Wie zijn wij? Erkend Goed Doel: RvT, Team, Missie en Visie

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Wie zijn wij? Raad van Toezicht, Missie, Visie

Stichting Stop Pesten Nu is hét Kennis-, Informatie- en Expertisecentrum over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten). ​Wij delen, ontwikkelen en brengen alle (met name Nederlandstalige) kennis en informatie samen in deze online bibliotheek opgedeeld in; ► het Kenniscentrum Pesten ► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten) en ► de Kennisbank met allemaal downloadbare materialen.

Fred Rutte

Missie Stop Pesten Nu - Dit willen wij oplossen

Wij willen het aantal mensen dat wordt gepest  in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten. 

Jan Joost

Slachtoffers van pesten sturen ons dagelijks berichten dat ze zich door ons gesteund, gehoord en gezien voelen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Want daar doen wij het uiteindelijk allemaal voor. Iedere keer als wij dit horen geeft ons nog meer kracht & passie om door te blijven gaan. Wij zijn de stem voor alle slachtoffers van pesten in Nederland die onze stem kunnen gebruiken. 

Visie Stop Pesten Nu - Dit willen wij bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.

Het is onze ultieme droom om Stichting Stop Pesten Nu zo snel mogelijk op te heffen! 

 

Wij zetten ons dagelijks in voor het welzijn van de bevolking in Nederland  (universele preventie) om pesten te laten afnemen zodat het kan stoppen, gericht op bewustwording & preventie. Door bewustwording te laten groeien en mensen te leren hoe zij op kunnen staan tegen pesten, kunnen wij samen met jou het verschil maken. 

Vanuit deze collectieve benadering faciliteren, ontwikkelen, creëren en delen wij kennis om pesten (preventief) aan te pakken. Dit doen wij door zoveel mogelijk mensen te voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf aan te pakken (in de eigen omgeving) gericht op drie speerpunten: pro actief, activerend & verbindend.

CBF

Vol trots kunnen wij u laten weten dat wij het enige CBF Erkende Goede Doel tegen Pesten & Online Pesten in Nederland zijn.

 

Ik vind het super belangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland. Wij zijn ongekend trots om te horen dat wij in het CBF Goede Doelen register zijn opgenomen’  

Patricia Bolwerk Stop Pesten NuMet deze Erkenning laten wij jullie weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Wij willen hiermee investeren in het vertrouwen van onze donateurs en overige geldverstrekkers. Met deze Erkenning leggen wij onszelf kwaliteitscriteria op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweeg brengen. Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

 

Meer over Stichting Stop Pesten Nu peter reekers

Keurmerken & verplichtingen

Jaarverslag & Meerjaren Businessplan

 
 
 

Activiteiten Stichting Stop Pesten Nu richten zich op 3 pijlers

 • Pijler 1. Kenniscentrum Pesten & Kenniscentrum Online Pesten (Cyberpesten) & Kennisbank

 • Pijler 2. Expertisecentrum

 • Pijler 3. Informatiecentrum

Pijler 1. Kenniscentrum Pesten & Kenniscentrum Online Pesten (Cyberpesten) & Kennisbank

 1. Kenniscentrum over Online pesten (Cyberpesten) 
 2. Kenniscentrum over Pesten
  Wij richten ons met name op de volgende doelgroepen: Werkgevers, Werknemers,  Scholen, Sport, Kinderen & Jongeren, Ouders & Opvoeders, Bejaardentehuizen 
 3. Kennisbank met informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen. 

Hoofddoel Kenniscentra

Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens. 

Subdoel

Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

 

Pijler 2. Expertisecentrum

 • Campagnes gericht op bewustwording & preventie
 • Begeleiden & adviseren studenten & stagiaires bij projecten voor Stop Pesten Nu
 • Vraagbaak, ondersteunen & adviseren redacties & journalisten voor journalistieke items over pesten en online pesten 
 • Geïnterviewd door media, studentenconcepts (radio, podcasts, tv), scripties, onderzoeken, enz zie overzicht 
 • Voorlichtingen gericht op bewustwording & preventie

 

Pijler 3. Informatiecentrum

 

Wat maakt Stichting Stop Pesten Nu uniek?

 * Alle vrijwilligers, Ambassadeurs, bestuur en Raad van Toezicht zetten zich geheel onbezoldigd voor Stop Pesten Nu in. 

 * Iedereen die actief bij ons is heeft een intrinsieke drive om mee te willen helpen het pesten in Nederland te stoppen.

