue actief om Stop Pesten Nu verder te professionaliseren volgens de lean-startup-methode. et een Raad van Toezicht gaan wij nu op naar het volgende niveau voor Stichting Stop Pesten Nu. Er is heel veel bereikt in de afgelopen jaren en veel georganiseerd achter de schermen en nu gaan wij weer verder.

Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u gewend bent maar dit komt doordat wij volledig met vrijwilligers werken die zich slechts een beperkt aantal uur per week kunnen inzetten voor ons. Hierdoor zijn onze doorlooptijden langer, maar dit maakt ons niet minder enthousiast! Wij merken dat onze projecten iedere keer weer met veel passie, betrokkenheid en inzet worden neergezet. Wij ontvangen ook regelmatig bedrijven/sponsoracties die ons werk zien, in ons geloven en ons een zeer warm hart toedragen. Dit kan in de vorm van sponsoring of ondersteuning (zie sponsoring of doneren). Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor! Wij werken veel samen met redacties en journalisten achter de schermen ter ondersteuning van inhoudelijk goede items over pesten en online peste. Wij helpen ze vaak met het zoeken/aanleveren van kandidaten die hun ervaringen willen delen. Ook werken wij achter de schermen met vele partijen samen. 

 

Ons Team

 

Patricia Bolwerk (directeur/bestuurder)

Patricia Bolwerk, directeur/bestuurder Stichting Stop Pesten Nu en tevens Oprichtster

Peter Grob (website)

Jacqueline Hendriks (administratie & webshop)

Laura Harte (PR & Communicatie medewerker)

Corne van Boven (Hoofd Financiële administratie)

Martin Geuzendam (Tekstschrijver & Illustrator)

Jiska Donderwinkel (Beleids medewerker)

Froos Vullings (Organisatie adviseur)

Froos Vullings adviseur Stichting Stop Pesten Nu

Mark Booster (Beleid & Sales)

Oscar (ICT)

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatiecentrum, expertise- en adviescentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten). Naast alle informatie, tools, lesmaterialen, downloads en tips worden onze workshops, studiedagen, gastlessen, ouderavonden, gastspreker en voorlichtingen verzorgd door Stop Pesten Nu Opleiding & Training | BOLWERKen.Naast de reguliere activiteiten zoals: workshops, gastlessen, ouderavonden, website, nieuwsartikelen, social media activiteiten en alle voorbereidende projecten achter de schermen willen wij deze er uitlichten van 2019. 

 
Foto: Sander Boschker zegt: Ik STOP pesten nu

2019 (naast onze reguliere activiteiten) 

 


Op dit moment is Stop Pesten Nu nog volledig afhankelijk van giften/sponsoring en het werk van vrijwilligers. Wij ontvangen nog geen fondsen/subsidies.

U kunt ons enorm helpen en steunen . . . Elke gift is welkom!

 

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 Stichting Stop Pesten Nu

Hoe is Stop Pesten Nu ontstaan?

Het ontstaan van Stichting Stop Pesten Nu:

Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten.

Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij haar droom Stop Pesten Nu verder vorm gegeven en hiervoor de stichting opgericht. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter 'Stop Pesten Nu'. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen. 

Na jarenlang zich hard te hebben gemaakt voor bewustwording dat pesten moet stoppen kreeg Patricia steeds vaker de vraag voor Gastlessen, Ouderavonden, Studiedagen, Aanpak Pesten op het Werk en nog vele anderen. Patricia heeft voor deze verzoeken speciaal producten ontwikkelt die ingezet kunnen worden ter preventie en als bewustwording. Al deze diensten zijn ontwikkeld door en worden verzorgd door BOLWERKen.

Als organisatie of school ben jij het Bolwerk (zie betekenis), de veilige haven voor je medewerkers of leerlingen. Jij hebt de plicht te zorgen voor een veilige omgeving, veilig schoolklimaat, duurzaam inzetbaarheid van je medewerkers. Pesten aanpakken is iets wat je samen kunt doen.

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis). 

 

Naast dat Patricia voor haar droom 'Stop Pesten Nu' alle acties, campagnes en maatwerk producten bedenkt & ontwikkelt is zij tevens Coach & Trainer voor mensen die o.a. faalangstig zijn, hoog sensitief (HSP/HSK leren omgaan met je gevoeligheid), problemen bij groeps-/teamvorming, klassenobservaties, weerbaarheid of zelfvertrouwen (her)vinden (ook coaching-on-the-job ook voor managers en docenten). Voor scholen en bedrijven is het mogelijk om Patricia in te zetten om organisatiebreed pesten en cyberpesten aan te pakken. Je kan namelijk alleen iets duurzaams aan pesten doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Voor scholen gebruikt zij hiervoor haar licentie als trainer van de erkende anti-pest interventie, de PRIMA-aanpak. 

 

Stop Pesten Nu Opleiding & Training | BOLWERKen verzorgt alle trainingen, cursussen en opleidingen over pesten en online pesten (cyberpesten) . Stichting Stop Pesten Nu is hèt kennis-, informatie- en expertisecentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten). Naast alle informatie, tools, lesmaterialen, downloads en tips worden onze workshops, studiedagen, gastlessen, ouderavonden, gastspreker en voorlichtingen verzorgd door:

Stop Pesten Nu Opleiding & Training | BOLWERKen
KVK 51298643
Vestigingsnr. 000021353352