Onze organisatie | Stop Pesten NU

084-0035994

Wie zijn wij?

Stichting Stop Pesten Nu wordt op dit moment volledig gerund door vrijwilligers en de betrokkenheid van vele enthousiaste Ambassadeurs. Wij zijn een enthousiast klein team dat door Patricia Bolwerk wordt aangestuurd. Tijdens de evenementen maken wij gebruik van meerdere vrijwilligers maar deze oproepen vinden plaats per evenement. Wij ondersteunen ook vele journalisten en redacties met het maken van programma's, items en artikelen over pesten en online pesten en zijn ook zelf regelmatig in de Landelijke Media te zien, zie het overzicht

Visie

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisatie, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk. De komende jaren zetten wij ons in voor vergroting van dit bewustzijn, zodat het pestgedrag van binnenuit en buitenaf wordt aangepakt. 

Missie

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. Hierdoor bij te dragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin uiteindelijk geen pestgedrag meer voorkomt. Omstanders en actieve betrokken deelnemers bij pestgedrag in plaats van alleen passieve getuigen om de invloed van Pesters te beperken.

Onze planning voor 2019

Wij zijn de druk bezig om Stop Pesten Nu verder te professionaliseren. Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u gewend bent maar dit komt doordat wij volledig met vrijwilligers werken die zich slechts een beperkt aantal uur per week kunnen inzetten voor ons. Hierdoor zijn onze doorlooptijden langer, maar dit maakt ons niet minder enthousiast! Wij merken dat onze projecten iedere keer weer met veel passie, betrokkenheid en inzet worden neergezet. Wij ontvangen ook regelmatig bedrijven/sponsoracties die ons werk zien, in ons geloven en ons een zeer warm hart toedragen. Dit kan in de vorm van sponsoring of ondersteuning (zie sponsoring of doneren). Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor!

Wij werken veel samen met redacties en journalisten voor inhoudelijk goede items over pesten en online pesten. Soms helpen wij ze ook met het zoeken/aanleveren van kandidaten die hun ervaringen willen delen. Ook werken wij achter de schermen met vele partijen samen. Met een Raad van Toezicht gaan wij nu op naar het volgende niveau voor Stichting Stop Pesten Nu. Er is heel veel bereikt in de afgelopen jaren en veel georganiseerd achter de schermen en nu gaan wij weer verder.

Naast de reguliere activiteiten zoals: workshops, gastlessen, ouderavonden, website, nieuwsartikelen, social media activiteiten en alle voorbereidende projecten achter de schermen willen wij deze er uitlichten. 

2e helft 2019 (naast onze reguliere activiteiten) 

 • Samenwerking met Cartoon Network Wees een maatje, geen pestkop campagne Week tegen Pesten (meer info volgt later)
 • Samenwerking met Artiest (meer info volgt later)
 • Samenwerking met diverse redacties TV programma's  items over pesten en online pesten (meer info volgt later)Sander Boschker
 • Interview met Mijn Geheim  (meer info volgt later)
 • Workshop bij Red Head festival in Tilburg (24 augustus 2019)
 • TV interview met TV Tilburg ivm workshop op Red Head festival
 • Samenwerking online haat-campagne met BNN-Vara #stoponlinehaat (augustus 2019)
 • Interview met Het Parool, zie artikel (12 juli 2019)
 • Interview met Hart van Nederland, zie artikel (9 juli 2019)
 • Interview met NOS Stories (9 juli 2019)
 • Radio Interview met Radio 5 Omroep Max (9 juli 2019)
 • Kandidaten aanleveren zoals Margriet, Mijn Geheim, diverse televisie programma's en kranten
 • Aanpassing KvK
 • Nieuwe statuten Raad van Toezichtmodel en Good Governence model
 • Directiereglement
 • Businnesplannen                                                                                                            Foto: Sander Boschker zegt: Ik STOP pesten nu!
 • Afspraken met belastingadviseur oa ANBI status aanvragen
 • 1e helft 2020 CBF keurmerk aanvragen

juni t/m december 2019:

Super leuk, wij zijn met diverse studenten o.a. van de Vrije Universiteit, redacties, marketing organisaties bezig over diverse formats over pesten en online pesten. In sommigen zullen wij te zien zijn en bij andere partijen adviseren wij behind the scenes. Het is super fijn dat er tegenwoordig zoveel aandacht is om pesten te stoppen en dat er al hele grote stappen in het bewustwordingsproces zijn gezet. Om pesten goed aan te pakken moet je het eerst Herkennen, dan Erkennen en vervolgens kan je het effectief aanpakken. Wij zijn weer in gesprek met vele partijen met mooie projecten en campagnes.