 * Passie, iedereen is met hart en ziel verbonden vanuit hun eigen kwaliteiten en kennis.

* CBF Erkend Goed Doel , ANBI, Digitaal werelderfgoed UNESCO

 *Onze Ambassadeurs 

Daarnaast is er veel draagvlak, aandacht en steun voor onze campagnes en inzet om pesten te stoppen. Wij zijn ook ontzettend dankbaar dat vele Bekende Nederlanders op de foto willen met het 'Ik STOP pesten nu!' armbandje waarmee zij laten zien dat zij het ook belangrijk vinden dat pesten stopt. Zie overzicht metfoto's Bekende Nederlanders met het 'Ik STOP pesten Nu! armbandje

 

Erkend goed doel CBF

Stichting Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Als Erkend Goede Doelen organisatie, krijg je na de erkenning het Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu en opname in het officiële Register Erkende Goede Doelen. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Het CBF houdt actief toezicht op Erkende Goede Doelen door ze jaarlijks te checken en door ze eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Zo bouwen zij samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. 

Zie je het CBF Erkend Goed Doel logo? Dan kan je gerust geven. Inmiddels met ruim 640 Erkende Goede Doelen samen vertegenwoordigen zij ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl. U herkent deze organisaties aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Stichting Stop Pesten Nu is tevens aangesloten bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en in het bezit van de ANBI status.

Wij zijn ook trots dat onze website door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) en hiermee is onze website sitevinternationaal erkend. Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt: Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. Wij hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met productiehuizen, redacties en meer over items over pesten en online pesten. Vaak was dit achter de schermen maar ook met regelmaat waren aan de voorkant (zie overzicht). 

Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedKB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedWij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen Pesten

Steun ons

 

Steun ons ... Word donateur

 

Om al onze doelstellingen te bereiken om pesten te stoppen kunnen wij jouw steun heel goed gebruiken! Het is namelijk onze ultieme droom om Stichting Stop Pesten Nu zo snel mogelijk op te heffen, want dit betekent dat het pesten is gestopt! Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep.

U kunt ons op vele manieren steunen! 

Navigeer naar  Steun ons ... Stop Pesten Nu Steunen - Donatie - Sponsoring

 
 


Statuten Stichting Stop Pesten Nu

download statuten

 

Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. 

Bezoldiging: De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen. 

 

Paul van Eykel

Paul van Eykel secretaris Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Nevenfunctie(s): Secretaris Raad van Toezicht en Intern Vertrouwenspersoon Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Algemeen juridisch adviseur, Secretaris commissie bezwaarschriften, Interne vertrouwenspersoon (Gemeente Bronckhorst)  

 

Arnoud Jansen 

Arnoud Jansen

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Geneesheer Directeur Dimence Groep

 

Sander Kanninga 

Sander

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Ministerie van Defensie Informatiemanagement

 

Jan Kalisvaart

Jan Kalisvaart

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Managing Partner Mandaat

 

Manon Vosjan 

Manon VosjanNevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Gebiedsmanager Overijssel - Raad voor de Kinderbescherming

 

 

 

Bestuur Stichting Stop Pesten Nu

Patricia Bolwerk 

Patricia BolwerkFunctie(s): Oprichter & Directeur Bestuurder Stichting Stop Pesten Nu 

 • De bestuurdersactiviteiten worden jaarlijks onbezoldigd uitgevoerd. Alle directie werkzaamheden zijn 11 jaar lang fulltime vrijwillig uitgevoerd. Inmiddels kleine vergoeding voor werkzaamheden 0,2 FTE.
 • Nevenfunctie(s): BOLWERKen Opleidingen & Trainingen aanpakken van pesten en online pesten bij bedrijven en scholen.

Beluister deze PestCast over Plagen & Pesten (vanaf 3:50 minuut)

In een uitgebreid interview vertel ik hoe Stop Pesten Nu is ontstaan, waarom pesten zo'n groot probleem is en wat Stichting Stop Pesten Nu doet.

 

Organisatie

Stichting Stop Pesten Nu wordt op dit moment volledig gerund door vrijwilligers en de betrokkenheid van vele enthousiaste Ambassadeurs. Wij zijn een enthousiast klein team dat door Patricia Bolwerk wordt aangestuurd. Tijdens de evenementen maken wij gebruik van meerdere vrijwilligers maar deze oproepen vinden plaats per evenement. Wij ondersteunen ook vele journalisten en redacties met het maken van programma's, items en artikelen over pesten en online pesten en zijn ook zelf zeer regelmatig in de Landelijke Media te zien, zie het overzicht

Wij zijn continue actief om Stop Pesten Nu verder te professionaliseren volgens de lean-startup-methode. Met de Raad van Toezicht gaan wij nu op naar het volgende niveau voor Stichting Stop Pesten Nu. Er is heel veel bereikt in de afgelopen jaren en veel georganiseerd achter de schermen en nu gaan wij weer verder.

