Activiteiten | Stop Pesten NU

084-8340086

Activiteiten

 Activiteiten Stichting Stop Pesten Nu richten zich op 3 pijlers

 • Pijler 1. Kenniscentrum Pesten & Kenniscentrum Online Pesten (Cyberpesten) & Kennisbank

 • Pijler 2. Expertisecentrum

 • Pijler 3. Informatiecentrum

Pijler 1. Kenniscentrum Pesten & Kenniscentrum Online Pesten (Cyberpesten) & Kennisbank

 1. Kenniscentrum over Online pesten (Cyberpesten) 
 2. Kenniscentrum over Pesten
  Wij richten ons met name op de volgende doelgroepen: Werkgevers, Werknemers,  Scholen, Sport, Kinderen & Jongeren, Ouders & Opvoeders, Bejaardentehuizen 
 3. Kennisbank met informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen. 

Hoofddoel Kenniscentra

Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens. 

Subdoel

Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

 

Pijler 2. Expertisecentrum

 • Campagnes gericht op bewustwording & preventie
 • Begeleiden & adviseren studenten & stagiaires bij projecten voor Stop Pesten Nu
 • Vraagbaak, ondersteunen & adviseren redacties & journalisten voor journalistieke items over pesten en online pesten 
 • Geïnterviewd door media, studentenconcepts (radio, podcasts, tv), scripties, onderzoeken, enz zie overzicht 
 • Voorlichtingen gericht op bewustwording & preventie

 

Pijler 3. Informatiecentrum