Dit betekent veel werk achter de schermen waardoor wij niet zoveel voorlichtingen in het land kunnen verzorgen.  

Wij hebben nog enkele gaatjes ... 

Benader ons gerust! Wellicht past uw aanvraag nog wel in onze agenda.

 

1e helft van 2019 (naast onze reguliere activiteiten) Stichting Stop Pesten Nu:

Stop Pesten Nu wordt met grote regelmaat in de Landelijke Media genoemd, bekijk hier het overzicht.

 


 • Op dit moment is Stop Pesten Nu nog volledig afhankelijk van giften/sponsoring en het werk van vrijwilligers. Wij ontvangen nog geen fondsen/subsidies.

  U kunt ons enorm helpen en steunen . . . Elke gift is welkom!

 

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 Stichting Stop Pesten Nu

Raad van Toezicht Stop Pesten Nu

Mirjam van den Brand 

Mirjam van den Brand Raad van Toezicht

Heleen Mackenbach

Heleen Mackenbach Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Lex Bolwerk (penningmeester)

Lex

 

Ons Team

Patricia  (directeur bestuurder) oprichtster en drijvende kracht

Patricia Bolwerk, directeur/bestuurder Stichting Stop Pesten Nu en tevens Oprichtster

Peter (website)

Jacqueline (administratie & webshop)

Laura (PR & Communicatie medewerker)

Martin (tekstschrijver en illustrator)

Jiska (beleid)

Froos (adviseur)

Froos Vullings adviseur Stichting Stop Pesten Nu

Mark (beleid en sales)

Oscar (ICT)

 

Hoe is Stop Pesten Nu ontstaan?

Het ontstaan van Stichting Stop Pesten Nu:

Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten.

Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij haar droom Stop Pesten Nu verder vorm gegeven en hiervoor de stichting opgericht. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter 'Stop Pesten Nu'. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen. 

Na jarenlang zich hard te hebben gemaakt voor bewustwording dat pesten moet stoppen kreeg Patricia steeds vaker de vraag voor Gastlessen, Ouderavonden, Studiedagen, Aanpak Pesten op het Werk en nog vele anderen. Patricia heeft voor deze verzoeken speciaal producten ontwikkelt die ingezet kunnen worden ter preventie en als bewustwording. Al deze diensten zijn ontwikkeld door en worden verzorgd door BOLWERKen.

Als organisatie of school ben jij het Bolwerk (zie betekenis), de veilige haven voor je medewerkers of leerlingen. Jij hebt de plicht te zorgen voor een veilige omgeving, veilig schoolklimaat, duurzaam inzetbaarheid van je medewerkers. Pesten aanpakken is iets wat je samen kunt doen.

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis). 

 

Naast dat Patricia voor haar droom 'Stop Pesten Nu' alle acties, campagnes en maatwerk producten bedenkt & ontwikkelt is zij tevens Coach & Trainer voor mensen die o.a. faalangstig zijn, hoog sensitief (HSP/HSK leren omgaan met je gevoeligheid), problemen bij groeps-/teamvorming, klassenobservaties, weerbaarheid of zelfvertrouwen (her)vinden (ook coaching-on-the-job ook voor managers en docenten). Voor scholen en bedrijven is het mogelijk om Patricia in te zetten om organisatiebreed pesten en cyberpesten aan te pakken. Je kan namelijk alleen iets duurzaams aan pesten doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Voor scholen gebruikt zij hiervoor haar licentie als trainer van de erkende anti-pest interventie, de PRIMA-aanpak. 

De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers. Wij zetten ons dagelijks in voor de activiteiten van Stop Pesten Nu en zoeken hiervoor actief contact met collega’s van andere maatschappelijke doelen. 

Bekijk hier een overzicht van onze partners en samenwerkingspartners.