SPN wil groot worden door klein te blijven. Het kernteam voert de volgende werkzaamheden uit: fondsenwerving/marketing/communicatie/evenementen, website, begeleiden onderzoeken en stagiaires, secretariaat, informatie & services, vrijwilligerscoördinatie en personeelszaken, financiële administratie, overige administratie. Veel werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door vrijwilligers, zodat SPN in staat is met een klein personeelsbestand de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard wordt regelmatig de afweging gemaakt of bepaalde werkzaamheden nog door vrijwilligers gedaan kunnen worden of naar kantoor gehaald moeten worden. Het belangrijkste is hierbij of de SPN-werkwijze gewaarborgd wordt.

SPN kan klein blijven door sommige werkzaamheden en projecten uit te besteden. Dat geeft een grote flexibiliteit en maakt het mogelijk de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Daarbij wordt altijd goed afgewogen of een partner bij SPN past. Wij hebben een groot netwerk van bedrijven. Onze partners sponsoren vaak een deel van de werkzaamheden, of bieden het aan tegen kostprijs. Veelal zetten medewerkers van bedrijven zich belangeloos in, dus als vrijwilliger. Daardoor is de betrokkenheid groot en kunnen wij het Stop Pesten Nu-DNA en de kwaliteit vasthouden.

 

Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u gewend bent maar dit komt doordat wij volledig met vrijwilligers werken die zich slechts een beperkt aantal uur per week kunnen inzetten voor ons. Hierdoor zijn onze doorlooptijden langer, maar dit maakt ons niet minder enthousiast! Wij merken dat onze projecten iedere keer weer met veel passie, betrokkenheid en inzet worden neergezet. Wij ontvangen ook regelmatig bedrijven/sponsoracties die ons werk zien, in ons geloven en ons een zeer warm hart toedragen. Dit kan in de vorm van sponsoring of ondersteuning (zie sponsoring of doneren). Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor! 

Foto: Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu

Foto: Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu

Codes, Normen en Richtlijnen

Stichting Stop Pesten Nu vindt het belangrijk om alle kosten zo laag mogelijk te houden zodat het gedoneerde geld zoveel mogelijk aan projecten kan worden besteed. Ook de wervingskosten worden tot het minimum beperkt (dit zijn alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben particulieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en andere -fondsenwervende- organisaties te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen). 

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan, gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht. De meeste codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland zijn opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling van het CBF.

Stichting Stop Pesten Nu onderschrijft alle door het CBF gestelde normen en de volgende codes en richtlijnen:

Voor Goede Doelen gelden de volgende codes, regels en richtlijnen: 

 • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels).
 • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.
 • Erkenningsregeling (CBF-keurmerk) Goede Doelen.
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen.
 • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.
 • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. 

Foto: Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu

Foto: Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu

 

Erkend goed doel CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) + Erkenningspaspoort

Erkend goed doel CBF

Wij zijn door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkend als Goede Doelen organisatie, zie ons Erkenningspaspoort in het Register Erkende Goede Doelen. Als je als fonds voldoet aan alle eisen, krijgt het kwaliteitskeurmerk: ‘Erkend goed doel’.

95% besteed aan onze doelstellingen & 5% aan Beheer & Administratie

Dit gaven wij uit in 2021


Dit besteedden wij in 2021 aan het maatschappelijk doel

Dit besteedden wij in 2021 aan het maatschappelijk doel

 

‘Ik vind het super belangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland en om deze reden hebben wij de erkenning aangevraagd bij het CBF. Wij zijn ongekend trots om te horen dat wij in het CBF Goede Doelen register worden opgenomen’ 

Met deze Erkenning laten wij jullie weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het CBF en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Wij willen hiermee investeren in het vertrouwen van onze donateurs en overige geldverstrekkers zoals bedrijven, private fondsen en loterijen. Met deze Erkenning leggen wij onszelf kwaliteitscriteria op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweeg brengen.

Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

 

Vertrouwenspersonen


​Alle medewerkers van Stichting Stop Pesten Nu kunnen te maken krijgen met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega's als van leidinggevenden. Werknemers van Stichting Stop Pesten Nu, die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag, kunnen deze vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en ondersteuning.De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is lid van de Raad van Toezicht, Paul van Eykel en onze externe vertrouwenspersoon is Loes Quik

​Ongewenste omgangsvormen (op de werkvloer) kunnen vele vormen hebben. Het kan gaan om agressie of geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten, bedreiging of ander ongewenst gedrag.

Zie de gedragscode voor de vertrouwenspersonen aangesloten bij de LVV.

 

ANBIANBI

De ANBI stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting. Donateurs mogen giften aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bij een schenking in het algemeen belang betaalt de ontvanger geen schenkbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst - ANBI/RSIN: 853212296

 

* De cijfers van 2021 zijn gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2021

* De cijfers van 2020 zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2020

* De cijfers van 2019 cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2019

 

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Stichting Stop Pesten Nu

download Jaarverslag 2021

 

Meerjaren Businessplan 2021 - 2025

Meerjaren Businessplan 2021 - 2025

download Meerjaren Businessplan 2021 - 2025

 

Klachtenprocedure Stichting Stop Pesten Nu 

Stichting Stop Pesten Nu (SSPN), hoort het graag als leden, donateurs of andere relaties – om wat voor reden dan ook – ontevreden zijn over haar werkwijze, activiteiten en/of standpunten. Allereerst om de eventuele fout te kunnen herstellen, maar ook om onze procedures indien nodig aan te passen en onze toekomstige dienstverlening te verbeteren. Door kritiek of klachten op ons beleid of onze standpunten krijgen we bovendien een goed beeld bij wat er speelt in de maatschappij.

Wat verstaan we onder een klacht?

We verstaan onder een “klacht” iedere uiting van onvrede van een persoon of instantie over (i) het beleid en/of de standpunten van Stichting Stop Pesten Nu of (ii) over een specifieke, uiting, handeling of gedraging van (een medewerker, een vrijwilliger, een bestuurslid of een groep) van Stichting Stop Pesten Nu aan de hand van de vier categorieën van de klachten.

Aard van de klachten

De klachten die binnenkomen verdelen wij grofweg in de volgende vier categorieën:

 • klachten met betrekking tot ons beleid;
 • klachten met betrekking tot onze organisatie;
 • klachten met betrekking handeling of gedraging met SPN medewerker (ii);
 • klachten met betrekking tot onze communicatie, marketing of fondsenwerving.

Hoe kan klacht worden ingediend?

Alleen klachten die binnenkomen via het online klachtenformulier kunnen worden behandeld door onze klachtencommissie. 

De leden van de klachtencommissie zijn:
o   Jacqueline Hendriks (vertegenwoordiger namens de werknemers);
o   Martin Geuzendam [vertegenwoordiger namens de werkgever); 
o   
Ruurd van Eck, advocaat [externe derde].

 

Stop Pesten Nu Scholentour met Snelle

Foto: Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nuFoto: Scholentour met Rapper Snelle, Snelle zegt: Ik STOP pesten nu

 
 

Foto: Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu

Hoe is Stop Pesten Nu ontstaan?

Patricia Bolwerk oprichter: mijn droom "Stop Pesten Nu in Nederland"

Het ontstaan van Stichting Stop Pesten Nu: Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten. Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij haar droom Stop Pesten Nu verder vorm gegeven en hiervoor de stichting opgericht. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter 'Stop Pesten Nu'. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen. 

Als organisatie of school ben jij het Bolwerk (zie betekenis), de veilige haven voor je medewerkers of leerlingen. Jij hebt de plicht te zorgen voor een veilige omgeving, veilig schoolklimaat, duurzaam inzetbaarheid van je medewerkers. Pesten aanpakken is iets wat je samen kunt doen.

Na jarenlang zich hard te hebben gemaakt voor bewustwording dat pesten moet stoppen kreeg Patricia steeds vaker de vraag voor Gastlessen, Ouderavonden, Studiedagen, Aanpak Pesten op het Werk en nog vele anderen. Patricia heeft voor deze verzoeken speciaal producten ontwikkelt die ingezet kunnen worden ter preventie en als bewustwording. Al deze diensten worden alleen aangeboden bij BOLWERKen (nevenfunctie), Stichting Stop Pesten Nu geeft zelf geen trainingen.

Elke dag worden veel te veel mensen gepest en dit gaat mij echt aan mijn hart, want niemand verdient dit. 

