Alles wat je moet weten over pesten

Alles wat je moet weten over pesten | Stop Pesten Nu

Pesten is een complex en veelvoorkomend probleem met diepgaande gevolgen. Dit artikel beantwoordt de meest gestelde vragen over pesten en biedt handige tips en inzichten om dit probleem aan te pakken.

 • Wat wordt er verstaan onder pesten?Fred Rutte

Pesten is een vorm van agressief gedrag waarbij iemand herhaaldelijk en opzettelijk schade toebrengt aan een ander. Lees meer

 • Hoe herken ik pesten?

Signalen kunnen zijn: teruggetrokken gedrag, angst om naar school te gaan, of plotselinge veranderingen in gedrag. Lees meer over de verschillen tussen plagen & pesten

 • Wat kun je zelf doen tegen pesten?

Open communicatie en een veilige omgeving zijn cruciaal. Bekijk onze tips tegen pesten

 • Welke gedragingen vallen onder pesten?

Van fysieke aanvallen tot subtiele vormen zoals roddelen en cyberpesten. Ontdek de verschillende vormen van pesten

 • Wat is het probleem van pesten?Peter Aerts

Pesten heeft diepgaande psychologische, sociale, en soms zelfs fysieke gevolgen. Bekijk de cijfers

 • Oorzaken van pesten

De oorzaken kunnen variëren van een gebrek aan zelfvertrouwen bij de pester tot een cultuur die agressief gedrag tolereert. Lees meer over misverstanden rondom pesten

 • Gevolgen van pesten

De gevolgen kunnen variëren van depressie en angststoornissen tot slechtere schoolprestaties en zelfs zelfbeschadigend gedrag. Lees meer over de gevolgen 

 • Praten over pesten: hoe en met wie?

Het is cruciaal om een open dialoog te hebben met slachtoffers, daders, en ook de 'zwijgende meerderheid' die getuige is van pesten. Bij wie kan ik terecht?

 • Wat kan ik doen als ik gepest word?Sabine Uitslag

Zoek hulp bij vertrouwde volwassenen, zoals ouders en leraren, en overweeg professionele hulp. Lees meer > Ik word gepest

 • Hoe weet ik of ik iemand pest?

Als je gedrag iemand anders herhaaldelijk pijn doet, fysiek of emotioneel, dan is de kans groot dat je aan het pesten bent. Lees meer > Hoe weet ik of ik een pestkop ben?

 • Wanneer gaat een onschuldige grap te ver?

Het gaat er niet om wat jij wel of niet doet, het gaat erom hoe dat bij een ander binnenkomt. Je vertoont pestgedrag als ook maar één iemand dat gedrag niet fijn vindt!