Patricia

Mijn (persoonlijke) missie (Golden Circle: Why - How - What)

Why: Ik weet wat pesten is en hoe het voelt om gepest te worden …en pesten is totaal niet nodig. Niemand verdient het om gepest te worden. Het hele school-, sport-, werk- en leerklimaat heeft er in negatieve zin last van.

How: Al mijn kennis met jullie te delen ... de tips, de tools, de trics en zeker ook alle valkuilen en verborgen plekken.

What: Ik adviseer, ondersteun en begeleid scholen, bedrijven, bejaardentehuizen & sportverenigingen om pesten (preventief & duurzaam) aan te pakken, zodat wij de emotionele en financiële schade van pesten kunnen voorkomen, aanpakken en terugdringen.

Patricia

Alle kennis en ervaring die Patricia Bolwerk in de afgelopen jaren heeft opgedaan bij het aanpakken van pesten zet ze graag in om mensen verder te helpen om ongewenst gedrag in eigen omgeving aan te pakken. Voor alle doelgroepen maakt zij al ruim 10 jaar verschillende voorlichtingen op maat voor haar opdrachtgevers. 

De vragen en opdrachtgevers waren divers en voor iedere groep werd op maat een voorlichting ontwikkeld, een paar voorbeelden zijn:

Op de Werkvloer

 • Preventief aanpakken van ongewenst gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie) op de werkvloer' workshops, thema bijeenkomsten & trainingen: 
  • MT & Directie
  • Leidinggevenden
  • OR, Vertrouwenspersonen
  • HRM, Arbo
  • Team en/of afdelingsniveau

Onderwijs

 • Docent bij E-wise voor E-learningen:
  • E-learning Pesten herkennen en aanpakken in de BSO (Kinderopvang)
  • E-learning Pesten op het werk voor PO leerkrachten (Primair Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor VO leerkrachten (Voortgezet Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor MBO leerkrachten (Middelbaar Beroeps Onderwijs)
    
 • Workshop, Thema bijeenkomst, Studiedag, Coaching on the job voor Professionals in het PO-, VO-, SBO-, BSO, MBO, PABO Hogescholen over Pesten, Pesten op de Werkvloer of Cyberpesten (Online Pesten):
  • LPA (Leerplicht ambtenaren) over Pesten herkennen
  • Docenten (OP'ers) VO en MBO scholen - groot (110 deelnemers) & klein (15 deelnemers) over Pesten of Online Pesten VO-scholen.
  • NOP'ers (locatieleiders, teamleiders, MT, zorgmedewerkers, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers) Niet onderwijzend personeel
  • PABO studenten voltijd en deeltijd
  • Anti-pest coördinatoren (APC)
  • Onderwijsassistenten
  • In de klas of online 
  • Ouderavond groot (250 deelnemers) & klein (15 deelnemers) 
    
 • Begeleider en coach bij de erkende PRIMA anti-pestinterventie tegen pesten: De PRIMA-methode is een schoolbreed programma met antipestmaatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.
   
 • Observaties:
  • Klassenmanagement
  • Leerlingen in de gehele Klas of groep (vaak aangeduid als Probleem klas/groep)
  • Gedrag individuele leerling in de klas/groep
  • Stichtingen, Verenigingen, Sportvereniging
    
 • Workshops Trainers, Coaches, Vrijwilligers, Bestuurders en leden

Algemeen

 • Congresspreker OK dagen (interdisciplinair congres voor leidinggevenden, teamleiders, vakspecialisten, medewerkers anesthesie en operatieassistenten, docenten, praktijkopleiders, NP-ers, PA’ers)
   
 • Workshop aan (militaire)docenten van de opleidingen Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns), Korporaalsopleiding en Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) bij Korps Mariniers  ( Van Ghentkazerne in Rotterdam).
   
 • Bibliotheken voorlichtingsavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
   
 • Opvoedavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten) georganiseerd door de Gemeente 
   
 • Team bijeenkomsten voor begeleiding ouderen in Woonzorgcentra/Bejaardentehuizen

Trainingen, thema bijeenkomsten, workshops, cursussen en opleidingen over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten). De door Patricia ontwikkelde  Stop Pesten Nu & Online Pesten opleidingen & trainingen gericht op bewustwording en preventie, zijn duurzaam ondergebracht bij Stop Pesten Nu Opleiding & Training / BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft per 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

* Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen 

* Workshops * Zoom of Teams bijeenkomsten *

 

Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu!

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis).